fbpx
Generic filters
Search in title

Etkin Satış Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Etkin satış teknikleri, günümüzün rekabetçi iş dünyasında başarı için kritik öneme sahiptir. İşletmeler, ürün ve hizmetlerini potansiyel müşterilere etkili bir şekilde sunabilmektedir. Böylece piyasadaki rekabet avantajını koruyabilmek için sürekli olarak satış stratejilerini geliştirmek zorundadır. “Etkin Satış Teknikleri Eğitimi”, satış profesyonellerine, işletme sahiplerine ve pazarlama ekiplerine yönelik tasarlanmıştır. İki günlük kapsamlı bir programdır. Bu program, katılımcılara modern satış ortamında gereken bilgi, beceri ve güveni kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim süresince, etkili iletişim tekniklerinden, müşteri ihtiyaç analizine, objeksiyon yönetiminden, etkili kapanış tekniklerine kadar satış sürecinin her aşamasına detaylı bir bakış sunulacaktır.

Katılımcılar, müşteri ilişkilerini güçlendirmek, müşteri sadakatini artırmak ve satış hedeflerine ulaşmak için gereken stratejik yaklaşımları öğrenecekler. Program, gerçek hayat senaryoları ve interaktif çalışmalarla desteklenerek, öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlayacak.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Satış sürecinin temel adımları ve etkili satışın anahtarları
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz etme ve çözüm odaklı satış yaklaşımları
 • Güçlü iletişim becerileri ve ikna edici sunum teknikleri
 • Müşteri itirazları ile başa çıkma ve onları fırsata dönüştürme yöntemleri
 • Etkili kapanış teknikleri ve müşteri sadakatini artırma stratejileri
 • Zaman yönetimi ve satış verimliliğini artırma yöntemleri
 • Dijital pazarlama ve sosyal medya aracılığıyla satışı destekleme

Ön Koşullar

Bu eğitim programına katılmak için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların temel iletişim becerilerine ve satış süreçleri hakkında genel bir anlayışa sahip olmaları faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Yeni başlayan ve deneyimli satış profesyonelleri
 • İşletme sahipleri ve girişimciler
 • Pazarlama ve satış departmanlarında çalışan yöneticiler ve ekip liderleri
 • Satış performansını artırmak ve daha etkin satış teknikleri öğrenmek isteyen herkes

Outline

1. Gün:
 • Satış Sürecine Giriş
  • Satış sürecinin temel adımları
  • Etkin satışın anahtarları ve müşteri psikolojisi
 • Müşteri İhtiyaç Analizi
  • Etkili dinleme ve soru sorma teknikleri
  • Müşteri ihtiyaçlarını belirleme ve çözüm sunma
 • İletişim ve Sunum Becerileri
  • Güçlü ilk izlenimler oluşturma
  • İkna edici sunum teknikleri ve vücut dili kullanımı
2. Gün:
 • İtiraz Yönetimi ve Kapanış Teknikleri
  • Müşteri itirazlarını yönetme ve çözme stratejileri
  • Etkili kapanış yöntemleri ve satışı sonuçlandırma
 • Müşteri Sadakati ve Zaman Yönetimi
  • Uzun vadeli müşteri ilişkileri geliştirme
  • Satış verimliliğini artırma ve zaman yönetimi
 • Dijital Araçlar ve Sosyal Medya
  • Satış sürecini destekleyen dijital pazarlama teknikleri
  • Sosyal medyanın satış sürecindeki rolü
“Etkin Satış Teknikleri Eğitimi” programı, katılımcıların satış sürecinde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayacak pratik bilgi ve becerilerle donatmayı hedefler. Eğitimin sonunda, katılımcılar müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayacak, etkili iletişim kuracak ve satış hedeflerine ulaşma konusunda daha donanımlı olacaklardır.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.