fbpx
Generic filters
Search in title

Portfolio Management Professional (PfMP)® Eğitimi

Eğitim Hakkında

Portfolio Management Professional (PfMP)® Eğitimi, Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından sunulan bir sertifikasyon programıdır. PfMP, portföy yönetimi alanında profesyonel bir sertifikasyondur. Bununla birlikte, portföy yönetimi sürecinin, portföy yönetimi yeteneklerinin ve portföy yönetimi performansının etkili bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi konusunda uzmanlık gerektirir.

PfMP sertifikasyonu, kurumsal portföy yönetimi düzenlemelerini anlamak, portföy yönetimi stratejileri oluşturmak ve uygulamak, riskleri yönetmek, portföy yönetimi süreçlerini optimize etmek ve portföy yönetimi performansını izlemek için gerekli becerileri gösteren profesyonelleri tanımlamayı amaçlar.

Eğitim, portföy yönetimi alanında çalışan profesyoneller, portföy yönetimi işlevinde liderlik rollerinde bulunanlar içindir. Ayrıca portföy yönetimi sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan diğer profesyoneller için uygundur. Sertifikasyon, sertifikalı profesyonellerin portföy yönetimi süreçlerinde etkili bir şekilde çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

 

PfMP sertifikasyonu, portföy yönetimi alanında uzmanlığını göstermek isteyen profesyoneller içindir. Eğitim, ciddi bir sınav ve sertifikasyon sürecidir. Sertifikasyon süreci, beş ana adımdan oluşur:

 1. Başvuru: Sertifikasyon sürecine başlamak için öncelikle PMI’nin belirlediği koşulları karşılamalısınız. Bununla birlikte, koşullar, en az 8 yıl proje yönetimi deneyimi ve en az 4 yıl portföy yönetimi deneyimini içerir.
 2. Sınav: Sınav, portföy yönetimi süreci, portföy yönetimi stratejileri, risk yönetimi, portföy yönetimi performansı izleme ve değerlendirme gibi konularda becerilerinizi test eder. Sınav, 170 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve 4 saat sürer.
 3. Onay: Sınavı başarıyla geçtikten sonra, PMI PfMP sertifikasyonu için onay almanız gerekir.
 4. Sertifikasyon: Sertifikasyon, PfMP sertifikasyonu için gerekli tüm koşulları karşıladığınızı onaylar.
 5. Sürdürme: PfMP sertifikasyonunu sürdürmek için, belirli aralıklarla PMI tarafından belirlenen sayıda eğitim birimi kazanmanız gerekir.

Portfolio Management Professional (PfMP)® Eğitimi sertifikasyonu, portföy yönetimi alanında çalışan profesyonellerin kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra, işe alım fırsatlarını artırmalarına ve daha yüksek maaşlar kazanmalarına yardımcıdır. Ayrıca, portföy yönetimi sürecini daha etkili bir şekilde yönetme yeteneği sağlar. Portföy yönetimi alanındaki becerilerinizi geliştirir.

Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

PfMP sertifikasyonu, portföy yönetimi alanında çalışan profesyonellerin portföy yönetimi süreçlerinin yönetiminde uzmanlaşmalarına yardımcı olur. PfMP sınavına hazırlanırken, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaksınız:
 1. Portföy yönetimi stratejisi geliştirme: Bir portföy yönetimi stratejisi oluşturmak için gereken tüm adımları öğrenirsiniz. Bu adımlar, stratejinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve güncellenmesi için yönergeleri içerir.
 2. Portföy yönetimi süreçleri: Portföy yönetimi süreçlerini anlamak ve bu süreçleri verimli bir şekilde uygulamak için gerekli becerileri öğrenirsiniz. Bu süreçler, portföy yönetimi hedeflerinin belirlenmesi, proje önceliklerinin belirlenmesi, kaynak yönetimi, risk yönetimi, portföy yönetimi performansının izlenmesi ve değerlendirilmesini içerir.
 3. Portföy yönetimi yetenekleri: Portföy yönetimi yeteneklerini geliştirmek için gereken becerileri öğrenirsiniz. Bu yetenekler, liderlik, iletişim, takım çalışması, müzakere ve çatışma çözme becerileri gibi portföy yönetimi sürecindeki diğer profesyonellerle etkileşim kurmak için gerekli olan becerileri içerir.
 4. Portföy yönetimi performansı: Portföy yönetimi performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi için gereken becerileri öğrenirsiniz. Bu beceriler, portföy yönetimi sürecinin performansının izlenmesi, portföy yönetimi hedeflerinin karşılanıp karşılanmadığının değerlendirilmesi ve performans raporlaması yapılması için gereken yetenekleri içerir.
PfMP sertifikasyonu, portföy yönetimi süreçlerinin yönetimi için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrenmek için etkili bir yoldur. Bu sertifikasyon, portföy yönetimi alanında çalışan profesyonellerin kariyerlerinde ilerlemelerine ve işlerinde daha etkili olmalarına yardımcı olabilir.

