fbpx
Generic filters
Search in title

Bilgi Sistemleri Denetimi Temelleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Bilgi Sistemleri Denetimi Temelleri Eğitimi“, denetçilere ve IT profesyonellerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu eğitim, bilgi sistemlerinin denetimi üzerine temel bilgileri sunar. Aynı zamanda, denetim süreçlerinin nasıl planlanacağını, uygulanacağını ve yönetileceğini öğretir. Katılımcılar, IT altyapısının, uygulamalarının ve operasyonlarının risklerini değerlendirirler, bu da onların güvenlik açıklarını ve uyumsuzlukları tespit etmelerini sağlar.

Eğitim sürecinde, katılımcılar IT yönetişimi ve kontrol çerçeveleri hakkında bilgi edinirler ve bu da onlara kurumsal hedeflerle IT hedeflerini nasıl hizalayacaklarını öğretir. Ayrıca, IT varlıklarının korunması için gerekli güvenlik politikalarını ve prosedürlerini anlarlar. Böylece veri sızıntılarını ve güvenlik ihlallerini önlemeye yardımcı olur. Eğitim, veri bütünlüğü, mahremiyet ve erişilebilirlik konularını da içerir, bu da bilgi sistemlerinin güvenilirliğini artırır.

Katılımcılar, eğitim boyunca denetim teknikleri ve araçları üzerinde çalışırlar, bu da onların etkili denetim raporları hazırlamalarını sağlar. “Bilgi Sistemleri Denetimi Temelleri Eğitimi”, denetim standartları ve en iyi uygulamalar konusunda derinlemesine bir bakış sağlar. Dolayısıyla katılımcıların denetim faaliyetlerinde profesyonellik kazanmalarına yardımcı olur. Eğitim sonunda, katılımcılar bilgi sistemleri denetiminde temel yetkinliklere sahip olurlar. Bu bilgi, işletmelerin IT süreçlerini ve sistemlerini daha iyi yönetmelerini sağlar.

Sonuç olarak, eğitim, denetçiler ve IT profesyonelleri için değerlidir. Bilgi sistemleri denetimi konusunda kapsamlı bilgi sunar. Eğitim, katılımcıların denetim süreçlerini etkili bir şekilde planlamalarını, uygulamalarını ve yönetmelerini sağlar. Bu sayede işletmelerin riskleri azaltmasına ve uyumluluk durumunu iyileştirmesine yardımcı olur. Eğitim, bilgi sistemleri denetiminin uygulamalı ve teorik yönlerini kapsar. Katılımcıların bu alanda uzmanlaşmalarını sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Bilgi Sistemleri Denetiminin Temelleri
 2. IT Altyapısı ve Uygulama Kontrolleri
 3. Risk Değerlendirme ve Yönetimi
 4. Uyumluluk ve Yönetişim Denetimi
 5. İç Kontrol Sistemleri ve Değerlendirme
 6. Denetim Planlaması ve Uygulaması
 7. Siber Güvenlik ve Veri Koruma
 8. Gerçek Dünya Vaka Analizleri ve Uygulamaları

Ön Koşullar

 • Temel IT ve bilgi güvenliği bilgisi
 • Risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri hakkında genel anlayış
 • İş süreçleri ve organizasyonel yapı hakkında temel bilgi

Kimler Katılmalı

 • Bilgi sistemleri denetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen IT denetçileri ve profesyonelleri
 • IT altyapısını ve uygulamalarını denetlemek isteyen sistem yöneticileri ve IT yöneticileri
 • Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini anlamak ve uygulamak isteyen risk yönetimi ve uyumluluk profesyonelleri
 • Bilgi güvenliği ve IT yönetişimi alanlarında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler

Outline

 • Bilgi Sistemleri Denetiminin Temelleri
  • Bilgi Sistemleri Denetiminin Amaçları ve Kapsamı
  • Denetim Standartları ve Yaklaşımları
 • IT Altyapısı ve Uygulama Kontrolleri
  • Altyapı ve Ağ Güvenliği Kontrolleri
  • Uygulama ve Veritabanı Denetimi
 • Risk Değerlendirme ve Yönetimi
  • IT Risk Değerlendirme Metodolojileri
  • Risk Yönetimi Stratejileri ve Planlaması
 • Uyumluluk ve Yönetişim Denetimi
  • Yasal Uyum ve Yönetişim İlkeleri
  • IT Yönetişimi ve Politika Geliştirme
 • İç Kontrol Sistemleri ve Değerlendirme
  • İç Kontrol Çerçeveleri ve Uygulamaları
  • Kontrol Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Denetim Planlaması ve Uygulaması
  • Denetim Süreçleri ve Planlama
  • Etkili Denetim Teknikleri ve Araçları
 • Siber Güvenlik ve Veri Koruma
  • Siber Güvenlik Tehditleri ve Savunmaları
  • Veri Koruma Kanunları ve Uygulamaları
 • Gerçek Dünya Vaka Analizleri ve Uygulamaları
  • Vaka Çalışmaları ve Senaryo Tabanlı Öğrenme
  • Uygulamalı Denetim Senaryoları

Eğitim Talep Formu