fbpx
Generic filters
Search in title

APACHE KAFKA

Eğitim Hakkında

Apache Kafka Eğitimi, günümüzün hızla değişen teknoloji dünyasında ihtiyaç olan bir eğitimdir. Büyük veri ve veri akışlarının öneminin artmasıyla birlikte daha fazla önem kazanmaktadır. Bu eğitim programı, katılımcılara Kafka’nın temel prensiplerini ve mimarisini kapsamlı bir şekilde öğretir. Veri akışları üzerinde etkili bir şekilde çalışma yeteneklerini geliştirmelerini hedefler. Eğitim, veri mühendisleri, yazılım geliştiricileri ve büyük veri uzmanları için özellikle değerlidir. Çünkü Apache Kafka, gerçek zamanlı veri işleme ve analiz gerektiren büyük ölçekli veri işleme projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Apache Kafka, yüksek hacimli veri akışlarını yönetmek, işlemek ve depolamak için tasarlanmıştır. Bir açık kaynaklı mesajlaşma sistemi olarak tanımlanabilir. Bu eğitim programı, katılımcılara Kafka’nın dağıtık sistemlerde nasıl çalıştığını anlatır. Veri güvenilirliği ve kullanılabilirliğini nasıl sağladığını ve büyük veri çözümleri için nasıl ölçeklendirilebileceğini öğretmeyi amaçlar. Katılımcılar, Kafka’nın temel bileşenleri olan üreticiler, tüketiciler, brokerlar ve topicler hakkında derinlemesine bilgi edineceklerdir. Ayrıca, Kafka Streams ve Kafka Connect gibi gelişmiş özellikleri kullanır. Bu sayede veri akışlarını etkili bir şekilde işleme ve entegre etme teknikleri üzerinde de durulacaktır.

Bu eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da içerecek şekilde tasarlanmıştır. Katılımcılar, gerçek dünya senaryoları üzerinde çalışarak ve çeşitli case study’ler üzerinden geçer. Kafka ile veri akışlarını yönetme konusunda elde edecekleri bilgiyi pekiştireceklerdir. Eğitimin sonunda, katılımcıların Kafka’yı etkin bir şekilde kullanır. Bu sayede büyük veri projelerinde daha verimli ve etkili çözümler geliştirebilmeleri beklenmektedir.

Apache Kafka Eğitimi, veri tabanlı karar alma süreçlerinde rol oynayan şirketler ve kurumlar için de önem taşımaktadır. Eğitimin, katılımcılara, veri akışlarını anlama, analiz etme ve bu bilgileri iş stratejilerine entegre etme konusunda önemli bir yetkinlik kazandırması hedeflenmektedir. Bu yetkinlik, özellikle büyük veri analitiği, veri mühendisliği ve yazılım geliştirme alanlarında çalışan profesyoneller için kritik öneme sahiptir. Apache Kafka Eğitimi, bu alanda uzmanlaşmak için gereklidir. Ve kariyerlerini ileriye taşımak isteyen bireyler için ideal bir fırsattır.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim programı, katılımcılara aşağıdaki konularda bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar:
 1. Kafka Temelleri: Kafka’nın ne olduğu, nasıl çalıştığı ve neden kullanıldığı hakkında temel bilgiler.
 2. Kafka Konseptleri: Kafka mesajları, konuları, üreticileri, tüketici grupları ve daha fazlası gibi Kafka’nın temel kavramları.
 3. Kafka Kurulumu ve Yapılandırması: Kafka küme kurulumu, yapılandırma dosyaları ve temel yapılandırma ayarları.
 4. Üreticiler ve Tüketiciler: Kafka mesajlarını üretme ve tüketme işlemleri, mesajların gönderimi ve alma süreçleri.
 5. Kafka Yüksek Güvenilirlik: Kafka kümesinin yüksek güvenilirlik ve tolerans özellikleri, yedekleme ve veri kaybını önleme.
 6. Kafka Akış İşleme: Kafka Stream ve Kafka Connect gibi Kafka ekosisteminin bileşenleri ile veri işleme.
 7. Kafka İzleme ve Yönetim: Kafka kümesinin izlenmesi, hata ayıklama ve yönetimi için araçlar ve teknikler.
 8. Kafka Uygulama Senaryoları: Gerçek dünya kullanım senaryoları ve Kafka’nın endüstri içindeki rolü.

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

Apache Kafka Eğitimi, aşağıdaki kişilere yöneliktir:
 • Veri Mühendisleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Büyük Veri Uzmanları
 • Veri Mimarları
 • Sistem Yöneticileri
Bu eğitim, özellikle büyük veri işleme projelerinde çalışan ve veri akışlarını yönetmeye ihtiyaç duyan profesyoneller için faydalıdır.

Outline

Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları içeren kapsamlı bir eğitim programını içerebilir:
Modül 1: Kafka Temelleri
 • Kafka’nın tanımı ve kullanım alanları
 • Kafka’nın temel bileşenleri ve mimarisi
Modül 2: Kafka Konseptleri
 • Kafka mesajları, konuları, bölgeleri, üreticileri ve tüketicileri
 • Kafka konseptlerinin derinlemesine incelenmesi
Modül 3: Kafka Kurulumu ve Yapılandırması
 • Kafka kümesi kurulumu
 • Temel yapılandırma ayarları
Modül 4: Üreticiler ve Tüketiciler
 • Mesaj üretimi ve tüketimi
 • Mesaj gönderimi ve alma süreçleri
Modül 5: Kafka Yüksek Güvenilirlik
 • Yedekleme ve veri kaybını önleme
 • Kafka kümesinin yüksek erişilebilirlik sağlama yetenekleri
Modül 6: Kafka Akış İşleme
 • Kafka Stream ve Kafka Connect kullanarak veri işleme
 • Veri dönüşümü ve akış işleme senaryoları
Modül 7: Kafka İzleme ve Yönetim
 • Kafka kümesinin izlenmesi ve hata ayıklama
 • Kafka yönetimi için araçlar ve teknikler
Modül 8: Kafka Uygulama Senaryoları
 • Gerçek dünya kullanım senaryoları
 • Kafka’nın endüstri içindeki rolü ve önemi
Apache Kafka Eğitimi, katılımcılara büyük veri akışlarıyla çalışma konusunda güçlü bir temel sağlar ve Kafka’yı veri işleme projelerinde etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.  

Eğitim Talep Formu