fbpx
Generic filters
Search in title

ASP.NET Web API Essentials Using C# Eğitimi

C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

Eğitim Hakkında

ASP.NET Web API Essentials Using C# Eğitimi, katılımcılara Microsoft ASP.NET Web API’nin temel özelliklerini ve bu özelliklerin C# dili ile nasıl uygulanabileceğini detaylı bir şekilde aktarır. Web API’lerinin oluşturulması, veri çağrıları, istek ve yanıtların işlenmesi gibi temel kavramların yanı sıra, daha ileri düzey konuları da kapsar.

Öncelikle, katılımcılar öncelikle ASP.NET Web API’nin temel prensipleri öğrenir. Devamında RESTful web servisleri hakkında bir temel oluşturur. Ayrıca REST mimarisinin temelleri, HTTP protokolü ve web API’lerinin temel yapı taşları üzerinde durulur. Sonrasında C# programlama dili ile web API’leri oluşturulur. Katılımcılar, pratik bilgilerle eğitimi deneyimler.

Katılımcılar, C# programlama dilinin özelliklerini ve ASP.NET Web API ile nasıl entegre edileceğini öğrenirler. API’lerini veri kaynaklarıyla nasıl entegre edeceklerini, verileri nasıl çağırabileceklerini ve bu verileri nasıl işleyeceklerini öğrenirler. HTTP istekleri ve yanıtları gönderme, veri modelleri oluşturmayı öğrenirler. Öğrendikleri modelleri modelleri API üzerinden erişilebilir hale getirme konuları derinlemesine ele alırlar.

Eğitim, güvenlik konusuna özel bir önem verir. Katılımcılar, API’lerinin güvenliğini sağlamak için kimlik doğrulama ve yetkilendirme tekniklerini öğrenir. Erişim kontrolü ve OAuth gibi protokollerin kullanımı, API güvenliği açısından kritik öneme sahip detaylar arasındadır.

Hata yönetimi, eğitimin kritik bir bölümüdür. Akabinde katılımcılar, hataları nasıl tespit edeceklerini, nasıl kayıt altına alacaklarını öğrenir. Bununla birlikte kullanıcılara uygun yanıtlar nasıl döneceklerini öğrenirler.

Performans ve ölçeklenebilirlik konuları da eğitimin önemli bir parçasıdır. Sonrasında katılımcılar, veri önbellekleme teknikleri, yanıt sıkıştırma ve verimli kaynak kullanımı gibi konuları öğrenir.

İstemci tarafı uygulamalarla entegrasyon, eğitimde incelenen son konulardan biridir. Katılımcılar, JavaScript, Angular, React gibi istemci tarafı teknolojileri ile ASP.NET Web API’lerini nasıl entegre edeceklerini öğrenir.

Sonuç olarak, ASP.NET Web API Essentials Using C# Eğitimi, katılımcılara RESTful web servisleri oluşturmak için gereken kapsamlı bilgi ve becerileri sağlar. Ayrıca, C# ve ASP.NET Web API ile yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve güvenli web servisleri geliştirmeyi hedefleyen kurumlar için oldukça önemlidir.

Neler Öğreneceksiniz?

ASP.NET WEB API ESSENTIALS USING C# EĞİTİMİ sırasında şunları öğrenebilirsiniz:  
 • NET Web API’nin temel fonksiyonlarını ve kavramlarını
 • RESTful web hizmetleri oluşturmayı
 • Verilerin nasıl çağrılabileceğini ve istek ve yanıtların nasıl işlenebileceğini
 • Güvenliği ve yetkilendirmeyi
 • Hata yönetimini
 • Önbellekleme ve önbellekleme stratejilerini
 • Yanıt formatlamayı
 • Istemci tarafı uygulamalarla entegrasyonu
 • NET Web API’nin C# dilinde nasıl kullanılabileceğini öğrenebilirsiniz.
Bu eğitim, C# programlama dilleri ve web geliştirme konuları hakkında temel bilgi ve deneyime sahip olanlar için tasarlandı.

Ön Koşullar

ASP.NET WEB API ESSENTIALS USING C# EĞİTİMİ’nin ön koşulları şunlar olabilir:  
 • C# programlama dili hakkında temel bilgi: değişkenler, döngüler, fonksiyonlar, nesne yönelimli programlama gibi kavramlar.
 • Web geliştirme hakkında temel bilgi: HTML, CSS, JavaScript gibi teknolojiler.
 • Visual Studio veya benzeri bir IDE kullanma deneyimi.
Bu ön koşullar, eğitimin verimli bir şekilde tamamlanması için ideal bir zemindir ancak eksikliği durumunda da eğitim alınabilir ve öğrenilebilir. Eğitim verilen ortam ve içeriğe göre farklılık gösterebilir.

