fbpx
Generic filters
Search in title

Temel Yazılım Testi Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Temel Yazılım Testi Eğitimi”, yazılım geliştirme sürecindeki test süreçlerine odaklanan üç günlük bir programdır. Bu eğitim, katılımcılara yazılım testinin temel prensiplerini, stratejilerini ve metodolojilerini öğretmeyi hedefler. Programın ana amacı, yazılım projelerindeki çeşitli test senaryolarını anlamak ve bu senaryolarda etkili test planları geliştirmektir.

Eğitim boyunca, katılımcılar temel test kavramlarını, test türlerini, test planlaması ve yönetimini öğrenirler. Hata bulma ve raporlama teknikleri de eğitimin önemli bir parçasıdır. Program, hem teorik dersleri hem de uygulamalı çalışmaları içerir. Böylece, katılımcılar öğrendiklerini gerçek dünya senaryolarında uygulama şansı bulurlar.

Bu yaklaşım, katılımcıların yazılım testi alanında pratik ve uygulanabilir beceriler kazanmalarını destekler. Eğitim, yazılım test süreçlerinin önemini ve bu süreçlerin yazılım kalitesine etkisini vurgular. Katılımcılar, yazılım testi prensiplerini detaylı bir şekilde öğrenirler.

Test stratejileri ve metodolojileri üzerinde durulur. Bunun yanı sıra, katılımcıların yazılım testi süreçlerini daha iyi anlamalarını sağlar. Test planlaması ve yönetimi, projelerin başarılı olması için kritik öneme sahiptir. Katılımcılar, etkili test planları nasıl hazırlayacaklarını ve yöneteceklerini öğrenirler.

Hata bulma ve raporlama tekniklerinin öğretilmesi, test süreçlerinin etkinliğini artırır. Katılımcılar, yazılım hatalarını nasıl tespit edeceklerini ve raporlayacaklarını öğrenirler. Uygulamalı çalışmalar, teorik bilgileri pekiştirir ve katılımcılara pratik deneyim kazandırır.

Eğitim, yazılım testinin kritik yönlerini kapsamlı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, yazılım test süreçlerinde rastlanması muhtemel zorlukları anlar ve çözerler. Program, yazılım testi alanında kariyer yapmak isteyenler için idealdir. Katılımcılar, programın sonunda, yazılım testi konusunda yetkin hale gelirler.

Sonuç olarak, “Temel Yazılım Testi Eğitimi” katılımcılara, yazılım test süreçlerinde gereken becerileri ve bilgileri sağlar. Bu eğitim, katılımcıların yazılım kalitesini artırmalarına ve test süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, yazılım testi konusunda derinlemesine bir anlayış ve pratik beceriler kazandırır.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Yazılım Testinin Temel Prensipleri
 2. Test Türleri ve Yaklaşımları
 3. Test Planlaması ve Stratejisi
 4. Test Senaryoları ve Vaka Çalışmaları
 5. Hata Bulma ve Raporlama Teknikleri
 6. Kalite Güvencesi ve Test Süreçlerinin İyileştirilmesi

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmak için önerilen ön koşullar:
 • Temel bilgisayar bilgisi
 • Yazılım geliştirme süreçleri hakkında genel bir anlayış

Kimler Katılmalı

 • Yazılım Testçileri ve Kalite Güvence Uzmanları
 • Yazılım Geliştiriciler
 • Proje Yöneticileri ve Takım Liderleri
 • Yazılım testi alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler
 • Kalite odaklı yazılım geliştirme süreçlerine ilgi duyan IT profesyonelleri

Outline

 1. Yazılım Testinin Temel Prensipleri
  • Testin Temelleri ve Önemi
  • Kalite Güvencesi ve Testin Rolü
 2. Test Türleri ve Yaklaşımları
  • Fonksiyonel ve Non-Fonksiyonel Test Türleri
  • Manuel ve Otomatik Test Yaklaşımları
 3. Test Planlaması ve Stratejisi
  • Etkili Test Planı Oluşturma
  • Test Stratejileri ve Yönetimi
 4. Test Senaryoları ve Vaka Çalışmaları
  • Gerçek Dünya Senaryoları Üzerinden Test Uygulamaları
  • Test Senaryolarının Geliştirilmesi
 5. Hata Bulma ve Raporlama Teknikleri
  • Hata Tespiti ve Analizi
  • Etkili Hata Raporlama Yöntemleri
 6. Kalite Güvencesi ve Test Süreçlerinin İyileştirilmesi
  • Sürekli İyileştirme ve Kalite Standartları
  • Test Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi

Eğitim Talep Formu