fbpx
Generic filters
Search in title

Certified Professional Change Management CPCM Eğitimi

Eğitim Hakkında

Certified Professional Change Management” (CPCM) eğitimi, değişim yönetiminde profesyonel yetkinlikler kazanmak isteyen bireyler için tasarlanmış bir programdır. Bu eğitim, değişim yönetimi süreçleri ve teknikleri, liderlik ve strateji, etkili iletişim, direnç yönetimi ve  ilgili konuları kapsar.

Aşağıdaki ana konular genellikle CPCM eğitiminde yer alır:

1. Değişim Yönetimi Teorileri ve Modelleri: Bu, değişim yönetimine yönelik farklı yaklaşımları ve çerçeveleri tanıtmayı içerir.

2. Değişim Yönetimi Stratejileri: Bu, değişim yönetimi stratejilerini geliştirme ve uygulama yeteneğini geliştirmeyi hedefler.

3. Liderlik ve Değişim: Bu, değişim süreçlerinde liderlik becerilerini ve stratejilerini ele alır.

4. İletişim ve Değişim: Bu, değişim süreçlerinde etkili iletişim teknikleri ve stratejilerini ele alır.

5. Direnç Yönetimi: Bu, değişim sürecindeki direnci nasıl yöneteceğinizi ve aşacağınızı öğretir.

6. Ölçüm ve Değerlendirme: Bu, değişim yönetimi stratejilerinin etkinliğini ölçme ve değerlendirme tekniklerini sunar.

7. Proje Yönetimi ve Değişim Yönetimi: Bu, değişim yönetiminin proje yönetimi ile nasıl entegre edileceğini ve bir arada nasıl kullanılacağını öğretir.

Eğitim süreci, genellikle, katılımcıların eğitim boyunca edindikleri bilgi ve becerileri uygulama yeteneğini ölçen kapsamlı bir sınavla sona erer. Bu sınav, genellikle hem teorik bilgileri hem de pratik uygulama becerilerini test eder. Sınavın formatı, yazılı bir test, bir vaka çalışması analizi veya bir projenin sunumu olabilir. Bazı durumlarda, bir sınavın yanı sıra, katılımcılar ayrıca belirli bir değişim yönetimi projesini planlama, uygulama ve değerlendirme yeteneğini gösteren bir proje sunumu da yapabilirler.

Sınavda başarılı olan katılımcılar, değişim yönetiminde yetkinliklerini belgeleyen “Certified Professional Change Management” (CPCM) sertifikasını alırlar. Bu sertifika, bireyin değişim yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini gösterir. Ayrıca değişim süreçlerini etkili bir şekilde yönetme yeteneğini tanır.

Certified Professional Change Management CPCM Eğitimi buradan ulaşabilirsiniz

Neler Öğreneceksiniz?

CPCM eğitiminde, şu konular üzerinde durulabilir:
 1. Değişim yönetimi kavramları ve terminolojisi
 2. Değişim yönetimi sürecinin tüm aşamaları ve bu süreçteki farklı rol ve sorumluluklar
 3. Stratejik düşünce ve planlama becerileri
 4. Değişimi etkileyen faktörler ve değişimi insanlar üzerindeki etkileri
 5. Değişime hazırlama ve insanları motivasyon
 6. İletişim ve liderlik becerileri
 7. Proje yönetimi teknikleri
 8. Değişim projelerinin sonuçlarını değerlendirme
CPCM eğitimi, değişim yönetimi konularını teorik olarak öğrenmenizi sağlar ve bu teorik bilgilerin pratik uygulamalarını yapmanıza imkan tanır. Ayrıca, eğitim boyunca uygulama örnekleri ve senaryoları üzerinden çalışmanız mümkündür. Eğitim sürecinde, değişim yönetimi konularını içeren case study ve projeler üzerinden çalışmanız da beklenebilir. Bu sayede, teorik bilgilerinizi pratikte uygulayarak ve uygulamalarınızı değerlendirerek kendinizi geliştirebilirsiniz.

Ön Koşullar

CPCM sertifikası için belirli bir eğitim veya lisans düzeyi gerekmiyor. Ancak, değişim yönetimi alanında deneyim kazanmış ve bu alanda birikimi olan profesyonellerin bu eğitimden daha fazla faydalanabileceği düşünülmektedir. CPCM eğitimine katılmak için önkoşullar arasında şunlar yer alabilir:
 1. İşletme, yönetim, insan kaynakları gibi alanlarda deneyim kazanmış olmak
 2. Değişim yönetimi konularına ilgi veya merak duymak
 3. İletişim becerilerinin iyi seviyede olması
 4. Proje yönetimi, liderlik ve motivasyon konularına ilgisi olan bir profesyonel olmak
Bu önkoşullar, CPCM eğitiminden daha fazla faydalanmanızı ve eğitimi daha etkili bir şekilde tamamlamanızı sağlayabilir. Ancak, bu önkoşulların olmaması sertifikasyon almanızı engellemez, ancak eğitim sürecinde daha fazla çaba gerektirebilir.

Kimler Katılmalı

  CPCM eğitimi, değişim yönetimi konularında uzmanlaşmak isteyen veya bu konularda deneyim kazanmak isteyen profesyoneller için uygun bir eğitimdir. Aşağıdaki profesyonel gruplar CPCM eğitiminden faydalanabilir:
 1. İşletme ve yönetim alanında çalışanlar
 2. İnsan kaynakları profesyonelleri
 3. Proje yöneticileri
 4. Değişim yöneticileri
 5. Liderlik ve motivasyon becerileri konularında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller
 6. Stratejik düşünce ve planlama konularında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller
 7. İletişim becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller
Bu profesyonel gruplar, CPCM eğitiminde kazanacakları bilgi ve becerileri kariyerlerinde kullanarak değişim yönetimi konularında uzmanlaşabilir ve bu alanda kendilerini geliştirebilirler. Aynı zamanda, değişim yönetimi konularındaki teorik bilgi ve pratik uygulamaları da büyük oranda geliştirebilirler.

Outline

Introduction to CPCM

 • What is CPCM?
 • What is Business Change?
 • The Benefits and Risks of Business Change
 

Organisational Change

 • Business Transformation
 • Business Transformation Stages
 • Factors for Success
 • Risk Management
 • Process Mapping
 • Evaluating Existing Processes
 • Identifying Areas for Improvement
 • Aligning Organisation Structure and Job Roles
 • Implementing and Operating New Changes
 • Stakeholder Engagement
 

Approaches to Change

 • Individual Change
  • The ‘People’ Side of Change
  • Five Elements of Individual Change
 • Team Change
 • Organisational Change
  • Organisational Readiness
  • Why is Change Required?
 • Lead Change
 

Change Impact and Analysis

 • Planning and Measuring Change
 • Directing Change
 • Perspectives and Responses
 • Exploring Change Failure
 • Influences and Concerns
 • Change Principles
 • Communication
 • Overcoming Challenges
 • Maintaining Change

Eğitim Talep Formu

Change Management Eğitimi

 BChange Management Eğitimi Her şeyden önce, Change Management (Değişim Yönetimi),, organizasyonlarda gerçekleşen değişimleri planlama, uygulama ve yönetme sürecidir. Bu nedenle, Change Management Eğitimi, katılımcılara değişim

Eğitimi İncele »