fbpx
Generic filters
Search in title

Wireshark for Cybersecurity Professionals

Eğitim Hakkında

Wireshark for Cybersecurity Professionals Eğitimi, siber güvenlik uzmanlarını güçlendirir. Bu eğitim, Wireshark’ın siber güvenlik uygulamalarına odaklanır. Katılımcılar, ağ trafiğini analiz ederek güvenlik tehditlerini nasıl tespit edeceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, bu tehditlere karşı koruma stratejilerini keşfederler. Bu keşif, ağ savunmasını ve veri korumasını artırır.

Eğitim, şüpheli ağ aktivitelerinin izlenmesi ve analizi üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, anormal davranışları ve potansiyel saldırıları nasıl belirleyeceklerini öğrenirler. Bu öğrenim, erken uyarı sistemini güçlendirir. Aynı zamanda, hızlı müdahaleyi ve etkili tehdit yönetimini sağlar. Bu sağlama, siber saldırıların etkilerini azaltır.

Şifrelenmiş trafik analizi ve protokol hiyerarşisi de eğitimde yer alır. Katılımcılar, şifrelenmiş verileri nasıl inceleyeceklerini ve analiz edeceklerini öğrenirler. Bu inceleme, gelişmiş güvenlik tehditlerini ortaya çıkarır. Aynı zamanda, veri sızıntılarını ve ihlallerini tespit etmeyi kolaylaştırır. Bu kolaylık, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesine yardımcı olur.

Eğitim, ağ güvenliği politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması üzerine de odaklanır. Katılımcılar, Wireshark analiz sonuçlarını nasıl güvenlik politikalarına entegre edeceklerini öğrenirler. Bu entegrasyon, politikaların etkinliğini artırır. Aynı zamanda, uyum ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlar. Bu uyum, organizasyonun itibarını ve güvenliğini korur.

Wireshark for Cybersecurity Professionals Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların ağ güvenliği tehditlerini daha etkili bir şekilde tanımlamalarına, analiz etmelerine ve çözmelerine yardımcı olur. Eğitim, siber güvenlik alanında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, kurumların siber savunmasını güçlendirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, Wireshark’ın siber güvenlik uygulamaları konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, siber tehdit analizi ve yönetimi konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, siber güvenlik alanında stratejik ve operasyonel becerilere sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Wireshark’ın Siber Güvenlikte Kullanımı
 2. Ağ Trafiğinin Analizi ve Tehdit Tespiti
 3. Şifreleme Protokollerinin İncelenmesi
 4. Zararlı Yazılım Trafiğinin Tespiti ve Analizi
 5. Gelişmiş Filtreleme ve Analiz Teknikleri
 6. Güvenlik İhlallerinin İncelenmesi
 7. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri
 8. İleri Düzey Güvenlik Stratejileri ve İpuçları

Ön Koşullar

 • Temel ağ bilgisi ve IT güvenliği anlayışı
 • Temel Wireshark kullanımı ve ağ protokolleri hakkında bilgi
 • Siber güvenlik ve tehdit tespiti konularına genel aşinalık

Kimler Katılmalı

 • Siber güvenlik uzmanları ve analistler
 • Ağ güvenliğiyle ilgilenen IT profesyonelleri
 • Wireshark kullanarak ağ güvenliği analizi yapmak isteyen IT güvenlik personeli
 • Siber tehditleri daha etkili bir şekilde tespit ve analiz etmek isteyen her seviyeden bireyler

Outline

 1. Wireshark’ın Siber Güvenlikte Kullanımı
  • Wireshark’a Giriş ve Güvenlik Bağlamında Kullanımı
  • Siber Güvenlik Araçları Olarak Wireshark
 2. Ağ Trafiğinin Analizi ve Tehdit Tespiti
  • Ağ Trafiği Analizi ve Tehdit Tespit Yöntemleri
  • Anomali ve Şüpheli Trafik Analizi
 3. Şifreleme Protokollerinin İncelenmesi
  • Şifreli Trafik Analizi
  • Şifreleme Protokollerinin Güvenlik Değerlendirmesi
 4. Zararlı Yazılım Trafiğinin Tespiti ve Analizi
  • Zararlı Yazılım İletişimi ve Davranış Analizi
  • Kötü Amaçlı Trafik Analiz Teknikleri
 5. Gelişmiş Filtreleme ve Analiz Teknikleri
  • Özel Filtreler ve Gelişmiş Analiz Yöntemleri
  • Ağ Veri Akışı ve Etkileşim Analizi
 6. Güvenlik İhlallerinin İncelenmesi
  • Güvenlik İhlali Tespitleri ve İncelemeleri
  • Olay Tepki ve İzleme Stratejileri
 7. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri
  • Gerçek Dünya Güvenlik Senaryoları Üzerinden Uygulamalar
  • Case Study’ler ve İş Uygulamaları
 8. İleri Düzey Güvenlik Stratejileri ve İpuçları
  • Güvenlik Stratejileri ve En İyi Uygulamalar
  • Ağ Güvenliği İpuçları ve Taktikler

Eğitim Talep Formu