fbpx
Generic filters
Search in title

Test Driven Development (TDD) Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Test Driven Development (TDD) Eğitimi”, üç günlük bir programdır ve yazılım geliştiricilere TDD yaklaşımını öğretir. Bu eğitim, TDD’nin temel prensiplerini, uygulama tekniklerini ve yazılım kalitesi üzerindeki etkisini ayrıntılı olarak sunar. Programın amacı, katılımcıların TDD metodolojisini etkili bir şekilde kullanmalarıdır. Böylece, daha güvenilir, hata toleransı yüksek ve sürdürülebilir kodlar üretirler.

Eğitim süresince, katılımcılar test odaklı bir yaklaşımı nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Test senaryolarının yazımı ve yazma sürecindeki entegrasyonları işlenir. Eğitim, TDD’nin pratik yönlerine yoğunlaşarak, gerçek dünya senaryolarını içerir. Uygulamalı laboratuvar çalışmaları da programda yer alır. Bunun yanı sıra, katılımcılara pratikte tecrübe kazandırır.

Katılımcılar, TDD ile yazılım geliştirme sürecini nasıl iyileştireceklerini öğrenirler. Testlerin yazılım tasarımını nasıl şekillendirdiğini ve kaliteyi nasıl artırdığını anlarlar. Ayrıca, eğitim, test senaryolarının geliştirilmesine odaklanır. Katılımcılar, etkili test senaryoları yazmayı ve bunları uygulamayı öğrenirler.

Eğitmenlerimiz, TDD yaklaşımının faydaları üzerinde durur. Bu, katılımcıların yazılım projelerinde daha bilinçli kararlar almasını sağlar. Eğitim, gerçek dünya senaryolarını kullanarak teorik bilgileri pekiştirir. Böylece, katılımcılar, laboratuvar çalışmalarıyla öğrendiklerini uygularlar.

Eğitim sonunda, katılımcılar TDD ile kod kalitesini nasıl yükselteceklerini bilirler. Test odaklı geliştirme sürecinin avantajlarını kavrarlar. Program, yazılım geliştirme sürecinde TDD‘nin önemini vurgular. Katılımcılar, TDD metodolojisini etkin bir şekilde uygulama becerilerine sahip olurlar.

“Test Driven Development (TDD) Eğitimi”, katılımcılara yazılım geliştirme sürecinde test odaklı bir yaklaşımın nasıl benimseneceğini öğretir. Bu eğitim, yazılım geliştiricilere yöneliktir ve onlara TDD’nin temel prensiplerini, uygulama tekniklerini ve yazılım kalitesi üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde sunar. Katılımcılar, yazılım projelerinde TDD metodolojisini etkin bir şekilde uygulamayı ve böylece daha sağlam, hata toleransı yüksek ve sürekli kod üretmeyi öğrenirler.

C# Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Neler Öğreneceksiniz?

 • TDD’nin Temel Prensipleri ve Faydaları
 • Test Senaryolarının Yazılması ve Yönetimi
 • Refaktör ve Kod Kalitesi
 • TDD ile Yazılım Tasarımı ve Mimari
 • Hata Ayıklama ve Sorun Giderme
 • TDD’nin Gelişmiş Uygulamaları ve Araçları

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmak için önerilen ön koşullar:
 • Temel programlama bilgisi (tercihen Java, C# veya benzeri bir dil)
 • Yazılım geliştirme süreçleri ve yaşam döngüsü hakkında temel anlayış

Kimler Katılmalı

 • Yazılım Geliştiriciler ve Mühendisler
 • Kalite Güvence Uzmanları
 • Yazılım Tasarımcıları ve Mimari Uzmanları
 • TDD metodolojisini öğrenmek ve uygulamak isteyen IT profesyonelleri
 • Kod kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırmak isteyen teknik personel

Outline

 1. TDD’nin Temelleri
  • TDD’ye Giriş ve Temel Kavramlar
  • TDD’nin Yazılım Geliştirmedeki Rolü
 2. Test Senaryoları ve Yönetimi
  • Etkili Test Senaryoları Yazma
  • Test Durumları ve Senaryo Yönetimi
 3. Refaktör ve Kod Kalitesi
  • Kodun Refaktör Edilmesi
  • Kod Kalitesini Artırma Yöntemleri
 4. TDD ile Yazılım Tasarımı
  • TDD Yaklaşımıyla Yazılım Tasarımı
  • Mimari ve Tasarım Desenleri
 5. Hata Ayıklama ve Sorun Giderme
  • TDD Sürecinde Hata Ayıklama
  • Etkili Sorun Giderme Stratejileri
 6. TDD’nin Gelişmiş Uygulamaları
  • Gelişmiş TDD Teknikleri
  • TDD için Kullanılan Araç ve Teknolojiler

Eğitim Talep Formu

C++ Eğitimi

C++ Eğitimi: Güçlü ve Hızlı Uygulamaların Temel Taşı Kurumlar için C++ Eğitiminin Önemi İşletmelerde Verimlilik ve Performans için C++’ın Rolü C++, yüksek performanslı ve verimli

Eğitimi İncele »

C++ 11 Programlama Eğitimi

C++11 programlama eğitimi, C++’ın 2011 sürümünün etkileyici özelliklerini öğretir. C++11, modern ve verimli yazılım geliştirme imkanları sunar. Programlama temelleri bu eğitimde ayrıntılı bir şekilde incelenir.

Eğitimi İncele »

C++ Programlama Eğitimi

C++ programlama eğitimi, katılımcılara C++ diliyle uygulama geliştirme becerisi kazandırır. Veri yapıları, etkili veri yönetimini öğretir ve anlamak için kritiktir. Nesne yönelimli programlama, karmaşık yapıları

Eğitimi İncele »

C++ ile Güvenli Kodlama Eğitimi

C++ ile Güvenli Kodlama Eğitimi, çok önemlidir. Bu eğitim, yazılım güvenliğini artırmayı amaçlar. Katılımcılar, güvenli kodlama tekniklerini öğrenirler. Aynı zamanda, C++ dilinin güvenlik özelliklerini keşfederler.

Eğitimi İncele »

Qt Programming Eğitimi

Qt Programming Eğitimi, yazılım geliştiriciler için çok değerlidir. Bu eğitim, Qt kütüphanesinin temellerini öğretir. Aynı zamanda, platformlar arası uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Katılımcılar, GUI (Grafik Kullanıcı

Eğitimi İncele »

Advanced C++ Programlama Eğitimi

Advanced C++ Programlama Eğitimi, C++’ın ileri düzey özelliklerini kapsamlı bir şekilde sunar. Katılımcılar, nesne yönelimli programlama (OOP) prensipleri üzerinde çalışırlar. Fonksiyonel programlama, modern C++ yapıları

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

C# Eğitimi

C# Eğitimi: Güçlü ve Kapsamlı Uygulamaların Temeli Kurumlar için C# Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Verimliliği ve Güçlü Uygulamalar için C#’ın Rolü C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

Design Patterns in C# Eğitimi

Design Patterns in C# eğitimi, programlama dillerinden C# kullanarak tasarım kalıplarının nasıl uygulanabileceğini öğretmeyi amaçlayan bir eğitimdir. Tasarım kalıpları, yazılım tasarımında tekrarlanan problemlerin çözümü için

Eğitimi İncele »