fbpx
Generic filters
Search in title

VMware vSphere with Kubernetes: Deploy and Manage [V7] Eğitimi

Eğitim Hakkında

VMware vSphere with Kubernetes: Deploy and Manage [V7] eğitimi, becerileri geliştirir. Bu eğitim, VMware’in en yeni vSphere sürümüyle Kubernetes ortamlarının nasıl kurulacağı, idare edileceği ve ölçeklendirileceği üzerine yoğunlaşır. Katılımcılara, vSphere ortamında modern, konteyner tabanlı uygulamaların yönetimi için ayrıntılı bilgiler verilir. Bu rehber, konteyner teknolojilerinin ve Kubernetes’in vSphere üzerindeki entegrasyonunu derinlemesine ele alır.

Eğitim, pratik ve teorik bilgileri birleştirir. Katılımcılar, vSphere ve Kubernetes kullanımının temel prensiplerini öğrenirler. Aynı zamanda, uygulama dağıtımlarını nasıl optimize edeceklerini ve sorunları nasıl çözeceklerini keşfederler. Bu keşif, uygulama performansını ve sistem verimliliğini artırır.

Kurs, vSphere üzerinde Kubernetes cluster’larının kurulumu üzerine odaklanır. Katılımcılar, cluster kurulum adımlarını, yapılandırma ayarlarını ve en iyi uygulamaları öğrenirler. Bu öğrenim, sağlam ve güvenilir Kubernetes ortamlarının oluşturulmasını sağlar.

Uygulama yönetimi ve ölçeklendirme de eğitimde yer alır. Katılımcılar, konteyner tabanlı uygulamaları nasıl dağıtacaklarını, yöneteceklerini ve ölçeklendireceklerini öğrenirler. Bu bilgi, dinamik uygulama ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlar.

VMware vSphere with Kubernetes: Deploy and Manage [V7] eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların vSphere ortamında Kubernetes ile modern uygulamaları etkili bir şekilde dağıtmalarına, yönetmelerine ve ölçeklendirmelerine yardımcı olur. Eğitim, Kubernetes kurulumu, uygulama yönetimi, ölçeklendirme ve sistem optimizasyonu konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, konteyner teknolojilerini ve Kubernetes’i VMware vSphere üzerinde başarıyla kullanabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, VMware vSphere ve Kubernetes entegrasyonu konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, modern uygulama dağıtımı, yönetimi ve ölçeklendirmesi konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, VMware vSphere ortamında Kubernetes ile çalışma becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 • VMware vSphere ve VMware vSphere with Kubernetes yapılandırmasının temelleri.
 • Kubernetes cluster’larını vSphere ortamında nasıl başlatacağınız ve yöneteceğiniz.
 • Konteyner tabanlı uygulamalar ve mikro servisler için ortamların nasıl hazırlanacağı.
 • Uygulama dağıtımlarını, ölçeklendirmeyi ve güncellemeleri nasıl yöneteceğiniz.
 • Yüksek erişilebilirlik, disaster recovery ve güvenlik en iyi uygulamaları.
 • vSphere with Kubernetes kullanarak kaynak izleme ve performans optimizasyonu.

Ön Koşullar

 • VMware vSphere, ESXi ve vCenter Server hakkında temel bilgi ve deneyim.
 • Linux işletim sistemi ve komut satırı kullanımına aşinalık.
 • Konteyner teknolojileri ve Kubernetes hakkında temel bir anlayış.

Kimler Katılmalı

 • Sistem ve ağ yöneticileri, bulut ve infrastruktur mimarları, ve IT profesyonelleri.
 • VMware vSphere ortamında Kubernetes ve konteyner tabanlı uygulamaları dağıtmak ve yönetmek isteyen teknoloji uzmanları.
 • DevOps mühendisleri ve uygulama geliştiricileri.

Outline

Gün 1: VMware vSphere with Kubernetes’a Giriş

 • VMware vSphere ve Kubernetes genel bakışı.
 • vSphere with Kubernetes kurulum ve yapılandırması.
 • Supervisor Cluster ve Tanzu Kubernetes Cluster temelleri.
 • vSphere with Kubernetes için ağ yapılandırması.

Gün 2: Uygulama Dağıtımı ve Yönetimi

 • Konteyner tabanlı uygulamaları vSphere with Kubernetes üzerinde nasıl dağıtacağınız ve yöneteceğiniz.
 • Kubernetes manifest dosyaları ve Helm chart’lar ile çalışmak.
 • Kaynak izleme, log yönetimi ve performans optimizasyonu.
 • Uygulama ölçeklendirme ve güncelleme stratejileri.

Gün 3: Güvenlik, Yüksek Erişilebilirlik ve İlerlemiş Konular

 • vSphere with Kubernetes güvenlik en iyi uygulamaları ve izin yönetimi.
 • Uygulama ve veri yüksek erişilebilirliği için stratejiler.
 • Disaster recovery planlama ve uygulama.
 • İlerlemiş konular ve en iyi uygulamalar tartışması.
Her bir günün sonunda, öğrenilen konuları pekiştirmek için pratik laboratuvar çalışmaları ve canlı demo uygulamaları yer alacaktır. Bu eğitim, katılımcılara vSphere with Kubernetes ortamında başarılı bir şekilde çalışmaları için gereken bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim Talep Formu