fbpx
Generic filters
Search in title

Bilgi Sistemleri Altyapı ve Operasyon Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Bilgi Sistemleri Altyapı ve Operasyon Yönetimi Eğitimi, kritik bir alandır. Bu eğitim, IT altyapısının yönetimi üzerine odaklanır. Aynı zamanda, günlük operasyonların akıcı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Katılımcılar, altyapı yönetiminin temellerini öğrenirler. Operasyonel verimliliği artırma yollarını keşfederler. Bu süreçte, sistemlerin sürekli çalışır durumda olmasını garanti ederler.

Eğitim, modern IT ortamlarının karmaşıklığını ele alır. Altyapı bileşenlerinin nasıl entegre edileceğini gösterir. Operasyonel süreçlerin optimizasyonu üzerine stratejiler sunar. Ayrıca katılımcılar, risk yönetimi konusunda bilgilenirler. Güvenlik uygulamalarını da öğrenirler. Bu bilgilerle, sistemleri güvende tutmayı amaçlarlar.

Katılımcılar, eğitim boyunca pratik beceriler kazanırlar. Gerçek dünya senaryoları üzerinden çalışırlar. Bu durum, öğrenilen teorik bilgilerin pekiştirilmesini sağlar. Eğitim, katılımcılara IT altyapısı ve operasyon yönetiminde güçlü bir temel sunar. Ayrıca, karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmaları için donanım verir.

Bilgi Sistemleri Altyapı ve Operasyon Yönetimi Eğitimi, IT profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Bu beceriler, onların işletmelerde daha etkin rol almalarını sağlar. IT altyapısını etkili bir şekilde yönetmek, günümüzde büyük önem taşır. Operasyonel mükemmellik, rekabet avantajı yaratır. Bu bağlamda eğitim, bu avantajı elde etmek isteyenlere yöneliktir.

Sonuç olarak, bu eğitim, katılımcılara değerli bilgiler sunar. IT altyapısı ve operasyon yönetimi konularında derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen herkes için bu eğitim, ideal bir başlangıçtır. Eğitim sonunda, katılımcılar altyapı ve operasyon yönetiminde kendilerini güvende hissederler. Dolayısıyla bu güven, onların kariyerlerinde önemli bir adım olacaktır.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Bilgi sistemleri altyapısının temel prensipleri ve bileşenleri.
 2. Veri merkezi yönetimi ve operasyonları.
 3. Ağ yönetimi, yapılandırması ve güvenliği.
 4. Bulut hizmetleri ve sanallaştırma teknolojileri.
 5. Servis sürekliliği ve afet kurtarma planlaması.
 6. Performans izleme, sorun giderme ve iyileştirme teknikleri.
 7. IT hizmet yönetimi ve ITIL çerçevesi.

Ön Koşullar

 1. Temel bilgisayar ve ağ teknolojileri bilgisi.
 2. IT terminolojileri ve konseptleri hakkında genel bir anlayış.
 3. Temel işletme yönetimi ve iş süreçleri hakkında bilgi.

Kimler Katılmalı

 1. Sistem ve ağ yöneticileri.
 2. IT operasyonları yöneticileri.
 3. IT altyapı ve destek uzmanları.
 4. IT proje yöneticileri ve planlayıcıları.
 5. İş sürekliliği ve afet kurtarma planlaması ile ilgilenen profesyoneller

Outline

 1. Giriş: Bilgi Sistemleri Altyapısı ve Operasyon Yönetimi
  • Altyapı yönetiminin temelleri
  • Operasyon yönetimi prensipleri
 2. Veri Merkezi Yönetimi ve Operasyonları
  • Veri merkezi tasarımı ve yönetimi
  • Enerji yönetimi ve soğutma sistemleri
 3. Ağ Yönetimi ve Güvenliği
  • Ağ yapılandırması ve yönetimi
  • Ağ güvenliği prensipleri ve uygulamaları
 4. Bulut ve Sanallaştırma Teknolojileri
  • Bulut hizmet modelleri ve uygulamaları
  • Sanallaştırma teknolojileri ve yönetimi
 5. Servis Sürekliliği ve Afet Kurtarma
  • Afet kurtarma planlaması ve uygulaması
  • İş sürekliliği stratejileri ve en iyi uygulamalar
 6. Performans ve Servis Yönetimi
  • Performans izleme ve analizi
  • ITIL çerçevesi ve servis yönetimi

Eğitim Talep Formu