Generic filters
Search in title

Advanced Programming in C# Eğitimi

Eğitim Hakkında

Advanced Programming in C# Eğitimi, katılımcılara C# programlama dilinin kullanmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlar. Bu eğitim, yazılım profesyonellerine ve C# programlama dilinde beceri kazanmak isteyenlere yönelik tasarlanmıştır. C#’ın nesne yönelimli programlama özellikleri, koleksiyonlar, veri işleme, asenkron programlama ana bileşenlerdir. Ayrıca lambdalar, LINQ, .NET framework özellikleri ve güvenlik konuları bu eğitimin ana bileşenleridir.

Eğitimin başlangıcında, katılımcılar C#’ın nesne yönelimli programlama (OOP) yapısının karmaşık yönlerini incelerler. Sınıf tasarımı, kalıtım, arayüzler ve polimorfizm gibi OOP konseptleri üzerinde derinlemesine çalışır. Bu bölüm, katılımcıların temel C# bilgilerini genişleterek, daha etkili ve optimize edilmiş kod yazmalarını sağlar.

Koleksiyonlar konusunda, katılımcılar List, Dictionary ve HashSet gibi koleksiyon tiplerini öğrenirler ve bu yapıları veri depolamak ve işlemek için nasıl kullanacaklarını keşfederler. Çünkü koleksiyonlar performans ve verimlilik açısından oldukça önemlidir.

Dış kaynaklarla veri işleme bölümünde, katılımcılara veritabanları, dosyalar ve ağ kaynaklarıyla etkileşimde bulunma becerileri kazanır. Veritabanı entegrasyonu, SQL sorguları ve Entity Framework gibi ORM araçları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olur.

Sonrasında katılımcılar paralel kod yazmayı öğrenir. Asenkron programlama, öğrencilere performansı artırmak ve uygulamalarını daha duyarlı hale getirmekte kullanırlar. Task, async ve await anahtar kelimeleri ile asenkron programlama modelleri ele alınır.

Katılımcılar, LINQ sorguları yazmayı ve lambda ifadeleri ile koleksiyonları nasıl manipüle edeceklerini öğrenirler.

.NET framework’ün güncel özellikleri ve güvenlik ile ilgili konularda, katılımcılar C# uygulamalarını güncel ve güvenli tutmanın en iyi yöntemleri öğrenir. Güvenlik ilkeleri, kimlik doğrulama ve yetkilendirme gibi güvenlik mekanizmaları ele alınır.

Son olarak eğitim, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesini sağlayan örnek uygulamalar ve projeler ile desteklerler. Sonrasında katılımcılar, öğrendikleri bilgileri gerçek dünya senaryolarında uygular. C# programlama dilinde ileri düzey becerilere sahip olurlar.

Sonuç olarak, Advanced Programming in C# Eğitimi, katılımcıları C# ile karmaşık ve etkili uygulamalar geliştirmek için gereken ileri düzey beceri ve bilgilerle donatır. Bu eğitim, C# programlama dilini derinlemesine anlamak ve uygulamak isteyen her seviyeden yazılımcı için değerli bir kaynaktır.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Advanced Programming in C# eğitiminde şu konuları öğrenebilirsiniz:  
 • C# programlama dilinin avansed özellikleri ve kullanımını
 • Nesne yönelimli programlama prensiplerini
 • Veri yapıları ve algoritmaları
 • .NET framework ve kütüphaneleri
 • Uygulama geliştirme süreçleri ve metodolojilerini
 • Multi-threading ve performans optimizasyonunu
 • Veritabanı erişimi ve SQL ile veri işlemeyi
 • Web ve mobil uygulama geliştirmeyi
 • Test-driven development ve diğer kalite güvence yöntemlerini öğreneceksiniz.
Bu konulara dayalı olarak, uygulamalı örnekler ve projeler üzerinden C# ile ileri seviyede uygulama geliştirme becerilerini geliştirebilirsiniz.

Ön Koşullar

Advanced Programming in C# eğitiminin önkoşulları şunlar olabilir:  
 • Temel programlama becerileri: Değişkenler, döngüler, fonksiyonlar, veri yapıları gibi temel programlama kavramlarını anlamanız gerekir.
 • C# programlama dilinin temel seviyesi: C# diliyle ilgili olarak temel seviyede bir anlayışa sahip olmanız gerekir.
 • .NET framework: .NET framework’ün temel kavramlarını ve çalışma prensiplerini anlamanız faydalı olabilir.
  Bu önkoşulların tamamına sahip olmanız gerekmeyebilir, ancak eğitimin verimli bir şekilde alınması için en azından C# programlama dili ve .NET framework’ü hakkında bir anlayışa sahip olmanız tavsiye edilir.

Kimler Katılmalı

Advanced Programming in C# eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun olabilir:  
 • C# programlama diliyle ilgili olarak ileri seviyede bir anlayışa sahip olan ve geliştirmek isteyen programcılar.
 • .NET framework’ü kullanarak uygulama geliştirmeyi hedefleyen ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler.
 • Nesne yönelimli programlama prensiplerini daha da iyileştirmek ve uygulamak isteyen programcılar.
 • Veritabanı erişimi, web ve mobil uygulama geliştirme gibi konulara ilgi duyan ve bu alanlarda becerilerini geliştirmek isteyen kişiler.
  Bu eğitim, C# programlama dili ve .NET framework’ü ile ilgili olarak temel seviyede bir anlayışa sahip olan ve bu alanda ileri seviyede becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygun olabilir.

Outline

 • Introduction to Advanced Programming in C# and .NET
 • Working with Visual Studio
 • Windows Forms Programming
 • Multithreading in C#
 • Handling Graphics with GDI+
 • Attributes, Exception Handlers and Event Logging
 • Fetching Type Information with Reflection
 • Dynamic Types
 • Accessing the File System
 • Working with Streams, Threads, and Tasks
 • Asynchronous Programming with Async and Await
 • Implementing Roles-Based and Code Access Security
 • Debugging and Compiling Your Application
 • C# for Creating ASP.NET Web Applications
 • Web Methods, Web Services, and Asynchronous Web Services
 • Deploying Your Application
 • Summary and Conclusion

Eğitim Talep Formu