fbpx
Generic filters
Search in title

Agile Eğitimi

Eğitim Hakkında

Agile Eğitimi

Öncelikle, Agile Eğitimi, katılımcılara çevik (agile) yazılım geliştirme metodolojileri ve prensipleri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamayı amaçlar. Yani, çevik yaklaşım, hızlı ve esnek bir şekilde proje yönetimi ve yazılım geliştirme yapmayı vurgular. dolayısıyla bu eğitimler, ekiplerin daha hızlı teslimat yapmasını, müşteri değerini artırmasını sağlar. Diğer yandan, değişen gereksinimlere daha iyi yanıt verebilmesini hedefler. Bu nedenle Agile Eğitimi, yazılım geliştirme ekipleri, proje yöneticileri ve çevik metodolojilere ilgi duyan profesyoneller için uygundur.

Bu bağlamda Agile Eğitimi’nin bazı ana başlıklarını ve bu başlıkların altında yer alabilecek konuları bulabilirsiniz:

Çevik Temelleri

 • Çevik (agile) yaklaşımın tanımı ve prensipleri
 • Manifesto for Agile Software Development
 • Çevik projelerin avantajları ve farklılıkları
 • Çevik ekiplerin özellikleri ve işbirliği kültürü

Scrum ve Kanban

 • Scrum metodolojisi ve temel unsurları
 • Scrum rolleri (Scrum Master, Product Owner, Development Team)
 • Kanban sistemi ve görsel yönetim
 • Scrum ve Kanban arasındaki farklar ve seçim kriterleri

İşin Öncelendirilmesi ve Paydaş Yönetimi

 • İş öncelendirme teknikleri (backlog grooming, value-based prioritization)
 • Müşteri ve paydaş katılımı yönetimi
 • Paydaş ilişkileri ve müşteri memnuniyeti
 • Proje değerlendirmesi ve iterasyon planlaması

İteratif ve Yayılı Geliştirme

 • İteratif geliştirme prensipleri ve faydaları
 • İterasyon (sprint) planlama ve hedefleri
 • İteratif analiz, tasarım ve test süreçleri
 • İteratif geliştirme yöntemleri (eXtreme Programming, Dynamic Systems Development Method vb.)

Değişime Uyum ve Risk Yönetimi

 • Değişen gereksinimlere uyum sağlama stratejileri
 • Risk yönetimi ve çevik projelerde risk analizi
 • Hızlı karar verme ve müşteri geri bildirimine dayalı iyileştirme
 • Sürekli entegrasyon ve sık teslimat prensipleri

Ekip İçi İletişim ve İşbirliği

 • Ekip içi iletişim ve işbirliği teknikleri
 • Görsel yönetim araçları ve paylaşım platformları
 • Ekip motivasyonu ve sorun çözme becerileri
 • Ekip performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

Agile Ölçeklendirme ve Uygulama Senaryoları

 • Büyük ölçekli çevik projeler ve ölçeklendirme çerçeveleri (SAFe, LeSS, Nexus)
 • Çevik dönüşüm ve organizasyonel değişim yönetimi
 • Çevik uygulama senaryoları ve pratikler
 • Çevik liderlik ve çevik kültür oluşturma

Kısacası, Agile Eğitimi, katılımcılara çevik yazılım geliştirme prensiplerini, yöntemlerini ve araçlarını öğretir. Bu nedenle eğitimler, ekiplerin işbirliği, iletişim ve öz-organizasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, müşteri odaklılık, hızlı teslimat, değişime uyum ve sürekli iyileştirme gibi temel çevik prensipleri uygulama konularında bilgi ve deneyim sağlar. Dolayısıyla Agile Eğitimi, ekiplerin çevik projelere geçiş yapmalarına olanak tanır. Bu bağlamda çevik metodolojileri etkin bir şekilde kullanmalarına rehberlik eder.

Eğitimlerimize ulaşmak amacıyla bu linki kullanablirsiniz.

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Fundamentals Eğitimi

Fundamentals Eğitimleri Temel İşletme Eğitimi İşletme Nedir? İşletme, üretim, satış ve kar elde etme amacıyla faaliyet gösteren organizasyonların yönetimi ve işleyişiyle ilgilenen disiplindir. Ayrıca, kaynakların

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Executive Management Eğitimi

Executive Management Eğitimi Executive Management Eğitimli, üst düzey yöneticilere liderlik, strateji geliştirme ve işletme yönetimi konularında bilgi ve beceriler sağlayan bir eğitim serisidir. Bu eğitimler,

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Computer Forensics Eğitimi

Computer Forensics Eğitimi Computer Forensics (Bilgisayar Adli Bilişim) eğitimi, bilgisayar sistemlerindeki suç izlerini keşfetmeyi sağlar. Sonrasında toplanan verilerin nasıl analiz edileceğini anlatmayı amaçlar. Bu eğitimler,

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Network Security Eğitimi

Network Security eğitimleri, ağ yöneticileri, ağ güvenlik uzmanları ve sistem yöneticileri gibi rollerde çalışanlara yöneliktir. Bu eğitimler, katılımcılara ağ güvenliği tehditlerini anlama hakkında beceri kazandırır.