Ön Koşullar

PfMP sertifikasyonu almak için bir dizi ön koşul vardır. Bu ön koşullar şunlardır:
 1. Eğitim: Adaylar en az 35 saat portföy yönetimi eğitimi almış olmalıdır.
 2. Deneyim: Adaylar, son 15 yıl içinde en az 8 yıl proje veya program yönetimi ve en az 5 yıl portföy yönetimi deneyimine sahip olmalıdır.
 3. Eğitim: Adaylar, son 15 yıl içinde en az 4 yıl üst düzey portföy yönetimi deneyimine sahip olmalıdır.
 4. Eğitim: Adaylar, son 15 yıl içinde en az bir yıl içinde tüm portföy yönetimi süreçlerinde liderlik yapmış veya yönetmiş olmalıdır.
 5. Lisans: Adaylar, lisans derecesine sahip olmalı veya eşdeğer bir dereceye sahip olmalıdır.
 6. Referanslar: Adaylar, başvurularında iki adet profesyonel referans göstermelidir.
Bu ön koşulların tamamı PfMP sertifikasyonuna başvurmak için gerekli olup, adayların bu ön koşullara uygunluğunu göstermeleri gerekmektedir. Adayların, PfMP sınavına başvurmadan önce bu ön koşullara sahip olduklarından emin olmaları gerekmektedir.

Kimler Katılmalı

PfMP sertifikasyonu, portföy yönetimi alanında çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır. Bu nedenle, portföy yönetimi süreçlerini yöneten veya portföy yönetimi projelerinde çalışan herkes PfMP eğitimine katılabilir. Bu sertifikasyon ayrıca, portföy yönetimi süreçlerini öğrenmek ve kariyerlerinde ilerlemek isteyen proje yöneticileri, program yöneticileri, portföy yöneticileri, proje ofisi yöneticileri ve stratejik planlama yöneticileri için de faydalı olabilir. PfMP sertifikasyonu, portföy yönetimi süreçlerinde liderlik etmek isteyenler, portföy yönetimi alanında bilgilerini derinleştirmek isteyenler ve portföy yönetimi alanında bir uzmanlık sertifikası almaya çalışanlar için de önemlidir. Sonuç olarak, portföy yönetimi süreçlerini yöneten veya bu süreçlerde çalışan herkesin yanı sıra portföy yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen herkes PfMP sertifikasyonu için uygun olabilir.

Outline

Strategic Alignment

Task 1: Understand the Strategic Priorities Task 2: Create a Basis for Decision Making Task 3: Provide a Guiding Framework Task 4: Create Portfolio Scenarios Task 5: Evaluate and Select Viable Options Task 6: Provide Governance with a Rationale for Decision Making Task 7: Sustain Strategic Alignment Task 8: Confirm and Communicate the Portfolio Components  

Governance

Task 1: Support Effective Decision Making Task 2: Establish Consistent Portfolio Management Practices Task 3: Manage the Portfolio Efficiently and Effectively Task 4: Create the Portfolio Management Plan Task 5: Authorise the Execution of the Portfolio  

Portfolio Performance

Task 1: Authorise Portfolio Structure and Activate Components Task 2: Collect and Consolidate Key Performance Metrics Data Task 3: Monitor the Portfolio Performance Task 4: Manage and Escalate Issues Task 5: Manage Portfolio Changes Task 6: Balanced Portfolio and Prioritise Portfolio Components Task 7: Analyse and Optimise the Consolidated Allocation/Reallocation Task 8: Facilitate Reallocation of Organisational Resources to Portfolio Task 9: Measure Aggregated Portfolio Performance Results Task 10: Maintain Records by Capturing Portfolio Artifacts  

Portfolio Risk Management

Task 1: Provide Input to Governance Task 2: Develop the Portfolio Risk Management Plan Task 3: Perform Dependency Analysis Task 4: Develop, Monitor, and Maintain Portfolio-Level Risk Register Task 5: Promote Stakeholder Ownership of Portfolio Risks Task 6: Optimise Portfolio Strategic Goals and Objectives  

Communications Management

Task 1: Analyse Internal and External Stakeholders Task 2: Create the Aggregate Communication Strategy and Plan Task 3: Engage Stakeholders Task 4: Maintain the Communication Strategy and Plan Task 5: Facilitate Stakeholder Understanding of Portfolio Management Task 6: Maintain Credibility and Satisfaction with All Stakeholders

Eğitim Talep Formu

PMI-PMP Eğitimi

PMI-PMP Eğitimi PMI (Project Management Institute) tarafından sunulan PMP (Project Management Professional) sertifikasyonu, proje yönetimi alanında uluslararası olarak tanınan bir sertifikadır. Yani, PMI-PMP Eğitimi, katılımcılara

Eğitimi İncele »