fbpx
Generic filters
Search in title

Entity Framework Eğitimi

Eğitim Hakkında

Entity Framework Eğitimi”, Entity Framework (EF) kullanarak veritabanı çözümlerinin nasıl geliştirileceğine odaklanan detaylı bir eğitimdir. Bu eğitim, EF ile ilgili temel konuları ve veritabanı çözümü geliştirme için gereken becerileri ele alır.

Eğitim, Entity Framework‘ün temel özelliklerini, veritabanı tasarımı, performans iyileştirme, güvenlik ve diğer önemli kavramları öğretir. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve projeler aracılığıyla EF ve veritabanı çözümü geliştirme konularındaki bilgilerini genişletirler.

Eğitim ayrıca, veritabanı çözümlerinin EF ile nasıl tasarlanacağı ve geliştirileceği sürecinde hangi araç ve teknolojilerin kullanılabileceğini öğretir. Katılımcılar, veri işleme, performans iyileştirme, veritabanı tasarımı ve güvenlik gibi temel özelliklerin nasıl yönetileceğini öğrenirler. Ayrıca, EF ile veritabanı çözümlerinin nasıl tasarlanıp yönetileceğini de anlarlar.

Entity Framework Eğitimi”, modern veritabanı çözümü tasarım ve yönetme sürecinin tüm temel yönlerini kapsar. Katılımcılar, etkili veritabanı çözümleri tasarlamaya ve geliştirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar.

Eğitim programı, Entity Framework’ün temelleriyle başlar. Katılımcılar, veritabanı tasarımı, performans iyileştirme ve güvenlik gibi temel kavramları öğrenirler. Ayrıca, EF ile veritabanı çözümlerinin tasarlanması ve yönetilmesi konusunda nasıl bir rol oynadığına dair bilgi sahibi olurlar. Bu bilgiler, katılımcıların veritabanı tasarlama sürecinde ihtiyaç duyacakları temel yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimde, Entity Framework ve bununla ilişkili temel özellikler ve bileşenler üzerinde duruyoruz. Bu, katılımcılara veri işleme, veritabanı tasarımı ve güvenlik gibi temel yetenekleri kazandırır. Konu akışları, veritabanı tasarımı ve veri tabanı yönetimi gibi temel konuları işler.

Son olarak, bir veritabanı çözümünün nasıl EF tabanlı geliştirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, çözümün tasarımını, testlerini yapmayı, ve en sonunda veritabanı çözümünün EF tabanlı geliştirilmesini içerir. Bu bilgiler, katılımcıların veritabanı çözümlerini başarılı bir şekilde EF ile tasarlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Diğer tüm Entity Framework ve veritabanı çözümü geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Entity Framework eğitimi sırasında, şunları öğrenebilirsiniz:  
 • Veritabanı modellemesi: Veritabanı modelleme kavramları ve Entity Framework ile veritabanı modelleme yapma tekniklerini öğreneceksiniz.
 • LINQ: LINQ (Language Integrated Query) kullanarak veritabanı içindeki verileri sorgulama ve işlemeyi öğreneceksiniz.
 • Veritabanı performansı: Veritabanı performansını optimize etme teknikleri ve Entity Framework’ün performansını artırma yollarını öğreneceksiniz.
 • Veritabanı işlemleri: Veritabanı işlemleri (ekleme, güncelleme, silme vb.) yapma ve yönetmeyi öğreneceksiniz.
 • Code-First ve Database-First yaklaşımları: Entity Framework’ün Code-First ve Database-First yaklaşımlarının farkları ve avantajlarını öğreneceksiniz.
 • EF Core: Entity Framework Core’un temel kavramları ve kullanımını öğreneceksiniz.
  Bu eğitimde öğrendiğiniz bilgiler, .NET tabanlı veritabanı uygulamaları geliştirirken size yardımcı olacak ve veritabanı erişim ve işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracaktır.

Ön Koşullar

Entity Framework eğitimine katılmak için şu ön koşulların yerine getirilmiş olması gerekir:  
 • .NET ve C# programlama dilleri hakkında temel bilgi: Eğitim, .NET ve C# dilleri üzerinde yapılacaktır, bu yüzden bu dillere ait temel bilgilere sahip olmanız gerekir.
 • Veritabanı kavramları: Veritabanı kavramları hakkında temel bilgiye sahip olmanız gerekir (tablolar, sütunlar, veri tipleri vb.).
 • Programlama deneyimi: Genel olarak programlama deneyimi olan kişiler bu eğitimi daha iyi anlayacak ve daha hızlı öğrenecektir.
  Bu ön koşullar tamamlandığında, Entity Framework eğitiminde başarılı bir şekilde yer alabilirsiniz.

Kimler Katılmalı

Entity Framework eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun bir seçenek olabilir:  
 • .NET ve C# programcıları: Entity Framework .NET tabanlı uygulamalar için tasarlandığından, .NET ve C# programcıları bu eğitimi faydalı bulabilirler.
 • Veritabanı yöneticileri: Veritabanı yöneticileri Entity Framework’ün veritabanı yönetim süreçlerini kolaylaştırdığını ve performansı artırdığını öğrenerek, bu sistemi daha verimli şekilde kullanabilirler.
 • Geliştiriciler: Entity Framework kullanarak veritabanı uygulamalarını geliştirmek isteyen geliştiriciler bu eğitimi faydalı bulabilirler.
 • Veritabanı uygulamaları üzerinde çalışanlar: Entity Framework ile veritabanı işlemlerinin yapılması, kodun daha okunabilir ve anlaşılır hale gelmesine yardımcı olur. Bu nedenle, veritabanı uygulamaları üzerinde çalışanlar bu eğitimi faydalı bulabilirler.
  Bu eğitim, veritabanı yönetim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes için faydalı bir seçenek olabilir.

Outline

 • Introduction
 • Preparing the Development Environment
 • Overview of Entity Framework Core 2.0
 • Overview of the Code First Approach
 • Data Operations in Entity Framework Core
 • Using a Data First Approach
 • About MVC (Model View Controller)
 • Creating a Sample ASP.Net Application
 • Migrating and Seeding
 • Data Model Design
 • Advanced Entity Concepts
 • Debugging the Application
 • Security (Authentication, Authorization, Data Protection)
 • Deploying the Application (locally and on Azure)
 • Troubleshooting
 • Summary and Conclusion

Eğitim Talep Formu