fbpx
Generic filters
Search in title

Kariyer Planlama ve Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kariyer Planlama ve Yönetimi Eğitimi, bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırır. Bu eğitim, kariyer yolculuklarını etkin bir şekilde planlamak için gerekli araçları sunar. Katılımcılar, kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını nasıl keşfedeceklerini öğrenir. Ayrıca, mevcut iş piyasasında hangi fırsatların olduğunu değerlendirir.

Eğitim sürecinde, uzun vadeli kariyer hedefleri belirleme üzerine yoğunlaşılır. Katılımcılar, bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları planlar. Eğitim süreci, profesyonel gelişim için stratejik kararlar almak da içerik kapsamındadır. Katılımcılar, değişen iş koşullarına nasıl uyum sağlayacaklarını kavrar.

Bu eğitim, bireylerin kendilerini iş piyasasında nasıl konumlandıracaklarını öğretir. Ayrıca, etkili özgeçmiş yazma teknikleri ve mülakat becerileri geliştirilir. Eğitim, ağ oluşturma stratejileri konusunda da bilgi verir. Ayrıca katılımcılar, profesyonel ağlarını nasıl genişleteceklerini ve bu ağları nasıl kullanacaklarını öğrenir.

Eğitim, kariyer değişiklikleri yönetimi ve zorlukların üstesinden gelme yollarını da sunar. Katılımcılar, kariyerlerinde karşılaşabilecekleri engelleri nasıl aşacaklarını tartışır. Ayrıca, iş yaşamı ve özel yaşam arasında dengeli bir ilişki kurma yollarını keşfeder. Bu bağlamda Kariyer Planlama ve Yönetimi Eğitimi, kişisel marka oluşturma üzerinde de durur.

Sonuç olarak, eğitim kariyerlerini profesyonel ve aktif bir şekilde yönetmek isteyenler için idealdir. Eğitim, katılımcıların kendilerine uygun kariyer yollarını belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, kariyerlerini ilerletmek için gereken beceri ve bilgileri sağlar. Katılımcılar, bu eğitimle, kariyer hedeflerine ulaşmak için gereken motivasyon ve rehberliği bulur.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Kariyer Planlama Temelleri: Kariyer planlamanın önemi, kariyer hedefleri belirleme ve kariyer yol haritası oluşturma.
 2. Kendi Potansiyelinizi Tanıma: Kendi beceri ve ilgi alanlarınızı değerlendirme, SWOT analizi ve kariyer için önemli yeteneklerin geliştirilmesi.
 3. Özgeçmiş ve Mülakat Teknikleri: Etkili özgeçmiş hazırlama yöntemleri, mülakat stratejileri ve profesyonel ağ kurma.
 4. Kariyer Değişikliği ve Gelişim Stratejileri: Kariyer değişiklikleri yönetimi, yaşam boyu öğrenme ve sürekli profesyonel gelişim.
 5. Mentorluk ve Koçluk: Mentorluk programlarının önemi, koçluk becerileri ve kariyer rehberliği.
Kariyer planlama ve yönetimi eğitimi içeriği, kişinin kariyer hedeflerine ulaşması için gerekli olan becerileri kazanmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu eğitim programında, öğreneceğiniz konular aşağıdakileri içerebilir:   Kariyer planlama ve yönetimi eğitimi, iş dünyasında başarılı olmak için gerekli olan becerileri kazanmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir eğitim programıdır.

Ön Koşullar

 • Temel iş ve eğitim bilgisi.
 • Kendi kariyer hedeflerine dair temel bir fikir.

Kimler Katılmalı

 • Kariyerine yeni başlayan veya kariyerinde ilerlemek isteyen profesyoneller.
 • İnsan Kaynakları profesyonelleri.
 • Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar.
 • Kariyer danışmanları ve koçlar.

Outline

Giriş:
 • Sabah Oturumu: Kariyer Planlama Temelleri ve Kendi Potansiyelinizi Tanıma
  • Kariyer planlama süreçlerinin anlaşılması ve önemi.
  • Kendi beceri ve ilgi alanlarını analiz etme, kişisel ve profesyonel hedeflerin belirlenmesi.
 • Öğle Sonrası Oturumu: Profesyonel Gelişim ve Ağ Kurma
  • Etkili özgeçmiş yazma teknikleri ve mülakat stratejileri.
  • Profesyonel ağların oluşturulması ve sosyal medya üzerinden ağ kurma yöntemleri.
 • Kapanış Oturumu: Kariyer Değişiklikleri ve Mentorluk
  • Kariyer değişikliklerini yönetme ve adaptasyon stratejileri.
  • Mentorluk ve koçluk programlarının kariyer gelişimine etkileri.

Eğitim Talep Formu

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.