fbpx
Generic filters
Search in title

Practitioner Certificate in Cloud Security Eğitimi

Eğitim Hakkında

Eğitim Hakkında

Practitioner Certificate in Cloud Security Eğitimi, bulut bilişim güvenliği alanında uzmanlık kazanmak isteyen profesyonellere yöneliktir. Bu nedenle, kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, bulut hizmetleri kullanımını planlayan, uygulayan veya denetleyen bireyler için özel olarak hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra, bulut bilişim güvenliği konusunda detaylı bilgi ve uygulamalı beceriler sunmayı hedefler. Eğitim, katılımcıların bulut bilişim ortamlarında güvenlik önlemlerini nasıl tasarlayacaklarını, uygulayacaklarını ve yöneteceklerini öğretmeyi amaçlar.

Program, bulut güvenliği konseptlerine, tehdit modellerine, risk yönetimine ve güvenlik mimarilerine odaklanır. Katılımcılar, bulut ortamlarında veri koruma, erişim kontrolü, kimlik yönetimi, ağ güvenliği ve şifreleme gibi güvenlik alanlarında derinlemesine bilgi edinecekler. Eğitim, bulut güvenliği için en iyi uygulamalar, politikalar ve standartlar hakkında kapsamlı bilgiler içerir.

Bu eğitim, teorik bilgileri gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı alıştırmalarla birleştirir. Katılımcılar, bulut bilişim ortamlarında güvenlik zafiyetlerini nasıl tespit etmeyi öğrenir. Bununla birlikte, saldırılara karşı nasıl savunma yapacaklarını ve bulut güvenliği çözümlerini nasıl etkili bir şekilde uygulayacaklarını öğrenecekler. Ayrıca, eğitimde, bulut hizmet sağlayıcıları ile güvenlik gereksinimleri ve uyumluluk konularının yönetilmesi üzerinde de durulmaktadır.

Bu eğitim katılımcılara bulut bilişim güvenliği alanında kapsamlı bir bilgi ve beceri seti kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim sonrasında elde edilen beceriler, katılımcıları bulut bilişim sektöründe daha rekabetçi ve etkili hale getirir. Aynı zamanda kariyerlerinde belirgin bir avantaj sağlama potansiyeli sunar. Eğitim, katılımcılara bulut güvenliği konusunda derinlemesine bir anlayış kazandırır. Öğrenilen bilgilerin iş ortamlarında başarılı bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Bu sayede katılımcılar, bulut bilişim güvenliği konusundaki bilgi ve becerilerini günlük iş süreçlerinde etkili bir şekilde kullanabilecekleri bir düzeyde geliştirme şansına sahip olacaklardır.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim programı, katılımcılara aşağıdaki konularda bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar:
 1. Bulut Bilişim ve Güvenlik Temelleri: Bulut bilişim kavramları, modelleri ve güvenlik ilkeleri.
 2. Bulut Hizmet Modelleri: Altyapı as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) ve Software as a Service (SaaS) gibi bulut hizmet modelleri.
 3. Bulut Dağıtım Modelleri: Kamu bulutu, özel bulut, hibrit bulut ve topluluk bulutu gibi dağıtım modelleri.
 4. Bulut Güvenlik Mekanizmaları: Kimlik doğrulama, erişim kontrolü, veri şifreleme ve günlükleme gibi güvenlik mekanizmaları.
 5. Bulut Tehditleri ve Saldırıları: Bulut bilişimde karşılaşılan güvenlik tehditleri ve saldırı türleri.
 6. Bulut Güvenliği İyileştirme Yöntemleri: Güvenli uygulama geliştirme, ağ güvenliği ve veri güvenliği konularında iyileştirme yöntemleri.
 7. Bulut Güvenliği İzleme ve Denetim: Bulut ortamlarının izlenmesi, denetlenmesi ve güvenlik olaylarının yönetilmesi.
 8. Bulut Hizmet Sağlayıcı Değerlendirmesi: Bulut hizmet sağlayıcılarının güvenlik politikalarının değerlendirilmesi ve seçimi.

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

Practitioner Certificate in Cloud Security Eğitimi, aşağıdaki profesyoneller için uygundur:
 • Bilgi Teknolojileri Yöneticileri ve Uzmanları
 • Bulut Bilişim Mimarları
 • Güvenlik Uzmanları ve Yöneticileri
 • Sistem ve Ağ Yöneticileri
 • Proje Yöneticileri

Outline

Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları içeren kapsamlı bir eğitim programını içerebilir:

Modül 1: Bulut Bilişim ve Güvenlik Temelleri

 • Bulut bilişim kavramları ve avantajları
 • Bulut bilişim güvenliği temel ilkeleri

Modül 2: Bulut Hizmet Modelleri ve Dağıtım Modelleri

 • IaaS, PaaS, SaaS gibi hizmet modelleri
 • Kamu bulutu, özel bulut ve hibrit bulut gibi dağıtım modelleri

Modül 3: Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

 • Kimlik doğrulama yöntemleri
 • Erişim kontrolü ve yetkilendirme

Modül 4: Veri Güvenliği ve Şifreleme

 • Veri şifreleme ilkeleri
 • Veri güvenliği yöntemleri

Modül 5: Bulut Tehditleri ve Saldırıları

 • Bulut güvenliğini tehdit eden faktörler
 • Bulut ortamında sık görülen saldırı türleri

Modül 6: Bulut Güvenliği İyileştirme Yöntemleri

 • Güvenli uygulama geliştirme yöntemleri
 • Ağ güvenliği ve veri güvenliği iyileştirme stratejileri

Modül 7: Bulut Güvenliği İzleme ve Denetim

 • Bulut güvenliği izleme araçları ve yöntemleri
 • Güvenlik olayları yönetimi

Modül 8: Bulut Hizmet Sağlayıcı Değerlendirmesi

 • Sağlayıcı güvenlik politikalarının değerlendirilmesi
 • Sağlayıcı seçimi ve sözleşmeler
Practitioner Certificate in Cloud Security Eğitimi, katılımcılara bulut bilişim güvenliği alanında uzmanlaşma fırsatı sunarak organizasyonların bulut hizmetlerini güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

Eğitim Talep Formu