fbpx
Generic filters
Search in title

Digital Forensics Essentials Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Digital Forensics Essentials Eğitimi, dijital delillerin toplanması, analizi ve yasal takip süreçleriyle ilgilenen profesyoneller için temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu eğitim, dijital ortamlarda gerçekleşen suçlarla ilgili olarak adli takip yapma sürecini anlamayı içerir. Dijital delilleri etkin bir şekilde toplama ve analiz etme becerilerini geliştirme amacını taşır.

Digital Forensics Essentials Eğitimi, katılımcılara dijital delilleri koruma, toplama ve analiz etme konularında gerekli olan yöntemleri ve teknikleri sunar. Eğitim sürecinde, katılımcılar veri kurtarma, bellek analizi, dosya sistemi analizi ve ağ trafiği analizi gibi temel dijital forensik konularını öğrenirler. Ayrıca, adli takip süreçlerini anlamak için gereklilikler hakkında bilgi sahibi olurlar. Ardından delillerin yasal standartlara uygun şekilde toplanması ve sunulması için gereken protokollerin bilincinde olmayı öğrenirler.

Bu eğitim, gerçek dünya senaryolarını taklit eden simülasyonları içerir. Bunun yanında canlandırmalar aracılığıyla pratik becerilerin uygulanmasına da odaklanır. Katılımcılar, dijital delilleri toplar. Veri analizi yapar. Olayları rekonstrüksiyon etme ve raporlama becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Ayrıca, hukuki süreçler ve mahkeme ortamında delillerin sunulması konusunda da bilgilendirilirler.

Digital Forensics Essentials Eğitimi, güvenlik profesyonelleri, adli araştırma birimleri personeli, savcılar ve yasal danışmanlar gibi birçok kişi için faydalıdır. Bu eğitim, dijital suçlarla mücadele eden profesyonellerin dijital delilleri doğru bir şekilde toplamasını sağlar. Analiz etme ve yasal süreçlerde kullanma yeteneklerini geliştirir. Ayrıca, suçluların dijital izlerini takip etme ve mahkemede kanıt sunma konusunda etkinliklerini artırır.

Sonuç olarak, bu eğitim dijital delillerin adli takip süreçlerinde nasıl kullanılacağına odaklanır. Etkin bir şekilde nasıl analiz edileceğini öğreten önemli bir programdır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar, dijital suçlarla mücadelede uzmanlaşır. Adli delilleri güvenilir bir şekilde ele alarak hukuki süreçlerde başarı sağlama yeteneklerini artırırlar.

Neler Öğreneceksiniz?

Digital Forensics Essentials Eğitimi kapsamında aşağıdaki konuları öğrenme fırsatı bulacaksınız:
 1. Dijital Delil Kavramları: Dijital forensik süreçleri, dijital delillerin önemi ve dijital suçlara yönelik adli takip konularında temel bilgi sahibi olacaksınız.
 2. Dijital Delil Toplama ve İzleme: Dijital delillerin doğru ve yasal bir şekilde toplanması için gerekli adımları ve protokolleri öğreneceksiniz. Veri koruma, zincirleme delil sıralaması, delil etiketleme gibi konular üzerinde durulacaktır.
 3. Veri Kurtarma ve Analizi: Verilerin silinmiş veya zarar görmüş olabileceği durumlarda veri kurtarma yöntemlerini öğrenerek dijital delilleri analiz etme yeteneklerinizi geliştireceksiniz. Veri kurtarma araçları ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 4. Dosya Sistemi Analizi: Dosya sistemlerinin yapıları ve davranışları hakkında bilgi edinerek dosya sistemleri üzerinde analiz yapabileceksiniz. Verilerin manipülasyonu, silinmiş dosyaların tespiti ve dosya sistemi düzenlemeleri gibi konulara odaklanacaksınız.
 5. Bellek Analizi: Bellek analizi tekniklerini kullanarak sistem belleğindeki önemli bilgileri ve izleri tespit etme yeteneklerinizi geliştireceksiniz. Bellek imajı alma, bellek analiz araçları ve kötü amaçlı yazılımların bellek izleri gibi konulara değinilecektir.
 6. Ağ Trafik Analizi: Ağ üzerindeki veri trafiğini analiz etme ve ağ üzerinde gerçekleşen olayları tespit etme becerilerinizi geliştireceksiniz. Ağ trafik analizi araçları ve teknikleri üzerinde çalışarak ağ trafiğindeki anormallikleri ve saldırıları tespit edebileceksiniz.
 7. Raporlama ve Mahkeme Sunumu: Dijital delilleri doğru şekilde raporlama ve mahkemede sunma becerilerinizi geliştireceksiniz. Rapor yazma kuralları, delillerin sunumu ve uzman tanıklık konularına odaklanacaksınız.
Digital Forensics Essentials Eğitimi, dijital delil toplama ve analizine ilişkin temel becerileri kazanmanızı sağlar. Bu eğitim, dijital suçlarla mücadele eden güvenlik profesyonelleri, adli araştırma birimleri personeli ve yasal danışmanlar için önemli bir kaynak olarak hizmet eder.

