fbpx
Generic filters
Search in title

Dart Programlama Dili ile Flutter Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Dart Programlama Dili ile Flutter Eğitimi”, modern mobil uygulama geliştirmede temel bir beceri setini sunar. Bu eğitim, mobil uygulama geliştiricileri, yazılım mühendisleri ve UI/UX tasarımcıları için tasarlanmıştır. Eğitim, Dart programlama dilinin temellerini ve Flutter framework’ünün nasıl etkin bir şekilde kullanılacağını kapsamlı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, dinamik ve performans odaklı mobil uygulamalar geliştirme, arayüz tasarımı, kullanıcı etkileşimi ve veri yönetimi gibi konularda bilgi ve beceri kazanırlar. Eğitim, Dart ve Flutter’ın temel özelliklerini, geliştirme tekniklerini ve en iyi uygulama yöntemlerini içerir.

Eğitim süresince, katılımcılar Dart programlama dilinin temellerini öğrenirler. Flutter ile uygulama geliştirmenin temel adımlarını keşfederler. Komponent tabanlı UI oluşturma, durum yönetimi, animasyonlar ve geçişler, ve ayrıca RESTful API’ler ile veri alışverişi gibi kritik konulara odaklanılır. Eğitim, teorik bilgileri pratik uygulama projeleri ve gerçek dünya senaryoları ile harmanlar. Bu sayede katılımcılar, öğrendiklerini somut ve etkili bir şekilde uygulama imkanı bulurlar.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar, “Dart Programlama Dili ile Flutter Eğitimi” konusunda derinlemesine bilgiye sahip olur. Flutter framework’ü ve Dart programlama dilini kullanır. İş dünyasının ihtiyaçlarına uygun, çapraz platform destekli uygulamalar oluşturmada yetkin hale gelirler.

Eğitim ayrıca, Flutter ile uygulama geliştirmede uygulama yöntemlerini ve performans optimizasyon tekniklerini aktarır. Katılımcılar, uygulama performansını izleme, kod kalitesini artırma ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirme becerilerini geliştirirler. Dart ve Flutter kullanarak, etkili, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir mobil uygulama çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunurlar.

Sonuç olarak, “Dart Programlama Dili ile Flutter Eğitimi”, mobil uygulama geliştirme alanında kapsamlı ve değerli bir bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla mobil uygulama geliştiricileri, yazılım mühendisleri ve UI/UX tasarımcıları için önemli bir eğitimdir. Teorik içeriklerin pratik uygulama projeleri ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleşir. Dolayısıyla bu, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırır. Bu bağlamda eğitim, Dart ve Flutter ile modern, performans odaklı ve kullanıcı dostu mobil uygulamaların geliştirilmesini sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Dart Programlama Dili
  • Temel Dart dil öğeleri ve syntax yapısı
  • Dart dilindeki nesne yönelimli programlama (OOP) kavramları
 2. Flutter Framework
  • Flutter’ın temel bileşenleri ve widget yapısı
  • Widget’lar arası iletişim ve veri yönetimi
 3. Mobil Uygulama Geliştirme
  • Cross-platform mobil uygulama geliştirme stratejileri
  • Uygulama tasarımı ve kullanıcı arayüzü optimizasyonu

Ön Koşullar

 • Temel programlama bilgisi (tercihen bir programlama dilinde deneyim)
 • İleri seviye bilgi gerekmez, her seviyeden katılımcıya uygun

Kimler Katılmalı

 • Mobil uygulama geliştirmeye ilgi duyanlar
 • Dart ve Flutter’ı öğrenmek isteyen geliştiriciler
 • Cross-platform uygulama geliştirme becerilerini artırmak isteyenler

Outline

 1. Dart Programlama Dili Temelleri
  • Değişkenler, kontrol yapıları, fonksiyonlar
  • Nesne yönelimli programlama (OOP) prensipleri
 2. Flutter Framework Girişi
  • Flutter projesi oluşturma ve temel yapılar
  • Widget’lar ve widget ağacı yapısı
 3. Widget İletişimi ve Veri Yönetimi
  • Widget’lar arası iletişim yöntemleri
  • Veri yönetimi ve durum yönetimi
 4. Mobil Uygulama Geliştirme Stratejileri
  • Cross-platform geliştirme avantajları
  • Uygulama tasarımı ve performans optimizasyonu

Eğitim Talep Formu