fbpx
Generic filters
Search in title

DevSecOps&Microservices, Continues Integration/Delivery Eğitimi

Eğitim Hakkında

DevSecOps&Microservices, Continues Integration/Continues Delivery Eğitimi, modern yazılım geliştirme programıdır. Dağıtım süreçlerinin anlaşılması ve uygulanmasına yönelik ve kapsamlıdır. Bu eğitim, güvenli yazılım geliştirme pratiği olan DevSecOps, mikro hizmetler mimarisinin temelleri ve sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli dağıtım (CD) prensiplerini derinlemesine ele almakta ve katılımcılara bu süreçlerin uygulanmasında gerekli becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

DevSecOps yaklaşımı, yazılım geliştirme sürecinde güvenliği her aşamaya entegre ederek katılımcılara güvenlik bilinci sunar. Eğitim, güvenlik otomasyonunu vurgulayarak yazılım geliştirme döngüsündeki her adımda güvenliği sağlamayı amaçlar. Katılımcılar, güvenli kodlama uygulamaları ve risk yönetimi konularında detaylı bilgi edineceklerdir. Ayrıca, mikro hizmetler mimarisinin avantajlarına odaklanır. Böylece bu mimariyi kullanarak nasıl daha modüler ve ölçeklenebilir sistemler oluşturulacağına dair detaylı bilgiler sunulacaktır.

Sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım modülleri, katılımcılara yazılım geliştirme süreçlerini otomatize etme ve uygulamalarını daha hızlı ve verimli bir şekilde piyasaya sürme yöntemlerini öğretir. Bu bölüm, CI/CD pipeline’larının kurulumu, test otomasyonu ve uygulama dağıtım stratejileri gibi konuları içerir.

DevSecOps&Microservices, Continues Integration/Continues Delivery Eğitimi, teorik bilgiler içermektedir. Bunun yanı sıra, gerçek dünya senaryoları ve pratik uygulamaları içerir. Böylece katılımcılar öğrendikleri konseptleri gerçek proje senaryolarında uygulama şansı bulurlar. “DevSecOps ve Microservices, Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım Eğitimi,” katılımcılara yazılım geliştirme süreçlerini modernize etme becerisi kazandırır. Bununla birlikte, bu süreçleri daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirme becerileri kazandırır. Bu eğitim, katılımcıların IT ve yazılım geliştirme alanlarında daha rekabetçi ve etkili olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, kariyerlerinde önemli bir fark yaratma potansiyeline sahip olacaklardır. Eğitim, katılımcıların modern yazılım geliştirme ve dağıtım teknikleri konusunda derinlemesine bir anlayış geliştirmelerine ve bu bilgileri iş ortamlarında uygulamalarına olanak tanıyacak.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim, katılımcılara aşağıdaki becerileri kazandırmayı hedefler:
 • DevOps ve DevSecOps Temelleri: Yazılım geliştirme, test ve operasyon ekipleri arasında işbirliği yapma prensipleri.
 • Mikro Hizmetler Mimarisi: Monolitik uygulamalardan mikro hizmetlere geçişin avantajları ve zorlukları.
 • Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD): Yazılımın hızlı bir şekilde geliştirilmesi, test edilmesi ve dağıtılmasını sağlayan yöntemler.
 • Güvenli Yazılım Geliştirme: Yazılım güvenliği ilkeleri ve en iyi uygulamaları.
 • Sürekli Test Otomasyonu: Otomatik testlerin oluşturulması ve uygulanması.
 • Uygulama İzleme ve Geri Bildirim: Uygulamaların performansını ve güvenliğini izleme yöntemleri.
 • Altyapı Kodlama (Infrastructure as Code – IaC): Altyapının kodla yönetilmesi ve otomatikleştirilmesi.
 • Konteyner Teknolojileri: Docker ve Kubernetes gibi konteyner teknolojileri ile uygulama dağıtımı.

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, yazılım geliştirme, bilgi güvenliği, sistem yönetimi ve altyapı yönetimi gibi alanlarda çalışan profesyoneller için uygundur. Ayrıca, yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirmek ve güvenlikle entegre etmek isteyen herkes için faydalıdır.

Outline

Day 1: Introduction to DevSecOps, Microservices, and CI/CD

Session 1: Overview of DevSecOps and Microservices
 • Introduction to DevSecOps: Importance, benefits, and challenges
 • The role of Security in DevOps
 • Understanding Microservices: Overview, advantages, and challenges
 • Comparison with Monolithic architecture
Session 2: Introduction to CI/CD/CD
 • Understand Continuous Integration, Continuous Delivery, and Continuous
Deployment
 • The CI/CD/CD pipeline and its benefits
 • Tools commonly used in CI/CD/CD pipelines
 • Difference between Continuous Delivery and Continuous Deployment
Session 3: DevSecOps Tools and Best Practices
 • Introduction to DevSecOps tools: SAST, DAST, IAST, RASP
 • Best practices for implementing DevSecOps
 • Integrating security into the CI/CD pipeline
Session 4: Hands-on Exercise
 • Setting up a basic CI/CD pipeline
 • Integration of a simple security tool

Day 2: Implementing DevSecOps in Microservices & Advanced

CI/CD

Session 1: Microservices and Containers
 • Introduction to Containers and Docker
 • Advantages of containers in a microservice architecture
 • Container security in DevSecOps
Session 2: Container Orchestration with Kubernetes
 • Introduction to Kubernetes
 • Deploying microservices with Kubernetes
 • Kubernetes security considerations
Session 3: Advanced CI/CD Practices
 • Building robust CI/CD pipelines
 • Integration of testing in CI/CD
 • Rollback strategies, blue-green and canary deployments
Session 4: Hands-on Exercise
 • Setting up a microservice in Docker
 • Deploying a microservice with Kubernetes
 • Implementing an advanced CI/CD pipeline with security measures

Day 3: Case Study, Monitoring, and Course Wrap-up

Session 1: Case Study – Implementing DevSecOps in Microservices
 • Review of a real-world scenario implementing DevSecOps in a microservice
environment
 • Discussion of the challenges faced and solutions implemented
Session 2: Monitoring and Observability in DevSecOps
 • Importance of logging and monitoring in DevSecOps
 • Tools for monitoring microservices
 • Implementing observability in the CI/CD pipeline
Session 3: Review and Q&A
 • Recap of the entire course, addressing pending questions
 • Discuss real-world scenarios, do’s and don’ts, and advanced concepts
Session 4: Hands-on Exercise and Course Wrap-up
 • Implementing logging and monitoring in a CI/CD pipeline
 • Feedback and next steps for further learning

Eğitim Talep Formu