Ön Koşullar

Digital Forensics Essentials Eğitimine katılmadan önce aşağıdaki ön koşulları yerine getirmeniz önerilir:
 1. Temel Bilgisayar Bilgisi: Temel bilgisayar donanımı ve işletim sistemleri hakkında genel bir anlayışa sahip olmanız beklenir. Bilgisayar bileşenleri, dosya sistemleri, bellek yönetimi gibi temel bilgilere hakim olmanız faydalı olacaktır.
 2. Ağ Bilgisi: Temel ağ kavramlarına ve ağ yapılandırmasına aşina olmanız beklenir. IP adreslemesi, TCP/IP protokolü, ağ cihazları ve ağ iletişimi hakkında bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır.
 3. İşletim Sistemi Bilgisi: En azından bir işletim sistemi hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmanız önemlidir. Özellikle Windows ve/veya Linux işletim sistemlerinin temel yapılandırma ve kullanımına aşina olmanız beklenir.
 4. Temel Veri Kurtarma Bilgisi: Veri kurtarma teknikleri ve araçları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır. Silinmiş veya zarar görmüş verilerin kurtarılması konusunda temel yöntemleri anlamak önemlidir.
 5. Dijital Güvenlik Bilgisi: Temel güvenlik kavramlarına ve güvenlik katmanlarına aşina olmanız beklenir. Şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme, güvenlik duvarları gibi temel güvenlik prensiplerini anlamak önemlidir.
Bu ön koşulları sağlamak, Digital Forensics Essentials Eğitimi’nden daha fazla fayda sağlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer bu ön koşullara tam olarak sahip değilseniz, ilgili konuları önceden araştırarak veya temel eğitimleri alarak hazırlık yapmanız önerilir.

Kimler Katılmalı

Digital Forensics Essentials Eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygundur:
 1. Dijital Güvenlik Profesyonelleri: Dijital güvenlik alanında çalışan veya çalışmayı hedefleyen profesyoneller, dijital delillerin toplanması, analizi ve adli takip süreçleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak için bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, dijital suçlarla mücadele etmek ve adli delilleri güvenilir bir şekilde ele almak için gerekli temel yetenekleri sağlar.
 2. Adli Araştırma Birimi Personeli: Polis teşkilatları, adli birimler ve adli laboratuvarlarda çalışanlar, dijital forensik konularında bilgilerini güncellemek ve pratik becerilerini geliştirmek için bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, adli takip süreçlerini anlama ve dijital delil toplama ve analiz etme konusunda uzmanlaşma fırsatı sunar.
 3. Hukuk ve Adli Süreçlerle İlgilenenler: Savcılar, avukatlar, yasal danışmanlar ve adli süreçlerde yer alan diğer profesyoneller, dijital delillerin yasal düzenlemelerine ve adli süreçlerde kullanılmasına ilişkin temel bilgi ve anlayışı geliştirmek için bu eğitime katılabilirler.
 4. BT ve Bilgisayar Kriminalite Uzmanları: BT güvenlik görevlileri, bilgisayar kriminalite uzmanları ve diğer bilişim sektörü çalışanları, dijital delilleri toplama, analiz etme ve dijital suçlara yönelik adli takip süreçlerini anlamak için bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, dijital suçlarla mücadelede uzmanlaşmak ve adli delilleri etkin bir şekilde kullanmak için gereken temel becerileri kazandırır.
Digital Forensics Essentials Eğitimi, dijital forensik alanında çalışmak veya ilgi duymak isteyen herkes için faydalıdır. Bu eğitim, dijital delil toplama, analiz etme ve adli takip süreçleri konularında bilgi ve beceri sahibi olmanızı sağlar ve dijital suçlarla mücadelede etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmenizi destekler.

Outline

Module 01: Computer Forensics Fundamentals

Module 02: Computer Forensics Investigation Process

Module 03: Understanding Hard Disks and File Systems

Module 04: Data Acquisition and Duplication

Module 05: Defeating Anti-forensics Techniques

Module 06: Windows Forensics

Module 07: Linux and Mac Forensics

Module 08: Network Forensics

Module 09: Investigating Web Attacks

Module 10: Dark Web Forensics

Module 11: Investigating Email Crimes

Module 12: Malware Forensics

Eğitim Talep Formu

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Essential Series

Essential Series Eğitimleri Essential Series eğitimleri, iş dünyasında temel olarak kabul edilen ve başarılı bir kariyer için gereken becerileri öğretmeyi amaçlayan bir eğitim serisidir. Bu

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Network Defense Essentials Eğitimi

Network Defense Essentials Eğitimi, güvenlik profesyonellerine temel ağ savunması becerilerini öğreten kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu eğitim, günümüzün karmaşık siber tehditlerine karşı ağları koruma stratejilerini

Eğitimi İncele »