fbpx
Generic filters
Search in title

Temel Seviye Flutter Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Temel Seviye Flutter Eğitimi”, Flutter‘ın temellerine dayalı bir eğitim programıdır. Bu program, çapraz platformlu mobil uygulama geliştirmeye yeni başlayanlar veya deneyimli geliştiricilerin Flutter’ın temellerini anlamak için ideal bir başlangıç noktasıdır.

Eğitim, Flutter ve Dart’ın temel özelliklerini kapsar. Dart programlama dilinin temel yapılarını, değişkenleri, veri türlerini, operatörleri ve kontrol akışlarını öğreneceksiniz. Bu, Flutter ile iOS ve Android uygulamaları geliştirmek için gereklidir.

Flutter’in widget tabanlı tasarım felsefesi ve nasıl kullanılacağı, eğitimin merkezi bir parçasıdır. Widget’lar, kullanıcı arayüzlerini oluşturmak ve yönetmek için kullanılır. Ayrıca katılımcılar, Flutter widget’larının nasıl oluşturulduğunu, konfigüre edildiğini ve bir araya getirildiğini öğrenirler.

Veri durum yönetimi ve basit çevrimiçi hizmetlerle entegrasyon gibi daha ileri konulara giriş yapıyoruz. Bununla beraber katılımcılar, çevrimiçi API’lerle iletişim kurma ve JSON verilerini parse etme temellerini öğrenirler.

Hata ayıklama konseptlerine ve araçlarına da değiniyoruz. Bu, geliştiricilere yazılımlarında hataları bulma ve düzeltme becerisi kazandırır.

Eğitim sonunda, katılımcılar bir iOS ve Android uygulamasını nasıl oluşturacaklarını, test edeceklerini ve dağıtacaklarını öğretiyoruz. Uygulamaların Google Play ve App Store’a nasıl yükleneceği ve yayınlanacağı da dahil olmak üzere dağıtım sürecinin temelleri üzerinde duruyoruz.

Özetle, “Temel Seviye Flutter Eğitimi”, Dart ve Flutter’ın temel özelliklerini öğreten, gerçek uygulama örnekleri ile desteklenen, kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu eğitim sayesinde geliştiriciler, iOS ve Android için uygulamalar oluştururken kullanacakları teknik yeteneklerini geliştirirler. Diğer tüm Flutter ve Mobil Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Diğer tüm Flutter ve Mobil Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Temel seviye Flutter eğitiminde, şu konuları öğrenebilirsiniz:  
 1. Dart programlama dili: Dart programlama dilinin temel yapısını, söz dizimi ve veri türlerini öğrenebilirsiniz.
 2. Flutter projeleri: Flutter projesi oluşturma, yapılandırma ve yapısı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 3. UI/UX tasarımı: Flutter’da UI/UX tasarımı için kullanılan widgetları öğrenebilir ve uygulama arayüzünüzü tasarlamayı öğrenebilirsiniz.
 4. Veri yapıları: Flutter’da veri yapılarını kullanma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin, List ve Map veri yapıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 5. Navigasyon ve sayfa geçişleri: Uygulama içinde sayfa geçişlerini ve navigasyonu yapma becerilerinizi öğrenebilirsiniz.
 6. Veri yükleme ve depolama: Uygulama içinde veri yükleme ve depolama işlemleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 7. Dinamik widget oluşturma: Flutter’da dinamik widget oluşturma becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Ön Koşullar

Temel seviye Flutter eğitimine katılmak için aşağıdaki ön koşullar gereklidir:  
 1. Programlama bilgisi: Flutter eğitimi için temel programlama bilgisi gereklidir. Örneğin, döngüler, koşullu ifadeler, fonksiyonlar ve değişkenler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.
 2. İşletim Sistemi Bilgisi: Flutter’ı kurmak ve çalıştırmak için bir işletim sistemi bilgisi gereklidir. Örneğin, Windows, macOS veya Linux hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.
 3. IDE bilgisi: Flutter uygulamalarını geliştirmek için bir Integrated Development Environment (IDE) gereklidir. Örneğin, Visual Studio Code, Android Studio veya IntelliJ IDEA hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.
  Bu ön koşulları karşıladığınızda, temel seviye Flutter eğitimine katılabilirsiniz ve Flutter ile mobil uygulama geliştirme becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Kimler Katılmalı

