fbpx
Generic filters
Search in title

Azure ile .NET Core Bulut Uygulamaları Geliştirme Eğitimi

Eğitim Hakkında

Azure ile .NET Core Bulut Uygulamaları Geliştirme Eğitimi, teknoloji uzmanlarını ileriye taşır. Bu eğitim, Azure bulut hizmetleri ve .NET Core çerçevesinin entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, bulut tabanlı uygulamaları nasıl tasarlayacaklarını, geliştireceklerini ve dağıtacaklarını öğrenirler. Aynı zamanda, Azure’un sağladığı hizmetlerle uygulama performansını nasıl optimize edeceklerini keşfederler. Bu keşif, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir uygulamalar geliştirmenin yolunu açar.

Eğitim, Azure hizmetleriyle .NET Core uygulamalarının entegrasyonu üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, Azure App Services, Azure SQL Database ve Azure Storage gibi hizmetleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Bu öğrenim, uygulama geliştirme sürecini hızlandırır ve yönetimi kolaylaştırır. Aynı zamanda, bulut tabanlı uygulamaların güvenliğini ve yönetilebilirliğini artırır.

Mikro hizmetler mimarisi ve konteyner hizmetleri de eğitimde yer alır. Katılımcılar, Azure Kubernetes Service (AKS) kullanarak mikro hizmetler tabanlı uygulamaları nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. Bu oluşturma, uygulamaların daha modüler ve esnek olmasını sağlar. Aynı zamanda, uygulama dağıtımını ve ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.

Eğitim, ayrıca, CI/CD (Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım) süreçlerine de odaklanır. Katılımcılar, Azure DevOps kullanarak uygulama geliştirme süreçlerini nasıl otomatize edeceklerini öğrenirler. Bu otomatizasyon, kod kalitesini artırır ve uygulama dağıtım süreçlerini hızlandırır. Aynı zamanda, ekip işbirliğini ve ürün teslimatını iyileştirir.

Azure ile .NET Core Bulut Uygulamaları Geliştirme Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların Azure ve .NET Core kullanarak modern, bulut tabanlı uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, bulut uygulama geliştirme ve Azure hizmetleri konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, iş gereksinimlerini karşılayan ve pazar rekabetinde öne çıkan uygulamalar oluşturabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, Azure bulut hizmetleri ve .NET Core çerçevesi kullanılarak uygulama geliştirme konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, mikro hizmetler mimarisi, konteyner hizmetleri ve CI/CD süreçleri konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, bulut tabanlı uygulama geliştirme ve yönetme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Azure Temelleri: Azure’ın ne olduğu, nasıl çalıştığı ve temel hizmetler.
 • .NET Core Geliştirme: .NET Core ile uygulama geliştirme temelleri.
 • Azure İle Uygulama Geliştirme: Azure’da uygulama geliştirme süreci.
 • Veritabanı Yönetimi: Azure veritabanları ve yönetimi.
 • Güvenlik ve Kimlik Doğrulama: Azure güvenliği ve kimlik doğrulama hizmetleri.
 • Ölçeklenebilirlik ve İzleme: Uygulama ölçeklendirme stratejileri ve izleme araçları.

Ön Koşullar

Bu eğitim için katılımcılardan özel bir ön koşul beklenmemektedir. Ancak temel programlama bilgisi ve .NET Core hakkında temel bir anlayış faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Yazılım geliştiricileri ve uygulama mimarları.
 • Azure bulut platformunu kullanarak uygulama geliştirmeyi öğrenmek isteyen profesyoneller.
 • Modern, ölçeklenebilir ve güvenli bulut uygulamaları oluşturmayı amaçlayanlar.

Outline

Gün 1: Azure ve .NET Core Temelleri

 • Azure bulut platformuna giriş.
 • .NET Core temelleri ve uygulama geliştirme ortamının kurulması.

Gün 2: Azure İle Uygulama Geliştirme

 • Azure’da uygulama dağıtımı ve yönetimi.
 • Azure Functions ve Logic Apps kullanımı.

Gün 3: Veritabanı Yönetimi ve Veri Depolama

 • Azure SQL veritabanları ve yönetimi.
 • Veri depolama seçenekleri: Azure Blob Storage, Azure Table Storage.

Gün 4: Güvenlik ve Kimlik Doğrulama

 • Azure Active Directory ve kimlik doğrulama hizmetleri.
 • Uygulama güvenliği ve yetkilendirme.

Gün 5: Ölçeklenebilirlik ve İzleme

 • Uygulama ölçeklendirme stratejileri.
 • Azure Monitor ve Application Insights ile uygulama izleme.

Eğitim Talep Formu