fbpx
Generic filters
Search in title

AWS Güvenliği En İyi Uygulamaları Eğitimi

Eğitim Hakkında

AWS Güvenliği En İyi Uygulamaları Eğitimi“, bulut güvenlik uzmanlarına ve AWS kullanıcılarına yöneliktir. Bu eğitim, AWS üzerinde güvenlik uygulamalarının nasıl optimize edileceğine odaklanır. Katılımcılar, AWS güvenlik araçlarını ve servislerini öğrenirler. Eğitim, ağ güvenliği, veri şifreleme ve kimlik yönetimi konularını kapsar. Ayrıca, tehdit algılama ve yanıt stratejileri üzerinde de durulur.

Eğitim sürecinde, katılımcılar IAM rollerini ve politikalarını anlarlar. Bu, erişim kontrolünü sağlamlaştırır. Eğitim, güvenlik grupları ve ağ ACL’lerinin yapılandırılmasını inceler. Katılımcılar, uçtan uca şifreleme tekniklerini öğrenirler.

Eğitim, AWS’nin güvenlik izleme ve log yönetimi servislerini detaylandırır. Katılımcılar, güvenlik olaylarını nasıl izleyeceklerini ve analiz edeceklerini öğrenirler. Ayrıca, güvenlik ihlallerine hızlı ve etkili bir şekilde nasıl müdahale edileceğini anlarlar. Eğitim, bulut ortamlarında uyumluluk ve denetim gereksinimlerini de ele alır.

Eğitim, teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştirir. Gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı öğrenme sağlanır. “AWS Güvenliği En İyi Uygulamaları Eğitimi”, AWS güvenlik yönetimi konusunda değerli bir kaynaktır. Dolayısıyla bu eğitim, katılımcıların AWS güvenlik uygulamalarında uzmanlık kazanmalarını sağlar.

Eğitim sonunda, katılımcılar AWS güvenlik en iyi uygulamalarında yetkinlik kazanır. AWS üzerinde güvenli ve güvenilir uygulamalar oluştururlar. Eğitim, işletmelerin AWS altyapılarını güçlendirir ve veri koruma seviyesini artırır. Katılımcılar, AWS güvenlik risklerini azaltır ve iş sürekliliğini sağlarlar.

Sonuç olarak, “AWS Güvenliği En İyi Uygulamaları Eğitimi”, AWS güvenlik politikaları ve yönetimi konusunda kapsamlı bilgi sunar. Bulut güvenlik uzmanları ve AWS kullanıcıları için değerlidir. Bu bağlamda eğitim, AWS üzerinde güvenli bir şekilde çalışmayı sağlar. Katılımcılar, modern bulut güvenlik uygulamalarında uzmanlaşır. Bu, işletmelerin teknoloji altyapısını güçlendirir ve veri güvenliğini iyileştirir. Eğitim, AWS güvenlik en iyi uygulamalarının uygulamalı ve teorik yönlerini kapsar. Bu bağlamda katılımcıların işletmelerde AWS güvenlik çözümlerini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. AWS bulut güvenlik mimarisinin temel prensipleri.
 2. AWS Identity and Access Management (IAM) kullanımı ve en iyi uygulamaları.
 3. Ağ güvenliği ve AWS Virtual Private Cloud (VPC) konfigürasyonları.
 4. Veri şifreleme ve anahtar yönetimi çözümleri.
 5. Güvenlik grupları, ağ erişim kontrol listeleri (ACL) ve güvenlik duvarı konfigürasyonları.
 6. Olay izleme, loglama ve yanıt stratejileri.
 7. AWS uyumluluk ve güvenlik değerlendirme araçları.

Ön Koşullar

 1. Temel bilgisayar, ağ ve IT güvenliği bilgisi.
 2. AWS servisleri ve bulut bilişim kavramları hakkında temel bir anlayış.
 3. Temel Linux/UNIX ve Windows yönetimi becerileri.

Kimler Katılmalı

 1. AWS bulut altyapısını güvenli bir şekilde kullanmayı ve yönetmeyi hedefleyen IT güvenlik uzmanları.
 2. Sistem yöneticileri, ağ yöneticileri ve bulut çözüm mimarları.
 3. Uygulama geliştiricileri ve devops mühendisleri.
 4. IT güvenlik politikaları ve prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen IT profesyonelleri.

Outline

 1. Giriş: AWS Güvenlik Mimarisi ve Prensipleri
  • AWS bulut güvenlik mimarisine genel bakış
  • Güvenlik ve uyumluluk prensipleri
 2. Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM)
  • IAM kullanıcıları, grupları ve rolleri
  • İlkeler ve en iyi uygulamalar
 3. Ağ Güvenliği ve VPC Konfigürasyonları
  • VPC güvenlik mimarisi
  • Güvenlik grupları ve ağ ACL’leri
 4. Veri Şifreleme ve Anahtar Yönetimi
  • AWS Key Management Service (KMS)
  • Veri şifreleme en iyi uygulamaları
 5. Güvenlik ve İzleme
  • AWS CloudTrail ve AWS Config
  • Güvenlik olaylarını izleme ve yanıt
 6. Uyumluluk ve Güvenlik Değerlendirme
  • AWS uyumluluk programları
  • Güvenlik değerlendirme araçları ve servisleri

Eğitim Talep Formu