fbpx
Generic filters
Search in title

Anahtar Müşteri Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Anahtar Müşteri Yönetimi (Key Account Management – KAM), işletmeler için stratejik olarak önemli müşterileri etkin bir şekilde yönetmeyi ve bu müşterilerle derin, uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu iki günlük eğitim programı, katılımcılara anahtar müşteri yönetimi konusunda kapsamlı bir anlayış sağlamayı ve bu alanda gerekli becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim süreci boyunca, anahtar müşteri tanımlama, ilişki geliştirme, özelleştirilen çözümler sunma ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanma gibi konular ele alınacak. Katılımcılar, anahtar müşterilerin işletmeye sağladığı stratejik değeri anlayacak ve bu müşterilerle ilişkileri nasıl yönetecekleri, geliştirecekleri ve ölçecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklar. Program, teorik bilgiler, uygulamalı atölye çalışmaları, gerçek hayat vaka analizleri ve grup tartışmaları ile zenginleştirilmektedir. Böylece katılımcılar öğrendiklerini pratiğe dökmeye hazır hale gelecekler.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Anahtar Müşteri Tanımı ve Önemi: Anahtar müşterilerin tanımı, önemi ve işletmeler için stratejik değeri.
 2. Müşteri İlişkilerinin Yönetimi: Anahtar müşterilerle etkili ilişkiler kurma ve bu ilişkileri sürdürme stratejileri.
 3. Özelleştirilmiş Çözümler Sunma: Müşteri ihtiyaçlarını anlama ve bu ihtiyaçlara yönelik özelleştirilmiş çözümler geliştirme.
 4. Müşteri İhtiyaç Analizi: Anahtar müşterilerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleme ve analiz etme teknikleri.
 5. Pazarlama ve Satış Stratejileri: Anahtar müşteriler için etkili pazarlama ve satış stratejileri.
 6. Performans Ölçümü ve Yönetim: Anahtar müşteri yönetimi performansını ölçme ve sürekli iyileştirme yöntemleri.

Ön Koşullar

 • Temel pazarlama ve satış bilgisi.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi hakkında temel anlayış.
 • İş süreçleri ve strateji geliştirme konusunda genel bilgi.

Kimler Katılmalı

 • Satış Yöneticileri ve Satış Temsilcileri
 • Pazarlama Yöneticileri ve Uzmanları
 • Müşteri İlişkileri Yöneticileri
 • İş Geliştirme Yöneticileri
 • Üst Düzey Yöneticiler ve Karar Vericiler
 

Outline

1. Gün:
 • Anahtar Müşteri Yönetiminin Temelleri
  • Anahtar müşteri yönetiminin tanımı ve stratejik önemi.
  • Anahtar müşteri tanımlama süreçleri.
 • İlişki Yönetimi
  • Müşteri ilişkilerini geliştirme stratejileri.
  • İletişim becerileri ve ilişki geliştirme teknikleri.
2. Gün:
 • Özelleştirilmiş Çözümler ve Müşteri İhtiyaç Analizi
  • Anahtar müşteri ihtiyaçlarını analiz etme ve çözüm geliştirme.
  • Özelleştirilmiş ürün ve hizmet sunum stratejileri.
 • Performans Yönetimi ve İyileştirme
  • Anahtar müşteri performans ölçüm teknikleri.
  • Sürekli iyileştirme ve stratejik gelişim için öneriler.
Bu eğitim, katılımcılara anahtar müşteri yönetimi konusunda derinlemesine bilgi ve uygulamalı beceriler kazandırarak, bu alanda kariyerlerini ilerletmelerine ve işletmelerindeki stratejik müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, eğitim süresince edindikleri bilgileri iş dünyasında uygulama fırsatı bulacaklar.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.