fbpx
Generic filters
Search in title

Change Management Foundation Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Change Management Foundation” eğitimi, bir kişinin organizasyonel değişimleri yönetme yeteneğini güçlendirir. Bu, değişimi anlamak, planlamak ve uygulamak için gereken bilgi ve becerilere odaklanır. Eğitim süresince katılımcılar, organizasyonel değişim süreçlerini analiz etme, ayrıca değişim stratejileri tasarlama ve uygulama, değişim yönetimindeki anahtar başarı faktörlerini anlama, dirençle başa çıkma stratejileri ve etkili iletişim gibi temel yetenekleri öğrenirler.

Eğitim aşağıdaki gibi temel konuları içerir:

1. Değişim Yönetimi Modelleri ve Teorileri: Kurt Lewin’in Değişim Modeli, John Kotter’ın 8 Adımlı Değişim Modeli ve ADKAR gibi popüler ayrıca değişim yönetimi modellerini ve teorilerini öğrenirler.

2. Değişim Yönetimi Süreci: Değişim sürecinin aşamalarını, her aşamanın amaçlarını ve nasıl uygulanacağını öğrenirler.

3. Değişim Yönetiminde İletişim: Değişim sürecinde etkili iletişimin rolünü ve nasıl sağlanacağını öğrenirler.

4. Değişim Direnci: İnsanların neden değişime direnç gösterdiklerini ve bu direncin nasıl yönetileceğini öğrenirler.

5. **Değişim Yönetimi için Proje Yönetimi**: Değişim yönetimi projelerinin planlanması, uygulaması ve değerlendirilmesi sürecini öğrenirler.

Eğitim genellikle, katılımcıların öğrendikleri bilgileri test eden bir sınavla sona erer. Sınavı başarıyla tamamlayanlar bu sertifikayı almaya hak kazanır. Ayrıca değişim yönetiminde temel bilgi ve becerilere sahip olduklarını belgeleyen “Change Management Foundation” sertifikasını alırlar. Bu sertifika, bireyin değişim yönetiminde temel konseptler, teoriler, stratejiler ve teknikler konusunda bilgi sahibi olduğunu kanıtlar. Bu, değişim yönetimi konusunda daha ileri düzey bilgi ve beceri edinmek için bir temel oluşturur.

Change Management Foundation Eğitimine  buradan ulaşabilirsiniz

Neler Öğreneceksiniz?

Change Management Foundation eğitimi sırasında, şu konular üzerinde durulabilir:
 1. Değişiklik yönetimi kavramları ve tanımları: Değişiklik yönetimi sürecindeki temel kavramlar ve tanımlar, çalışanların değişiklik yönetimi hakkında daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.
 2. Değişiklik yönetimi süreci: Değişiklik yönetimi sürecinin farklı aşamaları, çalışanların bu süreci daha etkili ve verimli hale getirmelerine yardımcı olacaktır.
 3. Değişiklik yönetimi stratejileri: Değişiklik yönetimi sürecinde karşılaşılabilecek zorlukları aşmak için farklı stratejilerin tanımlanması ve uygulanması.
 4. Değişiklik yönetimi araçları: Değişiklik yönetimi sürecinde kullanılabilecek farklı araçların tanımlanması ve uygulanması.
 5. Rol ve sorumluluklar: Değişiklik yönetimi sürecindeki farklı rol ve sorumlulukların tanımlanması ve çalışanların bu rol ve sorumlulukları nasıl yerine getirebileceklerinin öğrenilmesi.
 6. İletişim ve liderlik: Değişiklik yönetimi sürecinde iletişim ve liderlik becerilerinin önemi ve nasıl uygulanması gerektiği.
 7. Değişiklik yönetimi kültürü: Bir organizasyonda değişiklik yönetimi kültürünün nasıl oluşturulabileceği ve nasıl sürdürülebileceği.
Bu eğitim programı, çalışanların değişiklik yönetimi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve bu konuda daha etkili ve verimli çalışmalar yapabilmelerini amaçlar.

Ön Koşullar

Change Management Foundation eğitiminin ön koşulları, programın içeriğine ve hedef kitlesine göre değişebilir. Genel olarak, bir Change Management Foundation eğitimine katılmak için şu ön koşullar bulunabilir:
 1. İşletme veya organizasyon yönetimi alanındaki temel bilgi ve beceriler: Eğitim programı, organizasyonların değişiklik yönetimi sürecini daha verimli hale getirmek için gerekli olan çalışanları hedef alır. Bu nedenle, işletme veya organizasyon yönetimi alanındaki temel bilgi ve becerilere sahip olmak ön koşul olarak kabul edilebilir.
 2. Değişiklik yönetimi konusunda ilgi: Eğitim programı, değişiklik yönetimi konusunda ilgi duyan ve bu alanda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen çalışanlar için tasarlanmıştır.
 3. İngilizce okuma ve yazma becerileri: Eğitim programının çoğu durumda İngilizce olarak sunulması beklenebilir. Bu nedenle, İngilizce okuma ve yazma becerilerine sahip olmak ön koşul olarak kabul edilebilir.
Bu ön koşullar, her Change Management Foundation eğitimi için geçerli olmayabilir ve eğitim verilen kuruluşun belirleyeceği şeyler olabilir. Ön koşullar hakkında daha ayrıntılı bilgi için eğitim verilen kuruluşla iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

Kimler Katılmalı

Change Management Foundation eğitimi, organizasyonların değişiklik yönetimi sürecini daha verimli hale getirmek isteyen ve bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen çalışanlar için tasarlanmıştır. Aşağıdaki profesyonel gruplar Change Management Foundation eğitimine katılabilir:
 1. İşletme ve organizasyon yöneticileri: Değişiklik yönetimi sürecini daha verimli hale getirmek ve organizasyonların değişmeye açık olmasını sağlamak isteyen işletme ve organizasyon yöneticileri için uygun bir eğitimdir.
 2. Değişiklik yöneticileri: Değişiklik yönetimi sürecini daha iyi anlamak ve uygulamak isteyen değişiklik yöneticileri için faydalı bir eğitimdir.
 3. Proje yöneticileri: Projelerin başarısı, organizasyonların değişiklik yönetimi sürecine adaptasyonunu ve değişmeye açık olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, proje yöneticileri de Change Management Foundation eğitimine katılabilir.
 4. İşletme ve organizasyon çalışanları: Organizasyonların değişiklik yönetimi sürecine daha aktif olarak katılmak isteyen işletme ve organizasyon çalışanları da Change Management Foundation eğitimine katılabilir.
Bu profesyonel gruplar sınırlı değildir ve Change Management Foundation eğitimi diğer profesyoneller için de faydalı olabilir. Eğitimin hedef kitlesine ve içeriğine göre, eğitime katılmak isteyen herkes katılabilir.

Outline

 • Change Management Perspective
 • Change and the Organisation: Defining Change
 • Benefits Management
 • Stakeholder Engagement
 • Communication
 • Change Impact
 • Change Readiness
 • Education and Learning Support: Training Planning

Eğitim Talep Formu

Change Management Eğitimi

 BChange Management Eğitimi Her şeyden önce, Change Management (Değişim Yönetimi),, organizasyonlarda gerçekleşen değişimleri planlama, uygulama ve yönetme sürecidir. Bu nedenle, Change Management Eğitimi, katılımcılara değişim

Eğitimi İncele »