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Encryption Eğitimi

Encryption Eğitimi Encryption (Şifreleme) eğitimi, veri ve iletişimlerin güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır. Bu nedenle, şifreleme yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitimler,

Eğitimi İncele »

PenTest Eğitimi

Pentest (Penetration Test) Eğitimi, bilgisayar sistemlerini ve ağları güvenlik açıklarını tespit etmek ve analiz etmek için kullanılan yöntemler, araçlar ve teknikler hakkında derinlemesine bir eğitimdir.Ayrıca

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Incident Handling Eğitimi

Incident Handling Eğitimi Incident Handling (Olay Yönetimi) eğitimi, bilgisayar sistemlerinde ve ağlarda ortaya çıkan güvenlik olaylarına etkili ve hızlı bir şekilde yanıt verme becerisini geliştirmeyi

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

DevSecOps Certification Eğitimi

DevSecOps Certification Eğitimi DevSecOps Certification (DevSecOps Sertifikasyonu) eğitimi, geliştirme, güvenlik ve işletim ekipleri arasında güvenli yazılım geliştirme süreçlerini entegre etmeyi öğretir. Bunun yanında uygulama becerilerini

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Cyber Technician Eğitimi

Cyber Technician Eğitimi Cyber Technician (Siber Teknisyen) eğitimi, bilgisayar sistemlerinin ve ağların güvenliğini sağlamak amacıyla temel teknik becerileri öğretir.. Yani bu eğitimler, siber güvenlik alanında

Eğitimi İncele »

Python Eğitimi

Python Eğitimi, katılımcılara Python programlama dilini öğrenme ve uygulama becerileri kazandırır. Ayrıca Bu eğitim, Python’un temel yapılarını, veri tiplerini, döngüleri, koşullu ifadeleri ve fonksiyonları öğretir.

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Blockchain Fintech (BFC) Eğitimi

Blockchain Fintech (BFC) eğitimi, finans sektöründe blockchain teknolojisinin kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bir sertifikasyon programını içermektedir. Bu eğitim, katılımcılara finansal teknoloji (fintech) alanında

Eğitimi İncele »

CISCO Eğitimi

CISCO eğitimi, katılımcılara CISCO ağ ve iletişim teknolojileri konusunda kapsamlı bir bilgi ve beceri sağlar. Bu eğitim, CISCO ağ ürünleri ve sistemleriyle ilgili temel ve

Eğitimi İncele »

Oracle Database Eğitimi

Oracle Database Eğitimi: İlişkisel Veritabanı Yönetimi ve PL/SQL Programlama Kurumlar için Oracle Database Eğitiminin Önemi İşletmelerde İlişkisel Veritabanı Yönetimi için Oracle Database’in Rolü Oracle Database,

Eğitimi İncele »

Java Eğitimi

Java eğitimleri, katılımcılara Java programlama dilinin temellerini ve ileri seviyedeki konularını öğretir. Eğitim sürecinde, katılımcılar Java’nın syntax yapısını, veri tiplerini, döngüleri, karar yapılarını ve fonksiyonları

Eğitimi İncele »
HTML5 eğitimleri kategorisi

HTML5 Eğitimi

HTML5 Eğitimi: Modern ve İleri Düzey Web Tasarımının Temelleri Kurumlar için HTML5 Eğitiminin Önemi İşletmelerde Modern ve Etkileşimli Web Tasarımı için HTML5’in Rolü HTML5, web

Eğitimi İncele »
ISTQB Teknik Test Analisti Eğitimi

ISTQB Eğitimi

ISTQB Eğitimi Öncelikle,   ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), yazılım test uzmanları için uluslararası bir sertifikasyon programıdır. Bununla birlikte ISTQB Eğitimi, yazılım testi prensiplerini, yöntemlerini

Eğitimi İncele »

ITIL Eğitimi

 ITIL Eğitimi ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Eğitimi, bilgi teknolojileri hizmet yönetimi alanında uluslararası olarak kabul gören bir çerçevedir. Dolayısıyla eğitim, katılımcılara ITIL prensiplerini, süreçlerini

Eğitimi İncele »

JavaScript Eğitimi

JavaScript Eğitimi: Web Uygulamalarını Canlandırma Sanatı Kurumlar için JavaScript Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Rekabet Avantajını Artırmada JavaScript’in Rolü JavaScript, web uygulamalarına dinamik özellikler eklemek için kullanılan

Eğitimi İncele »

Kanban Eğitimi

Kanban Eğitimi Kanban Eğitimi, ilk olarak bir görsel yönetim ve iş akışı yöntemidir. Yani, eğitim, katılımcılara Kanban prensiplerini, uygulamalarını ve yönetim süreçlerini öğretmeyi amaçlar. Bu

Eğitimi İncele »

Microservices Eğitimi

Microservices Eğitimi, katılımcılara mikro hizmet mimarisini anlamaları ve uygulamaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitim, monolitik mimariden mikro hizmetlere geçiş sürecini ele alır

Eğitimi İncele »

MongoDB Eğitimi

MongoDB Eğitimleri: Doküman Tabanlı Veritabanı ve Veri Yönetimi Kurumlar için MongoDB Eğitiminin Önemi İşletmelerde Doküman Tabanlı Veritabanı Yönetimi için MongoDB’nin Rolü MongoDB, popüler ve yaygın

Eğitimi İncele »

OpenShift Eğitimi

OpenShift Eğitimi: Konteyner Orkestrasyon Platformu Kurumlar için OpenShift Eğitiminin Önemi OpenShift’in Rolü OpenShift, Red Hat tarafından geliştirilen bir konteyner orkestrasyon platformudur. Bu nedenle, OpenShift, işletmelerin

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.