fbpx
Generic filters
Search in title

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama Eğitimi

Eğitim Hakkında

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama Eğitimi, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi konularında katılımcılara gerekli bilgi ve becerileri sağlar.

Bu eğitim, katılımcıların iş yerindeki tehlikeleri belirleme, riskleri değerlendirme becerisi katar. Bu risklere yönelik etkili önlemler alabilme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği politikaları, çalışanların eğitimi, acil durum planları gibi konular da içeriktedir.

Bu eğitim, ISO 45001 standardının gereksinimlerini öğrenme ve iş yerlerinde uygulama yeteneği kazandırmayı hedefler.

Eğitim süreci, katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak izlemeyi içerir. Değerlendirme ve iyileştirme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Katılımcılar, tehlikeleri belirleme, riskleri değerlendirme, önlemler geliştirmenin detaylarına hakim olurlar. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturma, eğitim programları düzenleme, acil durum planları hazırlama gibi önemli konuları öğrenirler.

Eğitim aynı zamanda katılımcıları iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi konusunda bilinçlendirir. İşyerindeki tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklarını anlatır. Bu konuda etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını teşvik eder.

Katılımcılar, iş yerindeki riskleri belirleyerek, uygun önlemleri alır. Sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği performansını izler. İş yerinde güvenli bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlarlar. Bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması, yasal düzenlemelere uyumun sağlanması ve işyerindeki verimliliğin artırılması amaçlanır.

Sonuç olarak, katılımcılara iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimini etkin bir şekilde uygulama becerisi kazandırır. Bu sayede işyerlerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması, çalışa

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama Eğitimi’ ne buradan ulaşabilirsiniz

Neler Öğreneceksiniz?

ISO 45001:2018 eğitimi sırasında, şu konular üzerinde durulabilir:  
 • ISO 45001:2018 standardının tanımı ve amacı
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kavramı ve uygulaması
 • Risk analizi ve yönetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının değerlendirilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sürekli iyileştirme süreci
 • İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulamasının denetlenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belge yönetimi
Bu eğitim sırasında, teorik bilgi ve uygulamalı çalışmalar ile ISO 45001:2018 standardının nasıl uygulanabileceği konuları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ön Koşullar

ISO 45001:2018 eğitimi için belirli bir ön koşul yoktur. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği konularına ilginiz ve bu konuda temel bilgi sahibi olmanız eğitimin daha verimli geçmesine yardımcı olabilir. Eğitim almak isteyen herkes, işletme yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği yöneticileri, mühendisler, denetçiler, çalışanlar ve diğer ilgili kişiler olabilir.

Kimler Katılmalı

ISO 45001:2018 eğitimine, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturma ve uygulama sürecinde rol alacak kişiler katılabilir. Özellikle şunlar için faydalı olabilir:  
 • İşletme yöneticileri: İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturma, uygulama ve denetleme sürecinde sorumlu olan yöneticiler.
 • İş sağlığı ve güvenliği yöneticileri: İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi sürecinde rol alan kişiler.
 • Mühendisler: İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirmek ve önlemler almak için gerekli teknik bilgiye sahip kişiler.
 • Denetçiler: İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin denetlenmesi sürecinde rol alan kişiler.
 • Çalışanlar: İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulamasının etkinliğinin artmasına katkıda bulunacak çalışanlar.
  Bu eğitimi almak isteyen herkes katılabilir, ancak bu kişilerin iş sağlığı ve güvenliği konularına olan ilgisi ve bu konuda temel bilgi sahibi olmaları eğitimin daha verimli geçmesine yardımcı olabilir.

Outline

 • Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İS&G YS) nedir?
 • Bir İS&G YS bir kuruluş için neden önemlidir ve faydaları nelerdir
 • ISO 45001’in tarihçesi ve beklenen çıktıları
 • Kullanılan terimler ve tarifler
 • ISO 45001’in temel kavramları ve yapısı
 • ISO 45001’in temel gereklilikleri

Eğitim Talep Formu