Generic filters
Search in title

Temel Pazarlama Eğitimi

Eğitim Hakkında

Temel Pazarlama eğitimi, pazarlama disiplininin temel kavramları, stratejileri ve uygulamaları hakkında bir giriş eğitimidir. Bu eğitim, pazarlama alanına yeni girenler veya temel pazarlama becerilerini geliştirmek isteyenler için tasarlanmıştır. Temel Pazarlama eğitimi genellikle, pazarlama planlama süreci, tüketici davranışı, pazar segmentasyonu, hedefleme ve konumlandırma, ürün yönetimi, fiyatlandırma, dağıtım, promosyon ve pazarlama araştırmaları gibi temel konuları içerir. Bu eğitim, öğrencilere pazarlama stratejileri oluşturma, ürün veya hizmetlerin hedef kitlelere doğru bir şekilde pazarlanması ve pazarlama faaliyetlerinin etkililiğini ölçme konularında temel bilgiler sağlar. Ayrıca, öğrencilerin pazarlama dünyasında iş fırsatlarına sahip olmalarına yardımcı olabilir. Temel Pazarlama eğitimi, çevrimiçi veya yüz yüze sınıf ortamında sunulabilir ve genellikle birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir. Eğitim, farklı düzeylerdeki öğrencilere yöneliktir ve birçok farklı endüstride çalışan profesyoneller tarafından da alınabilir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Pazarlama Kavramı ve Pazarlama Stratejileri: Pazarlama disiplini ve temel kavramlar, pazarlama stratejileri oluşturma ve yürütme, pazarlama planlama süreci.
 2. Tüketici Davranışı: Tüketicilerin satın alma kararlarına etki eden faktörler, tüketicilerin satın alma davranışları, tüketici segmentasyonu.
 3. Pazar Segmentasyonu, Hedefleme ve Konumlandırma: Pazar segmentasyonu ve hedefleme teknikleri, ürün veya hizmetlerin doğru şekilde konumlandırılması.
 4. Ürün Yönetimi: Ürün planlaması, geliştirme, test etme ve pazara sunma, ürün ömrü yönetimi, ürün portföy yönetimi.
 5. Fiyatlandırma: Fiyatlandırma stratejileri, maliyet yöntemleri, talep yöntemleri, rekabetçi fiyatlandırma.
 6. Dağıtım: Dağıtım kanalları ve stratejileri, stok yönetimi, lojistik, dağıtım kanalı seçimi.
 7. Promosyon: Promosyon stratejileri, reklamcılık, halkla ilişkiler, satış teşvikleri, kişisel satış, dijital pazarlama.
 8. Pazarlama Araştırmaları: Pazarlama araştırmalarının önemi, veri toplama yöntemleri, analiz ve raporlama.
 

Kimler Katılmalı

Temel Pazarlama eğitimine, pazarlama disiplininde yeni olanlar, pazarlama kariyerine yeni başlayanlar, girişimciler, ürün yöneticileri, satış temsilcileri ve küçük işletme sahipleri gibi çeşitli profesyonel seviyelerdeki kişiler katılabilir. Ayrıca, pazarlama alanında çalışmak isteyen ancak daha önce pazarlama eğitimi almamış öğrenciler veya pazarlama becerilerini geliştirmek isteyen herkes de bu eğitime katılabilir. Temel Pazarlama eğitimi, farklı sektörlerden ve işletmelerden insanlara hitap ettiği için, katılımcılar farklı endüstrilerden ve farklı iş rollerinden olabilirler. Bu çeşitlilik, katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerine ve pazarlama alanındaki farklı deneyimleri paylaşmalarına olanak sağlar.

Eğitim İçeriği

Pazarlama Kavramı ve Stratejileri
 • Pazarlama tanımı ve temel kavramlar
 • Pazarlama stratejileri ve planlama süreci
 • Pazarlama ortamı ve çevresel faktörler
Tüketici Davranışı
 • Tüketici satın alma davranışları
 • Tüketici satın alma kararlarına etki eden faktörler
 • Tüketici segmentasyonu ve hedefleme
Ürün Yönetimi
 • Ürün planlaması, geliştirme ve test etme
 • Ürün ömrü yönetimi ve ürün portföy yönetimi
Fiyatlandırma
 • Fiyatlandırma stratejileri ve yöntemleri
 • Fiyatlandırma kararlarına etki eden faktörler
 • Rekabetçi fiyatlandırma stratejileri
Dağıtım
 • Dağıtım kanalları ve stratejileri
 • Stok yönetimi ve lojistik
 • Dağıtım kanalı seçimi
Promosyon
 • Promosyon stratejileri
 • Reklamcılık ve halkla ilişkiler
 • Satış teşvikleri ve kişisel satış
 • Dijital pazarlama
Pazarlama Araştırmaları
 • Pazarlama araştırmalarının önemi
 • Veri toplama yöntemleri ve analiz
 • Raporlama ve sunum teknikleri