fbpx
Generic filters
Search in title

Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Temelleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Temelleri Eğitimi, dijital dünyanın korunması üzerine yoğunlaşır. IT profesyonelleri, sistem yöneticileri ve güvenlik politikası oluşturucular için uygundur. Kurs, siber güvenlik ve bilgi güvenliğinin temel prensiplerini, tehditleri ve koruma yöntemlerini kapsamlı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, dijital varlıkları koruma, veri sızıntılarını önleme ve güvenlik ihlallerine karşı etkili önlemler almayı öğrenirler. Eğitim, güvenlik teknolojilerinin temel özelliklerini, risk yönetimi stratejilerini ve en iyi uygulama yöntemlerini içerir.

Kurs süresince, katılımcılar, siber güvenlik ve bilgi güvenliği alanlarında temel kavramları ve uygulamaları öğrenirler. Siber tehditlerin tanımlanması, güvenlik zafiyetlerinin analizi ve koruma tekniklerinin uygulanması gibi konular üzerinde durulur. Kurs, teorik bilgileri, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleşir. Böylece katılımcılar öğrendiklerini pratikte uygulama şansı bulurlar.

Kursun sonunda, katılımcılar, siber güvenlik ve bilgi güvenliği konusunda derinlemesine bilgiye sahip olur. Organizasyonların dijital varlıklarını korumak, veri sızıntılarını önlemek ve güvenlik ihlallerine karşı etkin önlemler almak konularında yetkinlik kazanırlar. Güvenlik politikalarını, prosedürlerini ve teknolojilerini etkili bir şekilde uygulayabilirler. Böylece, kuruluşların bilgi güvenliğini ve sistemlerin güvenilirliğini artırırlar.

Kurs, ayrıca, siber güvenlik risklerini yönetme ve bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirme konularında en iyi uygulama yöntemlerini öğretir. Katılımcılar, güvenlik tehditlerini doğru bir şekilde tanımlamayı, risk değerlendirmelerini yapmayı ve güvenlik olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeyi öğrenirler. Siber güvenlik ve bilgi güvenliği çözümlerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Sonuç olarak, “Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Temelleri Eğitimi” eğitimi, dijital güvenlik konusunda kapsamlı bir bilgi kaynağıdır. IT profesyonelleri, sistem yöneticileri ve güvenlik politikası oluşturucular için değerli bir eğitimdir. Teorik bilgiler, pratik uygulamalar ve gerçek dünya senaryoları ile bir bütün haline getirir. Bu sayede katılımcıların bilgi ve becerilerini güçlendirir. Bu bağlamda eğitim, kuruluşların siber güvenlik risklerini azaltmasına olanak tanır. Ayrıca bilgi güvenliğini artırmasını ve dijital dünyada güvenli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Siber Tehditler ve Saldırı Türleri
 • Bilgi Güvenliği Temel İlkeleri
 • Güvenli Parola ve Kimlik Yönetimi
 • Ağ Güvenliği ve Firewal Kavramları
 • Zararlı Yazılımlar ve Anti-virüs Stratejileri
 • Sosyal Mühendislik ve Fiziksel Güvenlik
 • Güvenli İnternet Kullanımı İlkeleri

Ön Koşullar

Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Temelleri Eğitimi’ne katılmadan önce, katılımcılardan herhangi bir teknik ön koşul beklenmemektedir. Ancak, temel bilgisayar becerilerine ve internet kullanımına dair bir anlayış eğitimi daha verimli hale getirebilir. Bu eğitim, siber güvenlik konularına yeni başlayanlar ve güvenliği genel olarak anlamak isteyen herkes için uygundur.

Kimler Katılmalı

 • Kurum çalışanları ve yöneticileri
 • Bilgi teknolojileri personeli
 • Network ve sistem yöneticileri
 • Yazılım geliştiricileri
 • Sistem analistleri
 • Herkes, dijital güvenlik konularında bilgi sahibi olmak isteyen bireyler

Outline

 1. Giriş
  • Siber Tehditlerin Evrimi
  • Güvenlik Bilinci ve Sorumluluk
 2. Bilgi Güvenliği Temel İlkeleri
  • Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik
  • Güvenlik Üçgeni ve Temel Kavramlar
 3. Güvenli Parola ve Kimlik Yönetimi
  • Güvenli Parola Oluşturma İlkeleri
  • Çift Faktörlü Kimlik Doğrulama
 4. Ağ Güvenliği ve Firewal Kavramları
  • Ağ Güvenliği Temel İlkeleri
  • Firewal Çeşitleri ve İşlevleri
 5. Zararlı Yazılımlar ve Anti-virüs Stratejileri
  • Virüsler, Solucanlar ve Trojanlar
  • Anti-virüs Programları ve Kullanımı
 6. Sosyal Mühendislik ve Fiziksel Güvenlik
  • Sosyal Mühendislik Saldırıları
  • Fiziksel Güvenlik ve Veri Koruma
 7. Güvenli İnternet Kullanımı İlkeleri
  • Güvenli Tarayıcı ve İnternet Kullanım Pratikleri
  • Güvenli E-posta İlkeleri

Eğitim Talep Formu