fbpx
Generic filters
Search in title

Kurumsal Kültür ve Değişim Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kurumsal Kültür ve Değişim Yönetimi Eğitimi, çok önemlidir. Bu eğitim, şirketlerin geleceği için kritik bir yatırımdır. Katılımcılar, kurumsal kültürün temellerini öğrenirler. Aynı zamanda, değişim yönetimi tekniklerini keşfederler. Bu bilgilerle, şirket içinde pozitif değişiklikler yapabilirler.

Eğitim, kurumsal kültürün önemini vurgular. Şirket başarısında bu kültürün rolünü açıklar. Katılımcılar, güçlü bir kurumsal kültürün nasıl oluşturulacağını öğrenirler. Aynı zamanda, mevcut kültürü nasıl iyileştireceklerini keşfederler. Bu süreç, çalışan memnuniyetini ve verimliliği artırır.

Değişim yönetimi, eğitimin temel taşlarından biridir. Katılımcılar, değişimi başarıyla nasıl yöneteceklerini öğrenirler. Bu yönetim, şirket içindeki geçişleri kolaylaştırır. Aynı zamanda, direnci azaltır. Böylece, değişim süreçleri daha akıcı hale gelir.

Eğitimde, liderlik ve iletişim üzerinde de durulur. Bu beceriler, değişim yönetiminde hayati öneme sahiptir. Katılımcılar, etkili iletişim yoluyla nasıl destek olacaklarını öğrenirler. Bu destek, çalışanların değişime adaptasyonunu hızlandırır. Aynı zamanda, takım ruhunu güçlendirir.

Kurumsal Kültür ve Değişim Yönetimi Eğitimi, katılımcılara yeni perspektifler sunar. Bu perspektifler, onların şirket içindeki rolünü yeniden değerlendirmelerini sağlar. Eğitim, kurumsal değişimi yönlendirme ve destekleme konusunda onlara rehberlik eder. Bu rehberlik, şirketlerin sürekli gelişimine katkıda bulunur.

Sonuç olarak, bu eğitim, şirketler için büyük bir fırsattır. Kurumsal kültürü ve değişim yönetimini geliştirmek, rekabet avantajı sağlar. Katılımcılar, eğitimle birlikte, bu alanlarda uzmanlaşır. Bu uzmanlık, hem kendileri hem de şirketleri için değer yaratır. Eğitim sonunda, katılımcılar, kurumsal değişimi başarıyla yönetme ve destekleme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, şirketin geleceği için temel bir taş oluşturur.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Kurumsal Kültürün Temelleri ve Önemi
 2. Değişim Yönetimi Prensipleri ve Süreçleri
 3. Çalışan Katılımını ve Bağlılığını Artırma
 4. İletişim Stratejileri ve Liderlik
 5. Direnç Yönetimi ve Çatışma Çözümleme
 6. Değişim Süreçlerinde Performans Ölçümü
 7. Sürdürülebilir Değişim Stratejileri
 8. Gerçek Dünya Vaka Analizleri ve Uygulamaları

Ön Koşullar

 • Temel iş ve yönetim bilgisi
 • Organizasyonel davranış ve liderlik hakkında genel anlayış
 • İnsan kaynakları ve ekip yönetimi konusunda temel bilgi

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal kültürü ve değişim yönetimini geliştirmek isteyen liderler ve yöneticiler
 • Organizasyonel değişim süreçlerinde etkili rol oynamak isteyen insan kaynakları profesyonelleri
 • Ekip bağlılığını ve performansını artırmak isteyen takım liderleri
 • Kurumsal değişim yönetimi konusunda kariyer yapmayı hedefleyen bireyler

Outline

 1. Kurumsal Kültürün Temelleri ve Önemi
  • Kurumsal Kültür Kavramı ve Elemanları
  • Kültürün Organizasyonel Performansa Etkisi
 2. Değişim Yönetimi Prensipleri ve Süreçleri
  • Değişim Yönetimi Yaklaşımları ve Modelleri
  • Etkili Değişim Yönetimi Planlaması
 3. Çalışan Katılımını ve Bağlılığını Artırma
  • Çalışanların Değişime Katılımı ve Motivasyonu
  • Bağlılık ve Takım Ruhu Oluşturma
 4. İletişim Stratejileri ve Liderlik
  • Etkili İletişim ve Geri Bildirim
  • Liderlik ve Takım Yönetimi
 5. Direnç Yönetimi ve Çatışma Çözümleme
  • Organizasyonel Dirençle Başa Çıkma
  • Çatışma Çözümleme ve Arabuluculuk
 6. Değişim Süreçlerinde Performans Ölçümü
  • Performans Değerlendirme ve Ölçümleme
  • Geri Bildirim Mekanizmaları ve Sürekli İyileştirme
 7. Sürdürülebilir Değişim Stratejileri
  • Değişimin Sürdürülebilirliği ve Uzun Vadeli Planlama
  • Organizasyonel Öğrenme ve Gelişim
 8. Gerçek Dünya Vaka Analizleri ve Uygulamaları
  • Gerçek Dünya Örnekleri ve Case Study’ler
  • Uygulamalı Senaryo Çalışmaları

Eğitim Talep Formu