fbpx
Generic filters
Search in title

İleri Seviye (Advanced) Angular Eğitimi

Eğitim Hakkında

İleri Seviye (Advanced) Angular Eğitimi, Angular uygulamalarınızı daha karmaşık ve etkili şekilde geliştirmek için ileri düzey teknikler öğrenmek isteyen geliştiriciler için ideal bir kaynaktır. Angular ile web uygulamaları geliştirmeye aşina kişiler için tasarlanmış bu eğitim, Angular’ın ileri düzey özelliklerini derinlemesine inceler.

Eğitimin ilk bölümünde, Angular’ın ileri düzey özelliklerinin ve tekniklerinin önemini ve temel kavramlarını ele alıyoruz. Katılımcılara, bu özelliklerin neden kritik olduğunu ve Angular uygulamalarının performansını ve özelleştirilebilirliğini nasıl etkilediğini anlatıyoruz.

Daha sonrasında, Angular’da reaktif programlama, ileri düzey bileşenler ve direktifler üzerinde duruyoruz. RxJS kütüphanesini kullanarak, reaktif form ve akışların nasıl oluşturulacağına dair detayları paylaşıyoruz. Ayrıca, dinamik bileşen yükleme ve özel direktifler gibi ileri düzey konseptler üzerine çalışıyoruz.

Eğitimde ayrıca, Angular’ın performans optimizasyonu ve ölçeklendirme tekniklerine de yer veriyoruz. Katılımcılar, Lazy Loading, Change Detection ve bundling gibi performans artırma tekniklerini nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Bu bölüm, uygulamaların yüksek trafikli ortamlarda nasıl optimize edileceği ve ölçekleneceği üzerine odaklanır.

İleri Seviye (Advanced) Angular Eğitimi ayrıca, güvenlik ve erişilebilirlik gibi konularda Angular’ın nasıl kullanılabileceği anlatır. Katılımcılar, uygulamalarını güvence altına almak için çeşitli stratejilere ve en iyi uygulamalara aşina olurlar.

İleri Seviye Angular Eğitimi, gerçek dünya örnekleri üzerinde çalışma fırsatı sunar; katılımcılar, Angular ile ilgili öğrendikleri ileri düzey kavramları uygulamalı projelerde uygularlar. Bu, ileri düzey özelliklerin, performans optimizasyonunun ve en iyi uygulamaların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

İleri Seviye Angular Eğitimi, Angular uygulamalarınızı daha etkili, performanslı bir şekilde geliştirmek için gereken ileri düzey bilgi ve becerileri kazandırır.

Diğer tüm Angular ve Front-End Web Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

İleri seviye Angular eğitiminde, şunları öğreneceksiniz:
 1. Angular yapısı ve component yapısı: Angular’ın yapısını ve component yapısını anlamak ve bu yapıyı en etkin şekilde kullanmak.
 2. Veri akışı: Angular ile sunucu tarafındaki verileri çalışmayı ve Angular ile veri akışını anlamak.
 3. Formlar ve validation: Angular ile form oluşturmayı ve formların doğrulanmasını anlamak.
 4. Service ve dependency injection: Angular ile service kullanmayı ve dependency injection’ı anlamak.
 5. Routing ve navigation: Angular ile routing ve navigation kullanmayı anlamak.
 6. Modül yapısı: Angular ile modül yapısını anlamak ve bu yapıyı en etkin şekilde kullanmak.
 7. Testing: Angular ile testing yapmayı ve Angular ile geliştirilen uygulamaların test edilmesini anlamak.
 8. Angular ile çalışan diğer teknolojiler: Angular ile çalışan diğer teknolojileri anlamak ve bu teknolojilerle birlikte çalışmayı öğrenmek.
Bu eğitim, Angular’ı en etkin şekilde kullanmayı ve Angular ile geliştirilen uygulamaların performansını artırmayı amaçlar. İleri seviye Angular eğitimi, Angular ile geliştirilen uygulamaların büyüklüğüne uygun olarak düzenlenmesini, performansının artırılmasını ve uygulamanın kalitesinin artırılmasını sağlar.

