Generic filters
Search in title

Etkin Toplantı Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Etkin toplantı yönetimi eğitimi, toplantılarınızı daha verimli ve etkili hale getirmek için gereken becerileri öğrenmenize yardımcı olacak bir eğitim programıdır. Bu eğitim, toplantılarınızın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak yöntemler, katılımcıların etkin bir şekilde dahil edilmesi, zaman yönetimi ve iletişim becerileri gibi konuları kapsar. Etkin toplantı yönetimi eğitimi genellikle işletme yönetimi, insan kaynakları veya liderlik gibi konulara odaklanan üniversiteler, eğitim kurumları ve özel eğitim firmaları tarafından sunulur. Ayrıca online platformlarda da bulabileceğiniz gibi, işletmenizde özel olarak düzenlenmesi için danışmanlık hizmetleri de mevcuttur. Etkin toplantı yönetimi eğitimi, toplantılarınızı daha üretken, verimli ve etkili hale getirmeniz için size gereken becerileri öğretir. Bu eğitim, işyerinde toplantıların önemini ve toplantıların nasıl daha etkili ve verimli hale getirilebileceğini anlamak isteyen herkes için faydalıdır.

 

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Etkin toplantı yönetimi eğitimi, toplantıların daha verimli ve etkili hale getirilmesi için gereken becerileri öğrenmenizi sağlar. Eğitim içeriği, aşağıdaki konuları kapsayabilir:  
 1. Toplantıların amaçlarına ulaşması için planlama: Toplantıların nasıl planlanacağı, hangi konuların ele alınacağı, katılımcıların seçimi ve daveti, toplantı öncesi hazırlık süreci.
 2. Etkili iletişim becerileri: Katılımcıların birbirleriyle nasıl iletişim kuracakları, açık ve net konuşma, doğru dinleme, soru sorma, geri bildirim verme ve almada etkinlik.
 3. Karar verme teknikleri: Toplantılarda karar verme sürecinin nasıl yönetileceği, karar verme yöntemleri, kararların uygulanması ve takibi.
 4. Katılımcıları etkin şekilde dahil etme: Toplantıya katılanların etkin şekilde dahil edilmesi, fikir alışverişi yapma, tartışma yöntemleri ve çatışma yönetimi.
 5. Zaman yönetimi: Toplantıların belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilmesi, zamanın verimli kullanımı, toplantıların gündemine uygun şekilde yönetilmesi, verimli sonuçların alınması.
 6. Toplantı sonrası raporlama ve takip: Toplantı sonrasında alınan kararların uygulanması ve takibi, gerekli raporların hazırlanması ve paylaşılması.
  Eğitim içeriği, katılımcıların öğrenme ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir ve bu konuların yanı sıra ek konular da eklenebilir. Ancak genel olarak, etkin toplantı yönetimi eğitimi, toplantıların amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak becerileri kazandırmayı hedefler.  

Kimler Katılmalı

Etkin toplantı yönetimi eğitimi, her seviyedeki yönetici, lider, proje yöneticisi, insan kaynakları uzmanı, satış temsilcisi veya herhangi bir iş pozisyonunda olan herkes için faydalıdır. Toplantılar, bir işletmedeki herkes için önemli bir iletişim aracıdır. Bu nedenle, işletmenin herhangi bir departmanındaki herhangi bir kişinin, toplantıların daha verimli ve etkili hale getirilmesi için gerekli becerileri öğrenmesi faydalı olabilir. Özellikle toplantılarla sık sık ilgilenenler, toplantıların yönetiminden sorumlu olanlar, proje yöneticileri, ekip liderleri, departman yöneticileri, insan kaynakları profesyonelleri ve işletmenin diğer üyeleri bu eğitimlere katılabilir. Katılımcılar, toplantıların daha etkin ve verimli hale getirilmesi için gereken becerileri öğrenerek, işletmenin hedeflerine ulaşmak için daha verimli bir şekilde çalışabilecekleri için bu eğitimlere katılmak için fırsatları değerlendirmelidirler.  

Eğitim İçeriği

Etkin toplantı yönetimi eğitimi kapsamı, farklı eğitim kurumları veya eğitmenler tarafından değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki konuları içerir:  
 • Eğitimin amacı ve hedefleri
 • Toplantı yönetiminin önemi
  Toplantı Planlama ve Hazırlık Süreci  
 • Toplantıların amaçlarına ulaşması için planlama
 • Toplantıların konu ve gündemi
 • Katılımcıların seçimi ve daveti
 • Toplantı öncesi hazırlık süreci
  Etkili İletişim Becerileri  
 • Açık ve net konuşma
 • Doğru dinleme ve anlama
 • Soru sorma ve geri bildirim verme ve alma
 • Beden dili kullanımı
 • Toplantı sırasında iletişim becerileri
  Karar Verme Teknikleri  
 • Toplantılarda karar verme sürecinin nasıl yönetileceği
 • Karar verme yöntemleri
 • Kararların uygulanması ve takibi
  Katılımcıların Etkin Şekilde Dahil Edilmesi  
 • Fikir alışverişi yapma
 • Tartışma yöntemleri
 • Çatışma yönetimi
  Zaman Yönetimi  
 • Toplantıların belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilmesi
 • Zamanın verimli kullanımı
 • Toplantıların gündemine uygun şekilde yönetilmesi
  Toplantı Sonrası Raporlama ve Takip  
 • Toplantı sonrasında alınan kararların uygulanması ve takibi
 • Gerekli raporların hazırlanması ve paylaşılması
  Örnek Senaryolar ve Uygulamalar  
 • Toplantı simülasyonları ve senaryoları
 • Örnek toplantı durumlarının incelenmesi ve çözümlenmesi
  Değerlendirme ve Geri Bildirim  
 • Eğitim sonrası değerlendirme
 • Geri bildirim ve öneriler
  Sonuç  
 • Eğitimin özeti ve tekrarı
 • Sonraki adımlar ve öneriler.