fbpx
Generic filters
Search in title

Yetkinlik Analizi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Yetkinlik Analizi Eğitimi, bireylerin ve takımların mevcut yeteneklerini belirleme ve gelecekteki ihtiyaçlara göre geliştirme stratejilerini öğretir. Bu eğitim, yetkinlik modellerinin oluşturulması, yetkinliklerin değerlendirilmesi ve geliştirme planlarının hazırlanması gibi konulara odaklanır. Katılımcılar, organizasyonel hedeflere ulaşmak için gerekli olan temel yetkinlikleri nasıl tanımlayacaklarını ve bu yetkinlikleri nasıl ölçeceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, bireysel ve takım performansını artırmak için geliştirme planlarının nasıl uygulanacağını keşfederler. Bu keşif, işgücünün genel verimliliğinin ve etkinliğinin artırılmasını sağlar.

Eğitim, bireysel kariyer hedefleri ile organizasyonel hedefler arasındaki uyumu sağlama üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, çalışanların motivasyonunu artırmak ve onların profesyonel gelişimlerini desteklemek için yetkinlik bazlı kariyer yollarının nasıl oluşturulacağını öğrenirler. Bu bilgiler, çalışan bağlılığını ve iş tatminini artırır. Aynı zamanda, geri bildirim mekanizmaları ve performans değerlendirme süreçleri üzerine stratejiler geliştirirler. Bu stratejiler, bireysel ve takım gelişiminin sürekli olarak desteklenmesine yardımcı olur.

Yetkinlik Analizi Eğitimi, aynı zamanda değişen iş dünyası koşullarına adaptasyonu sağlama yöntemlerini de kapsar. Katılımcılar, teknolojik gelişmeler ve pazar trendleri gibi dış faktörlerin yetkinlik ihtiyaçları üzerindeki etkisini değerlendirirler. Bu öğrenme, organizasyonun gelecekteki başarısı için kritik öneme sahip yetkinliklerin proaktif bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Eğitim, ayrıca, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik eden yetkinlik modellerinin öneminin altını çizer, vurgular. Bu modeller, farklı perspektiflerin ve becerilerin iş yerindeki yenilik ve yaratıcılığa katkısını maksimize eder.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Yetkinlik Analizinin Temelleri: Yetkinlik kavramı, yetkinliklerin iş performansındaki rolü. Yetkinlik Modelleri ve Haritalama: Yetkinlik modellerinin oluşturulması, organizasyonel yetkinlik haritalarının geliştirilmesi. Yetkinlik Bazlı Değerlendirme: Yetkinlik bazlı değerlendirme yöntemleri, değerlendirme süreçlerinin planlanması ve uygulanması. Yetkinlik Bazlı İşe Alım ve Mülakat Teknikleri: Etkili mülakat soruları oluşturma, yetkinlik bazlı mülakatlar. Performans Yönetimi ve Gelişim Planlaması: Performans değerlendirmede yetkinlik kullanımı, bireysel gelişim planlarının hazırlanması. Yetkinlik Geliştirme Stratejileri: Yetkinliklerin geliştirilmesi için eğitim ve gelişim aktiviteleri, kariyer yol haritaları. Vaka Çalışmaları ve Uygulamalı Örnekler: Gerçek hayattan örneklerle yetkinlik analizi ve uygulama stratejileri.

Kimler Katılmalı

İnsan kaynakları yöneticileri ve profesyonelleri. Yetkinlik bazlı işe alım, performans yönetimi ve çalışan gelişimi ile ilgilenen yöneticiler. Organizasyonel gelişim ve eğitimden sorumlu profesyoneller. Kariyer gelişimi ve çalışan yetkinliklerini artırmak isteyen liderler ve yöneticiler.

Eğitim İçeriği

Yetkinlik Analizinin Temelleri ve Yetkinlik Modelleri Yetkinlik Bazlı Değerlendirme ve İşe Alım Performans Yönetimi, Yetkinlik Geliştirme ve Uygulamalı Vaka Çalışmaları