Ön Koşullar

İleri seviye Angular eğitimine katılmak için şu ön koşullar gereklidir:
 1. HTML, CSS ve JavaScript: İleri seviye Angular eğitimi, HTML, CSS ve JavaScript gibi temel web teknolojilerini anlamanızı gerektirir.
 2. Angular’ın temel kavramları: İleri seviye Angular eğitimi, Angular’ın temel kavramlarını anlamanızı gerektirir. Temel Angular eğitimi almış olmanız veya Angular’ın temel kavramlarını başka bir yoldan öğrenmiş olmanız gerekmektedir.
 3. Programlama deneyimi: İleri seviye Angular eğitimi, programlama deneyimi olanlar içindir. Programlama deneyimi olmayanlar için, öncelikle programlama deneyimi kazanmaları ve temel Angular eğitimi almaları önerilir.
Bu ön koşullar, eğitimi en etkin şekilde almanıza yardımcı olacaktır ve eğitim boyunca karşılaşabileceğiniz zorluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Kimler Katılmalı

İleri seviye Angular eğitimine katılması önerilen kişiler şunlardır:
 1. Angular ile geliştirilen uygulamaların performansını artırmak isteyen web geliştiricileri
 2. Angular’ın temel kavramlarını anlamış ve Angular ile çalışmayı deneyen web geliştiricileri
 3. HTML, CSS ve JavaScript gibi web teknolojileri ile uygulama geliştirme deneyimi olan web geliştiricileri
 4. Angular ile uygulama geliştirmeyi planlayan ve bu konuda daha ileri seviye bilgi ve becerilere ihtiyacı olan proje yöneticileri
 5. Angular ile geliştirilen uygulamaların test edilmesi ve performansının artırılması konularında daha fazla bilgi ve beceri kazanmak isteyen test mühendisleri
Bu eğitim, Angular ile geliştirilen uygulamaların performansını artırmak isteyen ve Angular ile uygulama geliştirme konularında daha fazla bilgi ve beceri kazanmak isteyen herkes için uygundur. Eğitim, Angular ile uygulama geliştirme konularında uzmanlaşmak ve Angular ile geliştirilen uygulamaların performansını artırmak isteyen herkes için faydalı olacaktır.

Outline

RoutAdvanced ing

 • Lazy Loading
 • Preloading Modules
 • Diagnostic with traces
 • Auxiliary routes
 • Routes Transitions
 • Protect routes access with Guards
 • Route Resolver
 • Setting metadata for SEO
 • Router events
 

Complex Error Handling

 • Global Error Handler
 • Managing different types of errors: Code, Navigation, Http
 • Error Service, offline mode and log to server
 • Http Errors Interceptor with auto retry for failed requests
 • Notification Service: using an RxJS Subject to stream messages and display toast notifications
 

Optimizing performance

 • Exploring different techniques to improve your apps and make them run fast and smooth:
 • Bundling, Minification, dead code elimination, enableProdMode()
 • Performance for Data Binding with OnPush
 • Profiling an app performance
 • Web Workers to improve responsiveness
 • Profiling runtime performance
 • Using bundle analyzer
 • Virtual Scrolling
 • Improve ngFor with trackBy
 • Caching with Service Worker
 • Progressive Web App (PWA)
 

Advanced RxJS

 • RxJS and Reactive Programming
 • Data Composition with Observables
 • Most important RxJS operators
 • Using Subjects (BehaviorSubject, ReplaySubject)
 • Introduction to Higher-order Mapping Operators (switchMap, flatMap, …)
 

Modern State Management with Redux and ngrx

 • Why Redux ?
 • Introduction to the ngrx platform
 • Setting up ngrx store
 • Stateful vs stateless components
 • Immutability and performance
 • Ngrx error handling
 • Managing the router state in the store
 • Async actions with ngrx effects
 • Removing boilerplate with ngrx entity
 • Live debugging and time travelling with ngrx DevTools
 • NgRx Data
 

Angular Universal

 • Improving performances and SEO
 • Server-Side Rendering
 • Static Site Generation

Overview of Scully (Jamstack)

Eğitim Talep Formu