Generic filters
Search in title

Agile And Scrum Awareness Eğitimi

Eğitim Hakkında

Agile and Scrum Awareness Eğitimi”, başta yazılım geliştirme olmak üzere birçok farklı sektör ve projede kullanılan Agile metodolojisi ve Scrum çerçevesinin temel prensiplerini ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlayan kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcılara esnek, adaptif ve hızlı yanıt veren bir çalışma yaklaşımı sunar. Agile ve Scrum’ın felsefesi, müşteri odaklılık, sıkı takip, çeviklik ve hızlı iteraşiyonlar üzerine kuruludur. Bu yaklaşım, geliştirme sürecindeki hataların hızlı bir şekilde tespit edilip düzeltilebilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilebilmesi hedefiyle ekip çalışmasını teşvik eder.

Bu yöntemlerin uygulandığı her proje, daha hızlı sonuç almayı, daha kaliteli sonuçlar elde etmeyi ve daha yüksek müşteri memnuniyetini hedefler. Eğitim programı, Agile ve Scrum’a dayalı bir proje yönetim sisteminin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını detaylı bir şekilde anlatır.

Agile and Scrum Awareness Eğitimi programı, genellikle işletmelerin projelerini daha hızlı, daha verimli ve daha başarılı bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Program, Scrum çerçevesindeki rolleri (Scrum Master, Product Owner, Development Team), toplantıları (Daily Stand-up, Sprint Review, Sprint Retrospective), araçları ve teknikleri ayrıntılı olarak ele alır.

Eğitim, ayrıca Agile ve Scrum metodolojilerinin hem avantajlarını hem de dezavantajlarını tartışır. Katılımcılar, bu yaklaşımların projelerinin çeşitli aşamalarında nasıl uygulanacağını ve hangi durumlarda bu metodolojilerin en etkili olduğunu öğrenirler.

Eğitim programı, yazılım geliştirme ve proje yönetiminde görev alan tüm profesyoneller için yararlıdır. Bu, proje yöneticileri, yazılım mühendisleri, iş analistleri, test mühendisleri ve diğer ilgili pozisyonları içerir.

Son olarak, bu eğitim, katılımcıların profesyonel becerilerini ve kariyer potansiyellerini geliştirebilmektedir. Eğitim, Agile ve Scrum metodolojilerinin uygulanmasına yönelik pratik beceriler ve bilgi sağlar, bu da katılımcıların iş yerinde daha etkili ve verimli hale gelmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur. Bu nedenle, Agile ve Scrum Awareness Eğitimi, hem bireysel profesyonel gelişim hem de işletme hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olabilir.

Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

“Agile and Scrum Awareness Eğitimi” programında, aşağıdaki konularda bilgi edinebilirsiniz:
 • Agile ve Scrum metodolojilerinin temel prensipleri ve uygulamaları
 • Scrum ekibinin rolleri ve sorumlulukları
 • Scrum toplantıları ve araçları (Sprint, Sprint Planlama Toplantısı, Daily Scrum, Sprint İnceleme Toplantısı, Sprint Retrospektifi)
 • Agile projelerde müşteri odaklılık ve müşteri geri bildirimleri almak için kullanılan teknikler
 • Scrum yönetim araçları (örn. Kanban tahtası, ürün geri logu)
 • Agile ve Scrum metodolojilerinin avantajları ve dezavantajları
 • Agile ve Scrum yönetim prensiplerinin uygulanması sırasında karşılaşılabilecek zorluklar ve çözüm önerileri
Bu eğitim programı, öğrenme materyalleri, örnek senaryolar ve interaktif egzersizler aracılığıyla sunulur ve katılımcıların Agile ve Scrum metodolojilerini anlamalarına, uygulamalarına ve kullanmalarına yardımcı olur.

Ön Koşullar

“Agile and Scrum Awareness Eğitimi” programının ön koşulları genellikle yoktur. Bu eğitim programı, Agile ve Scrum metodolojileri hakkında hiçbir önceden bilgi sahibi olmayanlar için bile uygundur. Ancak, yazılım geliştirme süreçleri veya proje yönetimi hakkında bir temel bilgiye sahip olmak, bu eğitim programını daha iyi anlamanıza ve öğrenmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, bu eğitim programına katılmadan önce, özellikle Scrum ekipleri tarafından kullanılan Agile ve Scrum terminolojisine aşina olmak, öğrenme sürecinizi kolaylaştırabilir.

Kimler Katılmalı

“Agile and Scrum Awareness Eğitimi” programı, proje yönetimi ve yazılım geliştirme alanlarında çalışan tüm kişiler için faydalıdır. Bu eğitim, aşağıdaki gibi kişiler için özellikle yararlıdır:
 • Yazılım geliştirme sürecinde proje yöneticileri ve yöneticileri
 • Yazılım mühendisleri, test mühendisleri, iş analistleri ve diğer ilgili çalışanlar
 • İşletme yöneticileri, iş analistleri ve proje yöneticileri
 • Ürün yöneticileri ve ürün sahipleri
 • Müşteri temsilcileri
“Agile and Scrum Awareness Eğitimi” programı, özellikle katılımcıların Agile ve Scrum metodolojilerini anlamalarına, uygulamalarına ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcıların çalışmalarını daha verimli ve etkili hale getirmelerine yardımcı olabilir ve bu nedenle, herhangi bir işletmenin proje yönetimi ve yazılım geliştirme alanındaki personelinin bu eğitim programına katılması faydalı olabilir.

Outline

 • What is Agile?
 • What is Scrum?
 • What is the difference between Agile and Scrum?
 • Key Features of Agile
 • Key Features of Scrum
 • The Values and Principles of Agile
 • The Origin of Agile
 • The Agile Manifesto and how a framework is identified as Agile
 • The Deming Cycle
 • Agile Methods Attributes
 • Scrum Attributes
 • XP Attributes
 • Roles and Responsibilities
 • Resource Requirements
 • Key Ceremonies
 • Key Artefacts
 • User Stories Concepts
 • Quality and its Importance
 • Agile Project Testing Principles

Eğitim Talep Formu