fbpx
Generic filters
Search in title

Etkin Toplantı Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Etkin Toplantı Yönetimi Eğitimi” programı, iş dünyasında toplantıların daha verimli, etkili ve amaca uygun şekilde yönetilmesi için tasarlanmıştır. Toplantılar, karar alma, bilgi paylaşımı, sorun çözme ve ekip uyumunu artırma gibi önemli işlevleri yerine getirir. Bu eğitim programı, toplantıları daha etkili hale getirecek yöntemler ve teknikler sunmaktadır. Bununla birlikte, zaman kaybını önlemeyi ve toplantı sonuçlarını maksimize etmeyi amaçlamaktadır.

Toplantı yönetimi becerileri, özellikle liderlik pozisyonlarında olan bireyler için vazgeçilmezdir. Aynı zamanda katılımcıların motivasyonunu ve toplantıdan alınan verimi de artırır. Eğitim boyunca, katılımcılara etkili toplantı planlama stratejileri, katılımcıların etkin şekilde yönlendirilmesi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, toplantı sırasında ile sonrasında yapılması gerekenler gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Etkin Toplantı Yönetimi Eğitimi, profesyonellerin toplantıları daha verimli hale getirmeleri için tasarlanmıştır. İş süreçlerinde zaman tasarrufu sağlamak ve toplantı sonuçlarını iyileştirmek için katılımcılar bu eğitimi alarak önemli beceriler kazanacaktır. Bu eğitim ile katılımcılar, her toplantıyı maksimum verimlilikle yönetmeyi öğrenir. Aynı zamanda toplantılardan en iyi sonuçları alma konusunda da uzmanlaşacaklardır.

Program, toplantı öncesi hazırlık, toplantı sırasında iletişim ve toplantı sonrası değerlendirme aşamalarını içermektedir. Katılımcılar bu süreçleri uygulayarak, toplantılarının daha odaklı ve sonuç odaklı olmasını sağlayacaklar. Toplantıların daha katılımcı ve dinamik hale getirilmesi, toplantı katılımcılarının aktif rol almasını sağlar. Etkin Toplantı Yönetimi Eğitimi ile toplantı yönetiminde karşılaşılabilecek zorluklarla başa çıkma becerileri de geliştirilir. Bu beceriler, katılımcıların iş süreçlerinde ve kariyerlerinde önemli farklar yaratmalarını sağlar.

Eğitim sürecinde, katılımcılar etkili toplantı yönetimi için gerekli olan stratejik yaklaşımları öğrenir. Toplantı yönetimi, iş dünyasında önemli bir beceri olarak kabul edilmektedir. Bu eğitim, katılımcılara bu beceriyi kazandırmak için tasarlanmıştır. Etkin toplantı yönetimi becerileri, profesyonellerin daha etkili liderler olmalarını sağlar ve iş süreçlerindeki verimliliği artırır.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Toplantı planlama ve hazırlık süreçleri.
 2. Gündem oluşturma ve toplantı hedeflerini belirleme.
 3. Toplantı sırasında etkili iletişim teknikleri.
 4. Katılımcıların etkin katılımını sağlama yolları.
 5. Toplantı sonrası takip ve aksiyon planlarının oluşturulması.
 6. Zaman yönetimi ve toplantı süreçlerinin optimizasyonu.
 7. Karar alma ve toplantı sonuçlarını değerlendirme.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmak için özel bir ön koşul yoktur. Ancak, katılımcıların iş hayatında toplantı düzenleme veya toplantılara düzenli olarak katılma deneyimine sahip olmaları faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Yönetici ve lider pozisyonlarındaki profesyoneller.
 • Proje yöneticileri ve takım liderleri.
 • İK uzmanları ve eğitim sorumluları.
 • Organizasyonel gelişim uzmanları.
 • Her seviyeden profesyonel ve toplantı yönetiminde etkinliklerini artırmak isteyen bireyler.
 

Outline

1 Gün
 • Açılış ve katılımcılarla tanışma.
 • Etkin toplantı yönetiminin önemi ve temel prensipleri.
 • Toplantı planlama ve hazırlık süreçleri.
 • Etkili gündem oluşturma teknikleri.
 • Toplantı sırasında iletişim ve katılımcı yönetimi.
 • Toplantı sonrası değerlendirme ve aksiyon alma süreçleri.
 • Zaman yönetimi ve toplantı süreçlerinin optimizasyonu.
Kapanış:
 • Eğitimin özeti ve katılımcı geri bildirimleri.
Bu eğitimle, katılımcılar toplantılarını daha etkili bir şekilde yönetmek, süreçleri optimize etmek ve toplantılardan elde edilen sonuçları maksimize etmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.

Eğitim Talep Formu

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

İş Kanunu Eğitimi

İş Kanunu Eğitimi, çalışanlar ve işverenler arasındaki hukuki ilişkileri anlamayı ve iş yerindeki yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi amaçlar. Bu eğitim, iş kanunu kapsamındaki temel kavramlar,

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Mobbing Eğitimi

Mobbing Eğitimi, iş yerinde psikolojik tacize karşı bilinçlendirme ve önleme stratejilerini öğretir. Bu eğitim, mobbingin tanımı, türleri ve iş yerindeki etkilerine odaklanır. Katılımcılar, mobbingin belirtileri

Eğitimi İncele »

Yetkinlik Analizi Eğitimi

Yetkinlik Analizi Eğitimi, bireylerin ve takımların mevcut yeteneklerini belirleme ve gelecekteki ihtiyaçlara göre geliştirme stratejilerini öğretir. Bu eğitim, yetkinlik modellerinin oluşturulması, yetkinliklerin değerlendirilmesi ve geliştirme

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Çatışma Yönetimi Eğitimi, bireyler ve ekipler arasındaki çatışmaların etkili bir şekilde nasıl yönetileceğini öğretir. Bu eğitim, çatışma türlerini tanıma, çatışma nedenlerini anlama ve çatışmaları çözme

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.