fbpx
Generic filters
Search in title

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimi, işe alım süreçlerinin kalitesini önemli ölçüde artırır. Bu eğitim, adayların iş için gerekli olan spesifik yeteneklerini ve uyumlarını değerlendirmeye odaklanır. Ayrıca, aday seçimlerinde objektiflik ve doğruluk sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İşe alım süreçlerinde sıkça karşılaşılan hataları minimize eder ve en uygun adayların belirlenmesine olanak tanır.

Eğitim kapsamında, yetkinliklerin nasıl tanımlanacağı ve ölçüleceği detaylı bir şekilde işlenir. Bu yetkinlikler, pozisyonun gereksinimleri ile tam uyumlu olmalıdır. Eğitim sürecinde, mülakatçılara, belirlenen yetkinliklere uygun sorular hazırlama ve bu soruları nasıl kullanacakları konusunda rehberlik edilir. Ayrıca, adayların verdiği cevapları değerlendirme yöntemleri üzerinde durulur. Bu sayede adayların işe uygunluğunu daha doğru bir şekilde belirleme imkanı sunar.

Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimi, aynı zamanda etkili iletişim becerilerini geliştirmeye büyük önem verir. İletişim, başarılı bir mülakatın temel taşlarından biridir. Eğitim, mülakatçılara adaylarla nasıl açık ve etkili bir diyalog kuracakları konusunda bilgi verir. Bu süreçte, adayların cevaplarından yetkinlik göstergelerini nasıl ayırt edeceklerini öğretir. Böylece mülakat sonuçları daha tutarlı ve güvenilir hale gelir.

Eğitimin bir diğer önemli bileşeni, gerçekçi senaryolar ve rol oyunlarıdır. Bu yöntemler, mülakatçıların sahadaki deneyimlerini simüle eder ve onlara pratik yapma fırsatı sunar. Ayrıca, çeşitli mülakat teknikleri ve yaklaşımlarının öğretilmesi, sürecin daha etkin ve verimli hale gelmesine yardımcı olur, böylece aday seçimindeki başarı oranı artar.

Sonuç olarak, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimi, şirketlerin işe alım süreçlerini daha stratejik ve sistemli bir hale getirir. Bu eğitim sayesinde, şirketler daha nitelikli ve kurum kültürüne uyum sağlayacak adayları işe alma şansını artırır. Eğitim, işe alım sürecinin kalitesini yükseltir ve şirketin genel işveren markasını güçlendirir. Her kurumun bu tür bir eğitime yatırım yapması, uzun vadede büyük getiriler sağlar.

Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Yetkinlik bazlı mülakatların temelleri ve önemi
 • İş pozisyonları için gerekli yetkinliklerin belirlenmesi
 • Yetkinlik bazlı soruların geliştirilmesi ve uygulanması
 • Adayların yetkinliklerini objektif bir şekilde değerlendirme yöntemleri
 • Etkili geri bildirim teknikleri ve aday deneyiminin iyileştirilmesi
 • Yetkinlik bazlı mülakat sürecinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları

Ön Koşullar

 • Katılımcıların insan kaynakları, yönetim veya ilgili bir alanda temel bilgiye sahip olmaları önerilir.
 • İşe alım süreçlerine doğrudan katılacak veya bu süreçleri yönetecek profesyoneller için tasarlanmıştır.

Kimler Katılmalı

 • İnsan Kaynakları profesyonelleri
 • İşe alım sorumluları
 • Departman yöneticileri
 • İşe alım süreçlerinde rol alan her seviyeden yönetici

Outline

 1. Yetkinlik Bazlı Mülakatların Temelleri
  • Yetkinlik nedir ve neden önemlidir?
  • Yetkinlik bazlı mülakatların avantajları
 2. Yetkinliklerin Belirlenmesi
  • Pozisyon analizi ve yetkinlik profili oluşturma
  • Yetkinlik haritalama
 3. Yetkinlik Bazlı Soruların Hazırlanması
  • Etkili mülakat soruları geliştirme
  • Senaryo bazlı sorular ve durumsal sorular
 4. Mülakat Yöntemleri ve Değerlendirme Teknikleri
  • Adayların cevaplarını değerlendirme yöntemleri
  • Objektif değerlendirme kriterleri
 5. Geri Bildirim ve Aday Deneyimi
  • Etkili geri bildirim verme teknikleri
  • Mülakat sürecinde aday deneyimini iyileştirme
 6. Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
  • Tutarlılık ve adil olmayan değerlendirme sorunları
  • Mülakatçı eğitimi ve geliştirme
 7. Soru-Cevap ve Kapanış

Eğitim Talep Formu

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.