fbpx
Generic filters
Search in title

Mobil Uygulama Güvenlik Denetimi Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Mobil Uygulama Güvenlik Denetimi Eğitimi, mobil platformlarda artan güvenlik ihtiyaçlarına yöneliktir. Bilgi ve beceri seti sunan kapsamlı bir programdır. Mobil uygulamalar, kullanıcıların kişisel verilerini işlemekte ve çeşitli çevrimiçi işlemler gerçekleştirmekdir. Bu nedenle bu uygulamaların güvenliği son derece önemlidir. Eğitim, katılımcılara mobil uygulamaların güvenlik açıklarını belirlemeyi amaçlar. olası saldırılara karşı savunma stratejileri geliştirme ve güvenli uygulama geliştirme teknikleri hakkında detaylı bilgiler sunmayı hedefler.

Program, mobil uygulama güvenliği konseptlerine, güvenlik açıklarının nasıl tespit edileceği öğretir. Bununla birlikte, bu açıkları kapatacak güvenlik önlemlerine odaklanır. Katılımcılar, mobil uygulama güvenlik denetimleri, risk analizi, güvenlik zafiyetlerinin değerlendirilmesini öğrenir. Bununla birlikte, saldırı vektörleri hakkında bilgi edinecekler. Ayrıca, eğitimde, güvenli kod yazma uygulamaları, veri şifreleme, kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları gibi güvenli uygulama geliştirme teknikleri üzerinde de durulmaktadır.

Bu eğitim, teorik bilgileri, gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı alıştırmalarla bütünleştirir. Katılımcılar, güvenlik açıklarını nasıl tespit edeceklerini, güvenlik ihlallerini nasıl önleyeceklerini ve uygulamaları nasıl güvenli bir şekilde geliştireceklerini öğrenecekler. Ayrıca, program, mobil uygulama güvenliğindeki en son trendler ve en iyi uygulamalar hakkında güncel bilgiler sağlar.

Mobil Uygulama Güvenlik Denetimi Eğitimi sonunda, katılımcılar, mobil uygulama güvenlik denetimlerini etkili bir şekilde yapacak. Güvenlik açıklarını tespit edecek. Bu açıkları gidermek için gerekli önlemleri alabilecekler. Bu beceriler, katılımcıların mobil uygulama geliştirme ve güvenlik alanlarında daha rekabetçi ve etkili olmalarını sağlar. Böylece kariyerlerinde önemli bir fark yaratma potansiyeline sahip olacaklardır. Eğitim, katılımcıların mobil uygulama güvenliği konusunda kapsamlı bir anlayış geliştirmelerini sağlayacak. Ayrıca bu bilgileri mobil uygulama projelerinde uygulamalarına olanak tanıyacak.

Neler Öğreneceksiniz?

Mobil Uygulama Güvenlik Denetimi Eğitimi programları, katılımcılara aşağıdaki konularda beceriler kazandırmayı amaçlar:
 1. Mobil Uygulama Güvenliği Temelleri: Mobil uygulama güvenliği kavramları ve ilkeleri.
 2. Güvenlik Tehditleri: Mobil uygulamaları tehdit eden güvenlik riskleri ve tehlikeler.
 3. Kimlik ve Oturum Yönetimi: Kullanıcı kimlik doğrulama ve oturum yönetimi konuları.
 4. Veri Güvenliği: Kişisel verilerin ve hassas bilgilerin korunması.
 5. Ağ Güvenliği: Ağ üzerinden iletişimde güvenlik önlemleri.
 6. Güvenli Kod Geliştirme: Güvenli yazılım geliştirme yöntemleri ve en iyi uygulamalar.
 7. Zafiyet Analizi: Mobil uygulama zafiyetlerini tespit etme ve sınıflandırma.
 8. Saldırı Simülasyonu: Saldırı senaryolarını simüle etme ve güvenlik açıklarını tespit etme.
 9. Güvenlik Denetim Araçları: Mobil uygulama güvenliği denetimi için kullanılan araçlar.
 10. Mobil Uygulama Sertifikasyonu: Güvenli mobil uygulamaların sertifikasyon süreçleri.

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

Mobil Uygulama Güvenlik Denetimi Eğitimi, aşağıdaki kişilere yöneliktir:
 • Mobil Uygulama Geliştiricileri: Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve beceri kazanmak isteyen yazılım geliştiricileri.
 • Güvenlik Uzmanları: Mobil uygulama güvenliği konusunda uzmanlaşmak isteyen siber güvenlik profesyonelleri.
 • Güvenlik Denetçileri: Mobil uygulama güvenlik denetimi yapacak profesyoneller.
 • Proje Yöneticileri: Güvenli uygulama geliştirme süreçlerini yöneten proje yöneticileri.

Outline

Mobil Uygulama Güvenlik Denetimi Eğitimi, aşağıdaki başlıkları içeren bir eğitim programını içerebilir:

Ders 1: Mobil Uygulama Güvenliği Temelleri

 • Mobil uygulama güvenliği temel kavramlar.
 • Mobil uygulama güvenlik tehditleri.

Ders 2: Kimlik ve Oturum Yönetimi

 • Kullanıcı kimlik doğrulama ve oturum yönetimi yöntemleri.
 • OAuth ve JWT gibi kimlik doğrulama protokolleri.

Ders 3: Veri Güvenliği

 • Kişisel verilerin korunması ve veri şifreleme.
 • Hassas bilgilerin güvenliği.

Ders 4: Ağ Güvenliği

 • Ağ güvenliği önlemleri ve güvenli iletişim.
 • API güvenliği.

Ders 5: Güvenli Kod Geliştirme

 • Güvenli yazılım geliştirme ilkeleri ve en iyi uygulamalar.
 • Güvenlik açıklarının önlenmesi.

Ders 6: Zafiyet Analizi

 • Mobil uygulama güvenlik zafiyetleri ve tespiti.
 • Güvenlik açıklarının sınıflandırılması.

Ders 7: Saldırı Simülasyonu

 • Saldırı senaryolarının oluşturulması ve test edilmesi.
 • Güvenlik açıklarının tespit edilmesi.

Ders 8: Güvenlik Denetim Araçları

 • Mobil uygulama güvenliği denetimi için kullanılan araçlar ve yazılımlar.
 • Analiz ve raporlama araçları.

Ders 9: Mobil Uygulama Sertifikasyonu

 • Güvenli mobil uygulamaların sertifikasyon süreçleri ve gereksinimleri.
 • Uygulama mağazalarına gönderim.
Mobil Uygulama Güvenlik Denetimi Eğitimi, katılımcılara mobil uygulamaların güvenliğini değerlendirme ve geliştirme yetenekleri kazandırarak güvenli uygulama geliştirme süreçlerinde etkili olmalarına yardımcı olur.

Eğitim Talep Formu