fbpx
Generic filters
Search in title

Product Ownership Analysis Certification (IIBA-CPOA) Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Product Ownership Analysis Certification (IIBA-CPOA) Eğitimi”, ürün sahipliği ve analiz alanlarında temel düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu eğitim, Uluslararası İş Analizi Enstitüsü (IIBA) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu eğitim programı, ürün sahipliği ve analiz süreçlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, ürün stratejileri, ürün geliştirme süreçleri, analitik teknikler ve ürün lansmanları gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olacaklardır. Gerçek hayattan örnekler ve projeler, katılımcıların teorik bilgilerini uygulamada kullanmalarına yardımcı olacaktır.

Eğitim, ayrıca ürün analiz araçlarının ve teknolojilerinin nasıl kullanılacağına dair bilgilerle donatır. Katılımcılar, ürün stratejilerinin nasıl planlanıp yönetileceğini öğrenir. Sonrasında analiz tekniklerinin nasıl kullanılacağını ve ürün başarılarının nasıl değerlendirileceğini öğreneceklerdir.

“Product Ownership Analysis Certification (IIBA-CPOA) Eğitimi”, ürün sahipliği ve analiz süreçlerinin temel yönlerini kapsar. Katılımcılar, ürünlerini etkili bir şekilde planlar. Daha sonra ürünlerini geliştirmek ve yönetmek için ihtiyaç duydukları temel bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.

Eğitim programı, ürün sahipliği ve analiz konularının temelleriyle başlar. Ardından katılımcılar ürün stratejisi, ürün geliştirme ve analitik tekniklerin temel kavramlarını öğrenirler. Bu bilgiler, katılımcıların ürün stratejilerini etkin bir şekilde oluşturabilmeleri sağlar. Ayrıca analiz süreçlerinde etkin bir şekilde görev alabilmeleri için gerekli temel yapı taşlarını oluşturur.

Son olarak, katılımcılara, ürün stratejilerinin nasıl planlanıp yönetileceği öğrenir. Bununla beraber ürün başarılarının nasıl değerlendirileceği konularında bilgi verilir. Bu süreç, strateji oluşturma, ürün geliştirme, analiz teknikleri uygulama ve ürün başarılarının analizi gibi önemli konuları içerir. Bu bilgiler, katılımcıların ürün sahipliği ve analiz süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur.

Neler Öğreneceksiniz?

IIBA-CPOA eğitimi sırasında şunları öğrenebilirsiniz:  
 1. Ürün sahipliği sürecinin tanımı ve uygulaması
 2. Ürün sahipliği analizi teknikleri ve yöntemleri
 3. Ürün sahipliği ve pazar araştırması
 4. Ürün stratejisi ve road map oluşturma
 5. Ürün fonksiyonel ve teknik gereksinimlerin tanımlanması
 6. Ürün yapısı ve tasarımı
 7. Ürün pazarlama ve satış stratejileri
 8. Ürün geliştirme ve dağıtım süreçleri
 9. Ürün yönetimi ve performans değerlendirme
Bu eğitim, ürün sahipliği konuları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen veya ürün sahipliği analizi yapmak isteyen profesyoneller için faydalı olabilir.

Ön Koşullar

IIBA-CPOA sertifikasyon programına katılmak için genellikle aşağıdaki ön koşulları karşılamanız gerekir:  
 1. IIBA üyesi olmak: Sertifikasyon programına katılmak için IIBA üyesi olmanız gerekmektedir.
 2. Teknik bilgi: Ürün sahipliği, pazarlama, satış, yapı ve tasarım, geliştirme ve dağıtım gibi konulara ilişkin temel bilgiye sahip olmanız beklenir.
 3. İş tecrübesi: Ürün sahipliği analizi, ürün yönetimi veya benzer bir rolü yerine getirdiğiniz en az 2 yıllık bir iş tecrübesi gerekir.
  Bu ön koşullar, IIBA tarafından belirlenmiş olabilir ve zaman zaman değişebilir.

Kimler Katılmalı

IIBA-CPOA sertifikasyon programı, aşağıdaki profesyoneller için uygun olabilir:  
 1. Ürün sahipleri: Ürün sahipliği sürecini yönetmekle sorumlu olanlar için uygun bir seçenek olabilir.
 2. Ürün yöneticileri: Ürün sahipliği sürecinde yer alan ve ürün sahipleriyle işbirliği yapmak zorunda olanlar için faydalı olabilir.
 3. Ürün geliştirme ekibi üyeleri: Ürün sahipliği sürecinde fonksiyonel ve teknik gereksinimleri tanımlamakla sorumlu olanlar için faydalı olabilir.
 4. Pazarlama ve satış profesyonelleri: Ürün pazarlama ve satış stratejilerini geliştirmekle sorumlu olanlar için faydalı olabilir.
 5. Proje yöneticileri: Ürün sahipliği sürecinde yer alan projeleri yönetmekle sorumlu olanlar için faydalı olabilir.
  Bu profesyonel gruplar dışındaki diğer profesyoneller de katılabilir ve IIBA-CPOA sertifikasyonundan faydalanabilir. Sertifikasyon, ürün sahipliği konuları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen veya bu alanda kariyer hedefleri olan herkes için faydalı olabilir.  

Outline

Who is a Product Owner?

 • Who is a Product Owner
 • Skills of a Product Owner
 • Product Owner role and responsibilities
 • Product Owner Vs Agile Business Analyst
  

CPOA Certification Overview

 • CPOA Objectives
 • CPOA Eligibility
 • CPOA Exam syllabus and Information
 • Knowledge Areas
 

Evolving Product Ownership to POA

 • Product Development
 • Product Owners using Agile
 • Product Ownership Analysis
 • The Product Owner Role and POA
 • Product Ownership Analysis Framework
 • Value of the POA Framework
 

Understanding Product Ownership Analysis

 • Integrating Business Analysis and Product Ownership
 • ntegrating Agile Business Analysis and POA
 

Agile Product Management

 • How Organizations Manage Products
 • POA and Agile Planning Horizons
 

POA Framework / Knowledge Areas

 • Apply Foundational Concepts
 • Cultivate Customer Intimacy
 • Engage the Whole Team
 • Make an Impact
 • Deliver Often
 • Learn Fast
 • Obsess about Value
 

POA Techniques

 • Backlog Refinement
 • Customer Journey Map
 • Decision Modelling and Analysis
 • Definition Concepts (Ready, Delivery, and Done)
 • Empathy Map
 • Human-Centred Design for Products
 • Job Stories
 • Kano Analysis
 • Metrics and Key Performance Indicators
 • Minimal Viable Product
 • Problem Definition and Analysis
 • Product Backlog Management
 • Product-Market Fit
 • Real Options
 • Spikes
 • Stakeholder Lists and Maps
 • Story Mapping
 • Value Modelling
 • Value Proposition Canvas
 • Value Stream Mappin
 • Visioning

Eğitim Talep Formu