fbpx
Generic filters
Search in title

Veeam Disaster Recovery Planning and Implementation

Eğitim Hakkında

 Veeam Disaster Recovery Planning and Implementation Eğitimi , afet kurtarma planlaması ve uygulamasına odaklanır. IT profesyonelleri, sistem yöneticileri ve risk yönetimi uzmanları için tasarlanmıştır. Kurs, Veeam afet kurtarma çözümlerinin stratejik planlamasını, yapılandırmasını ve yönetimini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, felaket durumlarına karşı etkin bir şekilde koruma sağlayan, dayanıklı ve esnek afet kurtarma stratejilerini öğrenirler. Eğitim, Veeam afet kurtarma teknolojilerinin temel özelliklerini, uygulama senaryolarını ve en iyi uygulama yöntemlerini kapsar.

Kurs süresince, katılımcılar, Veeam afet kurtarma çözümlerinin nasıl başarıyla planlanacağını, dağıtılacağını ve yönetileceğini öğrenirler. İş sürekliliği planlaması, risk değerlendirmesi ve afet kurtarma süreçlerinin otomasyonu gibi konular üzerinde durulur. Kurs, teorik bilgileri, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleştirir. Böylece katılımcılar öğrendiklerini pratikte uygulama şansı bulurlar.

Kursun tamamlanmasıyla katılımcılar, Veeam afet kurtarma çözümleri konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olur. Afet durumlarına karşı dayanıklı ve esnek kurtarma planları oluştururlar, uygularlar ve yönetirler. İş sürekliliğini sağlamak için gerekli olan afet kurtarma stratejilerini ve teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilirler. Böylece, kuruluşların kritik veri ve sistemlerinin güvenliğini ve erişilebilirliğini maksimize ederler.

Kurs, ayrıca, afet kurtarma planlaması ve uygulaması konularında en iyi uygulama yöntemlerini öğretir. Katılımcılar, iş sürekliliği için kritik olan sistemlerin ve verilerin sürekli korunmasını sağlamayı, afet durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeyi ve kuruluşun operasyonel etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeyi öğrenirler. Veeam afet kurtarma çözümleri kullanarak, güvenilir, ölçeklenebilir ve etkin afet kurtarma planları ve çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

Sonuç olarak, “Veeam Disaster Recovery Planning and Implementation” eğitimi, afet kurtarma planlaması ve uygulaması konusunda kapsamlı bir bilgi kaynağıdır. IT profesyonelleri, sistem yöneticileri ve risk yönetimi uzmanları için değerli bir eğitimdir. Teorik bilgiler, pratik uygulamalar ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleşir. Bu bağlamda eğitim, afet durumlarında iş sürekliliğini ve veri güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Kuruluşların riskleri azaltır. Operasyonel dayanıklılığını artırır.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Afet Kurtarma Planlamasının Temelleri
 2. Veeam ile Afet Kurtarma Çözümlerinin Yapılandırılması
 3. Risk Değerlendirmesi ve İş Etki Analizi
 4. RPO ve RTO Hedeflerinin Belirlenmesi
 5. Afet Kurtarma Senaryoları ve Testleri
 6. Geri Yükleme Stratejileri ve Süreçleri
 7. Raporlama ve Dokümantasyon
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri

Ön Koşullar

 • Temel Veeam Backup & Replication bilgisi ve deneyimi
 • Afet kurtarma ve iş sürekliliği konularında genel anlayış
 • IT altyapısı ve veri koruma prensipleri hakkında bilgi

Kimler Katılmalı

 • Afet kurtarma planlaması ve uygulaması ile ilgilenen IT profesyonelleri
 • Veeam çözümlerini afet kurtarma stratejilerinde kullanmak isteyen sistem yöneticileri
 • İş sürekliliği ve veri koruma çözümleri üzerinde çalışan teknik uzmanlar
 • Afet kurtarma planlaması ve uygulaması konusunda becerilerini geliştirmek isteyen IT yöneticileri ve planlayıcıları

Outline

 1. Afet Kurtarma Planlamasının Temelleri
  • Afet Kurtarma Planlamasına Giriş
  • İş Sürekliliği ve Afet Kurtarma İlkeleri
 2. Veeam ile Afet Kurtarma Çözümlerinin Yapılandırılması
  • Veeam Afet Kurtarma Çözümleri
  • Yapılandırma ve Kurulum Stratejileri
 3. Risk Değerlendirmesi ve İş Etki Analizi
  • Risk Değerlendirmesi Süreçleri
  • İş Etki Analizi ve Önceliklendirme
 4. RPO ve RTO Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Kurtarma Noktası ve Zaman Hedefleri
  • RPO ve RTO Stratejileri
 5. Afet Kurtarma Senaryoları ve Testleri
  • Senaryo Bazlı Kurtarma Planlaması
  • Afet Kurtarma Testleri ve Değerlendirmeleri
 6. Geri Yükleme Stratejileri ve Süreçleri
  • Veri Geri Yükleme Yöntemleri
  • Acil Durum Geri Yükleme Planları
 7. Raporlama ve Dokümantasyon
  • Afet Kurtarma Raporlama ve Takibi
  • Planlama ve Uygulama Dokümantasyonu
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri
  • Gerçek Dünya Afet Kurtarma Senaryoları
  • Uygulamalı Case Study’ler ve Öğrenme Deneyimleri

Eğitim Talep Formu