fbpx
Generic filters
Search in title

ASP.NET Web API ile RESTful Servis Geliştirme Eğitimi

Eğitim Hakkında

ASP.NET Web API ile RESTful Servis Geliştirme Eğitimi, web uygulamalarının gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır. RESTful servislerin nasıl tasarlanacağını ele alır. Ayrıca, geliştirileceği ve yönetileceği konusunda derinlemesine bir bilgi ve beceri seti sunmayı hedeflemektedir. Bu eğitim, özellikle ASP.NET teknolojisini kullanmaktadır. Böylece modern, etkili ve güvenli RESTful servisler oluşturmak isteyen yazılım geliştiricileri, web uygulama tasarımcıları ve IT profesyonelleri için idealdir. Katılımcılar, HTTP protokolü üzerinden veri alışverişi yapabilen güçlü ve güvenli RESTful servisler oluşturmayı öğreneceklerdir.

RESTful servisler, günümüz web uygulamalarının bir parçası haline gelmiştir. Bu eğitim programı, katılımcılara REST mimarisinin temel kavramlarını, ASP.NET Web API’nin güçlü özelliklerini ve RESTful servislerin nasıl etkin bir şekilde ele alır. Eğitim, RESTful servislerin tasarım prensipleri, uygulama yöntemleri, veri serileştirme, güvenlik, hata yönetimi ve performans optimizasyonu gibi konuları kapsar. Ayrıca, katılımcılar ASP.NET Web API kullanmaktedır. Böylece, RESTful servislerin nasıl optimize edileceğini ve daha etkili hale getirileceğini öğreneceklerdir.

Eğitim, katılımcıların öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatı sunar. Ayrıca, gerçek dünya problemlerine çözüm geliştirmelerine olanak tanır. Katılımcılar, eğitim sürecinde, RESTful servislerin geliştirilmesinde karşılaşabilecekleri zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelme yollarını öğrenecekler.

ASP.NET Web API ile RESTful Servis Geliştirme Eğitimi, yazılım geliştirme ve web tasarım alanındaki bireyler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Bu eğitimle, katılımcılar web teknolojilerindeki en son trendleri ve en iyi uygulamaları öğreneceklerdir. Böylece, kendi RESTful servislerini geliştirme yeteneğine sahip olacaklardır. Eğitim, katılımcıların teknik becerilerini geliştirecektir. Ayrıca, onları web uygulamaları ve API geliştirmede daha yetkin hale getirecektir. Sonuç olarak, bu eğitim programı, katılımcılara, modern web uygulamalarının önemli bir yönü olan RESTful servisleri başarıyla tasarlayı öğretir. Bununla birlikte, geliştirebilmek için gerekli bilgi ve pratik becerileri kazandıracaktır.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitimi tamamladığınızda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaksınız:
 • RESTful servislerin temelleri ve çalışma prensipleri
 • HTTP protokolünün temel kavramları ve yöntemleri
 • NET Web API’nin kullanımı ve temel bileşenleri
 • RESTful servislerin tasarımı ve uygulanması
 • Veri doğrulama ve güvenlik önlemleri
 • RESTful API belgelendirme ve test etme

Ön Koşullar

Bu eğitim için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Temel web geliştirme bilgisine sahip olan herkes bu eğitime başvurabilir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim programı, aşağıdaki kişiler için önerilir:
 • Web uygulama geliştiricileri
 • Yazılım mühendisleri
 • API geliştiricileri
 • Web tasarımcıları
 • Proje yöneticileri

Outline

Eğitim boyunca işlenecek başlıklar şu şekildedir:

RESTful Servis Temelleri

 • RESTful Servis Kavramları
 • HTTP Protokolü ve Metodları
 • NET Web API’ye Giriş

RESTful Servis Tasarımı ve İmplementasyonu

 • RESTful API Tasarım İlkeleri
 • API Rotaları ve Controller’lar
 • Veri Modelleme ve ORM Kullanımı

Veri Doğrulama ve Güvenlik

 • Veri Doğrulama ve Validasyon
 • Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme
 • Güvenlik Eniyileme ve CORS

Belgelendirme ve Test

 • Swagger ile API Belgelendirme
 • Unit Testler ve Entegrasyon Testleri
 • Hata İzleme ve Hata Yönetimi

Optimizasyon ve Dağıtım

 • Performans Optimizasyonu
 • Veri Depolama ve Cache Kullanımı
 • API Dağıtımı ve Sürüm Kontrolü
Bu eğitim, katılımcılara RESTful servislerin kavramsal ve pratik yönlerini detaylı bir şekilde öğretir ve modern web uygulamaları geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.

Eğitim Talep Formu