fbpx
Generic filters
Search in title

Temel Pazarlama Eğitimi

Eğitim Hakkında

Pazarlama, iş dünyasının en dinamik ve sürekli evrilen alanlarından biridir. Günümüzde, işletmelerin başarısı büyük ölçüde etkili pazarlama stratejileri ve uygulamalarına bağlıdır. Bu bağlamda, “Temel Pazarlama Eğitimi” işletmelerin piyasada nasıl rekabet edeceğini, hedef kitlelerine nasıl ulaşacağını ve marka değerini nasıl artıracağını öğreten kapsamlı bir programdır. İki gün sürecek bu yoğun eğitim, pazarlama kavramlarının temellerini, stratejik pazarlama planlamasını, tüketici davranışlarını, pazar araştırmasını ve dijital pazarlama dahil olmak üzere modern pazarlama kanallarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcılara, pazarlama stratejilerini başarıyla geliştirmeleri, uygulamaları ve yönetmeleri için gereken teorik bilgileri ve pratik becerileri sağlamayı amaçlar.

Katılımcılar, pazarlama süreçlerinin temel adımlarını ve bunların işletmelerin genel başarısı üzerindeki etkisini öğrenirken, aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamanın yollarını keşfedecekler. Eğitim, pazarlama stratejilerini nasıl etkili bir şekilde tasarlayıp uygulayacakları konusunda katılımcılara rehberlik edecek ve onlara pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını analiz etme ve değerlendirme becerileri kazandıracak.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Pazarlamanın temel kavramları ve önemi
 • Stratejik pazarlama planlaması ve uygulaması
 • Tüketici davranışı ve hedef kitle analizi
 • Pazar araştırması yöntemleri ve veri analizi
 • Ürün, fiyat, dağıtım ve promosyon kararları (Pazarlama karması)
 • Dijital pazarlama temelleri ve sosyal medya stratejileri
 • Marka yönetimi ve değer yaratma
 • Rekabet analizi ve pazar konumlandırma
   

Ön Koşullar

Bu eğitim programı için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların temel işletme kavramlarına aşina olmaları yararlı olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Pazarlama alanında yeni başlayanlar
 • Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri ve girişimciler
 • Pazarlama departmanlarında çalışan ancak temel pazarlama eğitimi almamış profesyoneller
 • İş geliştirme, ürün yönetimi ve satış alanlarında çalışanlar
 • Pazarlama kariyerine ilgi duyan üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar

Outline

1. Gün:
 • Pazarlamanın Temelleri
  • Pazarlama kavramları ve tarihsel gelişimi
  • Stratejik pazarlama planlaması
 • Tüketici Davranışı ve Hedef Kitle Analizi
  • Tüketici davranışı teorileri
  • Hedef kitle belirleme ve segmentasyon
 • Pazar Araştırması ve Veri Analizi
  • Pazar araştırması yöntemleri
  • Veri toplama ve analiz teknikleri
2. Gün:
 • Pazarlama Karması ve Stratejileri
  • Ürün, fiyat, yer ve promosyon kararları
  • Ürün yaşam döngüsü ve pazarlama stratejileri
 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
  • Dijital pazarlama temelleri
  • Sosyal medya pazarlaması ve içerik stratejileri
 • Marka Yönetimi ve Rekabet Analizi
  • Marka oluşturma ve yönetimi
  • Pazar konumlandırma ve rekabet analizi
Bu temel pazarlama eğitimi, katılımcılara pazarlamanın temel prensiplerini, modern pazarlama tekniklerini ve stratejik pazarlama planlamasının önemini anlatmayı hedefler. Eğitimin sonunda, katılımcılar pazarlama stratejilerini etkili bir şekilde geliştirme, uygulama ve yönetme konusunda donanımlı olacaklardır.

Eğitim Talep Formu

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.