Aşağıdaki kişiler temel seviye Flutter eğitimine katılabilir:  
 1. Mobil uygulama geliştirmeye ilgi duyan başlangıç düzeyindeki yazılım geliştiricileri
 2. Dart programlama dilini ve Flutter framework’ünü öğrenmek isteyen yazılım geliştiricileri
 3. Mobil uygulama projeleri için güncel teknolojileri öğrenmek isteyen yazılm geliştiricileri
 4. Cross-platform mobil uygulama geliştirme becerilerini geliştirmek isteyen yazılım geliştiricileri
Bu eğitim, Flutter ile mobil uygulama geliştirmeye ilgi duyan ve bu konuda ileri düzey bir bilgiye sahip olmak isteyen kişilere yöneliktir. Başlangıç düzeyinde Dart ve programlama bilgisi olan yazılım geliştiricileri için uygun bir eğitimdir.

Outline

Introduction to Flutter

 • Importance of Flutter Introduction to Dart Writing Dart code
 • DartPad
 • Installing Dart SDK
 • IntelliJ IDEA
 • Installing IntelliJ IDEA
 • Creating a Dart Project Using IntelliJ IDEA
 • Using DartPad
 

Syntax Dart Programming

 • Introduction
 • main () function
 • Dart Variables
 • Dart Data Types
 • Input of Information to Dart Program
 • Writing Comments
 • Dart Conditional Operators
 • If Statement
 • If – Else Statement
 • If…Else and Else…If… Statement
 • If Else and Logical Operators
 • For Loops
 • While Loops
 • Do-while Loops
 • Break Statement
 • Switch Case Statement
 

Dart Functions

 • Functions
 • Function Structure
 • Creating a Function
 • Function Return Data Types
 • Void Function
 • Function Returning Expression
 • Functions and Variable Scope
 • Object-Oriented Programming (OOP)
 • Object
 • Class
 • Creating a Class
 • Adding Methods to Classes
 • Providing Constructors for Your Classes
 • Class and Class Inheritance
 • Abstract Class
 • Dart Project Structure and Dart Libraries
 

Flutter Framework

 • Flutter Framework
 • Android Studio
 • What is Android Studio?
 • Android Studio Software Prerequisite
 • Installing Android Studio
 • Flutter SDK
 • Installing and Configuring Flutter SDK
 • Creating a New Flutter Project
 • Setup an Android Virtual Device
 • Run a Flutter App
 • Installing Flutter on Mac
 • Test Your Flutter App on iOS Phone with Windows O.S
 • Android Studio Sugar and Spice
 • Run your Apps on a Hardware Device (Physical Phone)
 • Run your Flutter App on Android Phone
 • Emulator Debug Mode
 • Introduction to Flutter Widgets
 • Creating a Flutter App Using Widgets
 • What is a MaterialApp widget?
 

Flutter Widgets

 • Scaffold Widget
 • Image Widget
 • Container Widget
 • Column and Row Widgets
 • Icon Widget
 • Layouts in Flutter
 • Card Widget
 • App Icons for iOS and Android Apps
 • Hot Reload and Hot Restart
 • Stateful and Stateless Widgets
 • Use a Custom Font
 

Navigation and Routing

 • Button Widget
 • FloatingActionButton
 • RaisedButton, FlatButton, and IconButton
 • DropdownButton
 • OutlineButton
 • ButtonBar
 • PopupMenuButton
 • App Structure and Navigation
 • Navigate to a New Screen and Back
 • Navigate with Named Routes
 • Send and Return Data Among Screens
 • Animate a Widget Across Screens
 • WebView Widget in Flutter
 

Widgets implementation

 • Introduction
 • BottomNavigatorBar Widget
 • DefaultTabController, TabBar, and TabBarView Widgets
 • ListTile Widget
 • ListView Widget
 • Drawer Widget
 • DataTable Widget
 • SelectableText Widget
 • Stack Widget
 • Input and Selections
 • Text Field Widget.
 • Checkbox Group and RadioButtonGroup Widgets
 • Date Picker.
 • Time Picker
 • Slider Widget.
 • Switch Widget
 • Dialogs, Alerts, and Panels
 • Alert Dialog Widget
 • Cupertino Alert Dialog Widget.
 • Bottom Sheet
 • Modal Bottom Sheet
 • Persistent Bottom Sheet.
 • Expansion Panel Widget.
 • Snack Bar Widget.

Eğitim Talep Formu