Generic filters
Search in title

Developing in C# 6 Development Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Developing in C# 6 Eğitimi”, C# 6.0 programlama dilinde yazılım geliştirme becerilerini kazanmanıza yardımcı olur. Bu eğitim, temel C# 6.0 konularını ve bu dili kullanarak yazılım geliştirmede gereken becerileri ele alır.

Eğitim, C# 6.0’ın temel özelliklerini, yazılım tasarımı, performans iyileştirme, güvenlik ve diğer kilit kavramları öğretir. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve projeler aracılığıyla C# 6.0 bilgilerini artırırlar.

Eğitim ayrıca, yazılım çözümlerinin C# 6.0 tabanlı olarak geliştirilmesi sürecinde hangi araçların ve teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini de öğretir. Katılımcılar, veri işleme, real-time analiz, yazılım tasarımı ve güvenlik ve diğer temel özelliklerin nasıl yönetileceğini öğrenirler. Ayrıca, C# 6.0 ile yazılım çözümlerinin nasıl geliştirileceğini de anlarlar.

“Developing in C# 6 Eğitimi”, C# 6.0 tabanlı yazılım çözümleri geliştirme sürecinin tüm temel yönlerini kapsar. Katılımcılar, etkili yazılım çözümleri geliştirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar.

Eğitim programı, C# 6.0 konularının temelleriyle başlar. Katılımcılar, yazılım tasarımı, performans iyileştirme ve güvenlik gibi temel kavramları öğrenirler. Ayrıca, C# 6.0 tabanlı yazılım çözümlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi konusunda nasıl bir rol oynadıklarına dair bilgi sahibi olurlar. Bu bilgiler, katılımcıların yazılım geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacakları temel yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimde, C# 6.0 ve bununla ilişkili temel özellikler ve bileşenler üzerinde duruyoruz. Bu, katılımcılara real-time veri işleme, yazılım tasarımı ve güvenlik gibi temel yetenekleri kazandırır. Konu akışları, yazılım geliştirme ve yazılım yönetimi gibi temel konuları işler.

Son olarak, bir yazılım çözümünün nasıl C# 6.0 tabanlı geliştirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, çözümün tasarımını, testlerini yapmayı, ve en sonunda yazılım çözümünün C# 6.0 tabanlı geliştirilmesini içerir. Bu bilgiler, katılımcıların yazılım çözümlerini başarılı bir şekilde C# 6.0 ile geliştirmelerine yardımcı olur.

Diğer tüm C# ve yazılım geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

C# 6 Development eğitimi süresince aşağıdaki konuları öğrenebilirsiniz:  
 • C# 6 programlama dilinin temel kavramlarını ve yapılarını
 • C# ile Windows, Web ve Mobil uygulamaların geliştirmesini
 • Sınıflar, nesneler, diziler, koleksiyonlar, dosya işlemleri ve veritabanı işlemlerini
 • C# ile güncel yazılım geliştirme trendleri ve uygulamalarını
 • Proje tabanlı uygulamalı çalışma ve beceri geliştirmeyi
 • C# kullanımıyla ilgili sorunlar ve çözüm yollarını
 • C# 6 sürümünün tüm özelliklerinin etkin bir şekilde kullanılmasını öğreneceksiniz.
Bu konular, eğitimin amacına göre değişebilir ve eğitim verenin yapısına göre farklılaşabilir. Ancak yukarıdaki konular, genellikle C# 6 Development eğitimlerinde ele alınan konular arasındadır.

Ön Koşullar

C# 6 Development eğitimine katılmak için şu ön koşullar gerekli olabilir:  
 • Temel programlama kavramlarının bilinmesi: Değişkenler, döngüler, fonksiyonlar, diziler gibi programlama kavramlarının bilinmesi eğitimin anlaşılmasını kolaylaştırır.
 • Programlama dillerine olan ilginin olması: Eğitim süresince sürekli olarak programlama yapmak gerekeceği için, programlama diline olan ilginin ve isteğin olması önemlidir.
 • Bilgisayar ve yazılım bilgisi: Eğitimde kullanılan yazılımların ve araçların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak ve bilgisayarın temel işlemlerini yapabilmek gereklidir.
  Bu ön koşullar, eğitim verilen yer ve eğitim verenin yapısına göre değişebilir. Ancak yukarıdaki ön koşullar, genellikle C# 6 Development eğitimlerinin ön koşulları arasındadır.

Kimler Katılmalı

C# 6 Development eğitimine katılmak isteyenler şunlar olabilir:  
 • Programlama dillerine ilgi duyan ve kariyerinde bu alanda yol almak isteyen kişiler.
 • İşletmelerin yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için uygulamalar geliştirmek isteyen yazılım geliştiricileri.
 • Web, masaüstü ve mobil uygulamaların geliştirilmesine ilgi duyan yazılım profesyonelleri.
 • Bilgisayar mühendisliği, bilişim veya benzeri alanlarda eğitim alan ve yazılım geliştirme konularında beceri kazanmak isteyen öğrenciler.
Eğitim, C# 6 programlama dilini etkin bir şekilde kullanmak isteyen ve bu alanda ileri düzey beceri kazanmak isteyen herkes için uygun olabilir. Ancak, öncelikle programlama dillerine ve yazılım geliştirmeye ilgi duyan ve bu konuda beceri kazanmak isteyen kişiler eğitimden fayda sağlayacaktır.

Outline

 • Introduction to C# and .NET: .NET Framework building blocks; Hello world in C#; Using Visual Studio 2015; Namespaces and assemblies
 • Core C# Programming Constructs: Variables, operators, and statements; Reference types vs. value types; Conversions; Nullable types; Using the Console and String classes; Flow-of-control; Using implicit types
 • More C# Programming Constructs: Defining methods; Input, output, and optional parameters; Method overloading; Arrays; Structures
 • Defining and Using Classes: Defining classes; Defining constructors and finalizers; Defining properties; Creating and disposing objects; Defining constants and read-only fields; Static members; Partial classes/methods
 • Inheritance and Polymorphism: Defining base classes and derived classes; Overriding methods; Abstract classes; Interfaces
 • Exception Handling: Defining Try/Catch/Finally blocks; Throwing exceptions; Defining new exception classes; Defining Using blocks
 • Creating Collections of Objects: Overview of generics; Using List collections; Using Dictionary collections
 • What’s New in C# 6: Static using syntax; Auto-property initializers; Dictionary initializers; Exception filters; String interpolation
 • Delegates, Events, and Lambdas: Overview; Defining simple delegates; Defining and handling events; Using lambda expressions
 • Additional Language Features: Operator overloading; Extension methods; Object initializers; Anonymous types
 • Introduction to LINQ: The role of LINQ; Simple LINQ query expressions; Using LINQ with collections; LINQ query operators
 • Using the Entity Framework: EF classes and DbContext; Implementing relationships; Managing data; Additional techniques
 • Introduction to Asynchronous Programming: Understanding the async and await keywords; Implementing asynchronous code
 • Overview of MVC6: Creating an ASP.NET MVC application; Defining models, views, and controllers; Introduction to REST and Web API

Eğitim Talep Formu