fbpx
Generic filters
Search in title

Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Eğitim Hakkında

Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi, iş dünyasındaki zorlukları anlayıp çözüm üretmekte ustalaşmayı hedefler. Profesyonellere yönelik kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, iş analizi disiplininde kullanılan çeşitli teknikleri ve stratejileri katılımcılara öğretmeyi amaçlar. İş analizi, iş süreçlerini anlama, potansiyel iyileştirmeleri belirleme ve organizasyonların hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlama becerileri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Program, iş analizi süreçlerini, gereksinim toplama yöntemlerini, iş süreçleri modellemeyi ve gereksinim analizini detaylı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, iş problemlerini tanımlama, analiz etme ve bu problemlere pratik çözümler geliştirme becerilerini geliştirecekler. Eğitim, ayrıca, paydaş analizi, risk değerlendirmesi ve değişiklik yönetimi gibi konuları da kapsar.

Bu eğitim, teorik bilgileri gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı alıştırmalarla birleştirmektedir. Böylece, katılımcılara iş analizi konusunda pratik deneyim kazandırır. Ayrıca, iş analizi tekniklerini kullanarak gerçek dünya iş problemlerini analiz edecek ve çözüm önerileri geliştireceklerdir. Eğitimin sonunda, katılımcılar, iş analizi konusunda derinlemesine bir anlayışa sahip olmaktadır. Böylece, bu bilgileri iş ortamlarında uygulayabileceklerdir.

Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi, katılımcıların iş analizi ve problem çözme konularında kapsamlı bir anlayış geliştirmelerine ve bu becerileri iş dünyasında uygulamalarına olanak tanıyacak. Bu eğitim, iş analizi ve süreç iyileştirme alanlarında çalışan profesyonellerin kariyerlerinde önemli bir fark yaratma potansiyeline sahip olacaklardır. Ayrıca, onları bu alanda daha rekabetçi ve etkili hale getirecektir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim programı katılımcılara şunları öğretmeyi hedefler:
 • İş analizi temel kavramları ve yöntemleri.
 • İş süreçlerini belirleme ve dokümantasyon becerileri.
 • İş analizi süreçlerini uygulama ve veri toplama teknikleri.
 • İş gereksinimlerini anlama ve belirleme stratejileri.
 • Paydaşlarla etkili iletişim kurma yetenekleri.
 • İş analizi raporlama ve dokümantasyonunun önemi ve nasıl yapılacağı.
 • İş analizi süreçlerini iyileştirme ve optimizasyon fırsatlarını tanımlama yetenekleri.

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi, iş analizi konusunda yetkinlik kazanmak isteyen veya mevcut iş analizi becerilerini geliştirmek isteyen bir dizi profesyoneli hedefler. Bu profesyoneller şunlar içerebilir:
 • İş Analistleri: İş süreçlerini daha iyi anlamak ve iyileştirmek isteyenler.
 • Proje Yöneticileri: Projelerini daha iyi planlamak ve iş gereksinimlerini belirlemek isteyenler.
 • İş Süreçleri Uzmanları: İş süreçlerini optimize etme fırsatlarını tanımlama ve uygulama isteyenler.
 • Yazılım Geliştiricileri: Yazılım projelerinin iş gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmesine yardımcı olmak isteyenler.

Outline

Eğitim içeriği, iş analizi tekniklerini öğrenmeye başlarken katılımcıların adım adım ilerlemelerini sağlar. İşte örnek bir eğitim içeriği:

Giriş

 • İş Analizi Nedir?
 • İş Analizi Süreci

İş Süreçlerini Anlama

 • İş Süreçlerini Tanımlama
 • İş Süreçlerini Dokümantasyon

Veri Toplama ve Analiz Teknikleri

 • Veri Toplama Araçları
 • İş Süreçlerini Analiz Etme

İş Gereksinimlerini Belirleme

 • İş Gereksinimleri ve Tanımları
 • Paydaşların Gereksinimleri

İletişim ve Raporlama

 • Paydaşlarla Etkili İletişim
 • İş Analizi Raporları

İyileştirme ve Optimizasyon

 • İş Süreçlerini İyileştirme Teknikleri
 • İş Analizi İyileştirme Projeleri
Bu eğitim programı, iş dünyasında başarıya giden yolda temel bir adım olan iş analizi becerilerini kazanmanıza yardımcı olacaktır. Hem kariyerinizi geliştirmek hem de organizasyonunuzun verimliliğini artırmak için bu eğitime katılmak için hiçbir neden yok.

Eğitim Talep Formu