Generic filters
Search in title

Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) System Administration III – Linux Automation with Ansible Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) System Administration III – Linux Automation with Ansible Eğitimi”, Red Hat Enterprise Linux 8 işletim sistemi üzerinde otomasyon yeteneklerini geliştirmek isteyen profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim, özellikle “Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) System Administration I Eğitimi” ve “Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) System Administration II Eğitimi”ni tamamlamış olan kişilere yöneliktir. Bu eğitim programının amacı, Ansible yardımıyla Linux ortamlarında otomasyon yeteneklerini geliştirmektir.

Eğitimde, Ansible kullanarak sistem yapılandırması, uygulama dağıtımı, ağ konfigürasyonu ve daha pek çok görevin nasıl otomatikleştirileceği öğretilmektedir. Ansible ile çalışmanın temelleri ve otomasyonun önemi hakkında genel bir anlayış kazandırılır. Eğitim, ayrıca Ansible Playbooks, Roles ve Inventories gibi önemli kavramları ayrıntılı bir şekilde inceler ve bunların nasıl kullanılacağını öğretir.

Bu eğitim, Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasyonu için gereken bilgi ve becerileri de kapsar. Dolayısıyla, eğitime katılanlar, Ansible yardımıyla Linux ortamlarında otomasyon yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda bu prestijli sertifikasyonu almak için gereken bilgi ve deneyimi de elde ederler.

Eğitim, gerçek dünya senaryoları ve uygulamalarını içerir, böylece katılımcılar öğrendiklerini gerçek dünya durumlarına uygulayabilmektedir. Bunun yanı sıra yeteneklerini etkin bir şekilde geliştirebilmektedir. Bu, katılımcılara, öğrendiklerini uygulamalı bir şekilde deneyimleme ve Linux işletim sistemi üzerinde otomasyon yeteneklerini gerçek dünya durumlarına uygulama fırsatı sunar.

Sonuç olarak, “Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) System Administration III – Linux Automation with Ansible Eğitimi”, Red Hat Enterprise Linux 8 işletim sistemi üzerinde otomasyon yeteneklerini geliştirmek ve bu yetenekleri işyerinde veya kişisel projelerde kullanmak isteyen herkes için mükemmel bir seçenektir. Bu eğitim, katılımcıları, Linux üzerinde otomasyonun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının önemini anlamaya ve bu yetenekleri kendi çevrelerinde uygulamaya teşvik eder.

Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) System Administration III – Linux Automation with Ansible eğitiminde şunlar öğrenebilirsiniz:
 1. Ansible kullanarak sistem yöneticiliği görevlerinin otomatikleştirilmesi
 2. Ansible yapılandırma yönetimi ve dağıtımı
 3. Ansible ile sanallaştırma ve bulut teknolojileri
 4. Ansible playbook yazma ve uygulama
 5. Ansible modüllerinin kullanımı ve özelleştirilmesi
 6. Ansible kütüphanelerinin kullanımı ve yapılandırması
 7. Ansible Vault ile gizli verilerin saklanması ve yönetimi
 8. Ansible Tower ile dağıtım ve yapılandırma yönetimi.
Bu eğitim, Ansible ile Linux sistem yöneticiliği görevlerinin otomatikleştirilmesini amaçlar ve RHEL 8 işletim sisteminde Ansible ile Linux otomasyonu hakkında detaylı bilgi verir.

Ön Koşullar

Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) System Administration III – Linux Automation with Ansible eğitiminin ön koşulları şunlar olabilir:
 1. Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) sistem yöneticiliği becerileri ve deneyimi
 2. Linux komut satırı ve bash shell kullanımı
 3. Ağ ve sistem güvenliği konularına temel bilgi
 4. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olmak tercih edilir.
Bu eğitim, RHEL 8 işletim sisteminde Ansible ile Linux otomasyonu hakkında detaylı bilgi verir ve bu nedenle Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) sistem yöneticiliği deneyimi gereklidir. Eğitim, Ansible ile sistem yöneticiliği görevlerinin otomatikleştirilmesi konularını ele alır ve bu nedenle Linux komut satırı ve bash shell kullanımı gibi temel becerilere sahip olmanız gerekir.

Kimler Katılmalı

Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) System Administration III – Linux Automation with Ansible eğitimine şunlar katılabilir:
 1. Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) sistem yöneticileri
 2. Linux otomasyonu ve yapılandırma yönetimi konularında ilgilenen profesyoneller
 3. DevOps ve IT çalışanları
 4. Linux sistem yöneticiliği görevlerini otomatikleştirmek isteyen profesyoneller
 5. Ansible kullanarak sistem yöneticiliği görevlerinin otomatikleştirilmesini öğrenmek isteyen profesyoneller.
Bu eğitim, Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) sistem yöneticilerine yöneliktir ve Ansible ile Linux otomasyonu hakkında detaylı bilgi verir. Aynı zamanda, IT ve DevOps çalışanlarının da Ansible kullanarak sistem yöneticiliği görevlerinin otomatikleştirilmesini öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Outline

Introduction

 • Software development (cycle) considerations
 • Strengths and weaknesses of Ansible
 • Ansible terminology
 • Ansible required environment setup

Initial Setup and Configuration

 • Ansible Core installation methods: rpm, pip, and Tower
 • Ansible component locations
 • Ansible documentation
 • Ansible configuration file
 • Inventory (hosts) file contents (Linux and Windows nodes)
 • (gathering) system facts (methods)
 • Using system facts

Ansible Playbooks

 • Layout of playbook sections: directives, variable definitions, tasks, handlers, module modifiers
 • Variable creation and usage
 • Using modules in playbooks
 • Controls : loops, conditionals, tags, notifications, plugins, filters, and lookups
 • Running as root

Ansible Modules

 • Layout of an Ansible module
 • Linux modules: file, yum, systemd, cron, user, shell, filesystem
 • Using the Windows specific (win_) modules
 • Common Linux and Windows modules

Roles in Ansible

 • Overview of a role
 • Creating a role (structure)
 • Using (a) role(s)
 • Packaging up a role
 • Ansible Galaxy – capabilities and usage with roles
 • Git repo (role) repository (creation)
 • Local access of a Git repo role repository
 • Remote access of a Git repo role repository

Managed Nodes

 • Requirements for a Linux managed node
 • Inventory and access control information on the control node
 • Setup of a Linux managed node
 • Requirements for a Windows managed node
 • Setup of a Windows managed node

 

 Ansible AWX / Tower

 • Comparison of Ansible Tower and Ansible AWX
 • Installation of Ansible AWX
 • Using the Ansible AWX (dashboard)
 • Define Ansible AWX user accounts
 • Create inventories of systems (with credentials)
 • Create projects and job templates
 • Job scheduling (launch forms), status, and tracking
 • Watching and chaining (multi-) playbooks (workflows)
 • Controlling and viewing logs and audit trails
 • Notifications
 • Updating the Ansible Tower
 • (An introduction to) Ansible Tower clusters
 • Using the Ansible Tower API

Eğitim Talep Formu