Kimler Katılmalı

ASP.NET WEB API ESSENTIALS USING C# EĞİTİMİ, aşağıdaki profesyonel kategoriler için uygun olabilir:  
 • Web geliştiricileri: ASP.NET Web API kullanarak RESTful web hizmetleri oluşturmak isteyen web geliştiricileri.
 • C# programcıları: C# dilini kullanarak web uygulamaları geliştirmek isteyen programcılar.
 • Bilişim departmanı çalışanları: ASP.NET Web API’yi kullanarak bilişim sistemleri ve uygulamalarını geliştirmek isteyen bilişim departmanı çalışanları.
Eğitim, ayrıca yazılım geliştirme, bilişim veya benzeri bir alanda kariyer hedefleyen öğrenciler için de faydalı olabilir. ASP.NET Web API ESSENTIALS USING C# EĞİTİMİ, eğitim alanının uygun olduğundan emin olmak ve kendinizi geliştirmek isteyen herkes tarafından alınabilir.

Outline

Introduction to ASP.NET Web API

 • NET Web API
 • Representational State Transfer
 • REST and Web API
 • HTTP Services Using Web API
 • Using Fiddler
 • Web API vs. WCF
 

Web API and HTTP

 • HTTP Response Codes
 • HttpResponseException
 • Implementing POST
 • Implementing PUT
 • Implementing DELETE
 

Media Formatters and Content Negotiation

 • Internet Media Types
 • Media Formatters
 • JSON and XML Formatters
 • Content Negotiation
 • Accept and Content-Type Headers
 • Using the Query String
 • Custom Request Headers
 • Serialization
 • BSON Serialization
 

JavaScript Clients

 • Document Object Model
 • jQuery
 • Sending AJAX Requests
 • Implementing a Client
 

Binding, Validation and Routing

 • Reading Raw HTTP Requests
 • Route Data, Query String and Request Body
 • Binding to Simple Types
 • Binding to Complex Types
 • Validation Using Data Annotations
 • Routing in ASP.NET Web API
 • Using Default Routes
 

NET Clients

 • Web API Client Libraries
 • HttpClient
 • Issuing GET Requests
 • Issuing POST Requests
 • Other Requests

Eğitim Talep Formu

C++ Eğitimi

C++ Eğitimi: Güçlü ve Hızlı Uygulamaların Temel Taşı Kurumlar için C++ Eğitiminin Önemi İşletmelerde Verimlilik ve Performans için C++’ın Rolü C++, yüksek performanslı ve verimli

Eğitimi İncele »

C++ 11 Programlama Eğitimi

C++11 programlama eğitimi, C++’ın 2011 sürümünün etkileyici özelliklerini öğretir. C++11, modern ve verimli yazılım geliştirme imkanları sunar. Programlama temelleri bu eğitimde ayrıntılı bir şekilde incelenir.

Eğitimi İncele »

C++ Programlama Eğitimi

C++ programlama eğitimi, katılımcılara C++ diliyle uygulama geliştirme becerisi kazandırır. Veri yapıları, etkili veri yönetimini öğretir ve anlamak için kritiktir. Nesne yönelimli programlama, karmaşık yapıları

Eğitimi İncele »

C++ ile Güvenli Kodlama Eğitimi

C++ ile Güvenli Kodlama Eğitimi, çok önemlidir. Bu eğitim, yazılım güvenliğini artırmayı amaçlar. Katılımcılar, güvenli kodlama tekniklerini öğrenirler. Aynı zamanda, C++ dilinin güvenlik özelliklerini keşfederler.

Eğitimi İncele »

Qt Programming Eğitimi

Qt Programming Eğitimi, yazılım geliştiriciler için çok değerlidir. Bu eğitim, Qt kütüphanesinin temellerini öğretir. Aynı zamanda, platformlar arası uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Katılımcılar, GUI (Grafik Kullanıcı

Eğitimi İncele »

Advanced C++ Programlama Eğitimi

Advanced C++ Programlama Eğitimi, C++’ın ileri düzey özelliklerini kapsamlı bir şekilde sunar. Katılımcılar, nesne yönelimli programlama (OOP) prensipleri üzerinde çalışırlar. Fonksiyonel programlama, modern C++ yapıları

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

C# Eğitimi

C# Eğitimi: Güçlü ve Kapsamlı Uygulamaların Temeli Kurumlar için C# Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Verimliliği ve Güçlü Uygulamalar için C#’ın Rolü C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

Design Patterns in C# Eğitimi

Design Patterns in C# eğitimi, programlama dillerinden C# kullanarak tasarım kalıplarının nasıl uygulanabileceğini öğretmeyi amaçlayan bir eğitimdir. Tasarım kalıpları, yazılım tasarımında tekrarlanan problemlerin çözümü için

Eğitimi İncele »