fbpx
Generic filters
Search in title

Finansal Türev Ürünleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Finansal Türev Ürünleri Eğitimi, finans piyasalarında önemli bir konudur. Bu eğitim, katılımcılara türev araçlarının temellerini öğretir. Futures, opsiyonlar, swaplar ve diğer türev ürünleri kapsamlı şekilde incelenir. Katılımcılar, bu araçların nasıl kullanıldığını ve fiyatlandırıldığını anlarlar.

Eğitim, risk yönetimi stratejilerinde türev ürünlerin rolünü vurgular. Katılımcılar, bu ürünlerin finansal portföylerde nasıl işlev gördüğünü öğrenirler. Ayrıca, türev piyasalarının düzenlenmesi ve yasal çerçevesi üzerine bilgi sahibi olurlar. Eğitim, karmaşık finansal ürünleri anlama ve yorumlama yeteneği kazandırır.

Katılımcılar, türev ürünlerin piyasa koşullarına duyarlılığını değerlendirir. Bu araçlarla ilgili temel ve teknik analizler yapılır. Finansal Türev Ürünleri Eğitimi, hedef stratejileri oluşturma ve uygulama konusunda da bilgi verir. Katılımcılar, bu stratejileri kullanarak yatırım risklerini yönetir.

Eğitim, türev ürünlerin maliyet ve faydalarını tartışır. Katılımcılar, bu araçları kullanarak finansal hedeflerine nasıl ulaşacaklarını planlar. Ayrıca, global türev piyasalarının dinamiklerini ve ekonomik etkilerini inceler. Bu bilgiler, uluslararası finans alanında fikir sahibi olmalarını sağlar.

Finansal Türev Ürünleri Eğitimi, şirketlerin ve bireylerin finansal stratejilerinde önemli bir yer tutar. Eğitim, katılımcıların finansal piyasalardaki çeşitliliği ve karmaşıklığı anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, finansal inovasyonlar ve yeni türev ürünleri hakkında güncel bilgiler sunar. Bu, sektördeki güncel gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, eğitim finans sektöründe derinlemesine bilgi edinilmesini sağlar. Katılımcılar, bu eğitimle, türev piyasalarında bilinçli ve etkin rol alır. Eğitim, onların finansal analiz ve yatırım yönetimi yeteneklerini geliştirir. Katılımcılar, bu yeteneklerle, finansal piyasalardaki fırsatları değerlendirir ve kararlar alır.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Türev Ürünlerin Temelleri: Türev ürünlerin tanımı, türleri (opsiyonlar, futures, forwardlar, swaplar) ve temel işlevleri.
 2. Opsiyonlar ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri: Çağrı ve satım opsiyonları, opsiyon fiyatlandırma teorileri (Black-Scholes modeli, Binom modeli).
 3. Futures ve Forward Kontratları: Futures ve forward piyasalarının işleyişi, kontrat özellikleri ve fiyatlaması.
 4. Swap İşlemleri: Faiz oranı swapları, döviz swapları ve emtia swaplarının kullanımı ve risk yönetimi.
 5. Risk Yönetimi ve Türevler: Türev ürünlerin risk yönetiminde kullanımı, hedge stratejileri ve spekülasyon.
 6. Regülasyon ve Uyum: Türev piyasalarına yönelik regülasyonlar, uyum süreçleri ve yasal gereklilikler.

Ön Koşullar

 • Temel finansal piyasalar ve araçlar hakkında bilgi.
 • İleri düzey matematiksel hesaplama yeteneği ve analitik düşünme becerisi.

Kimler Katılmalı

 • Finans sektörü profesyonelleri (bankacılar, yatırım analistleri, portföy yöneticileri).
 • Kurumsal finans yöneticileri ve hazine departmanı çalışanları.
 • Risk yönetimi ve türev ürünler departmanında çalışanlar.
 • Finans ve ekonomi öğrencileri.

Outline

1. Gün:
 • Türev Ürünlerin Temelleri
  • Türev ürünlerin tanımı ve finansal sistemdeki rolü.
  • Opsiyonlar, futures, forwardlar ve swapların temel özellikleri.
 • Opsiyonlar ve Fiyatlama Modelleri
  • Temel opsiyon türleri ve kullanım senaryoları.
  • Black-Scholes ve Binom modelleri ile opsiyon fiyatlandırma.
2. Gün:
 • Futures ve Forward Kontratları
  • Futures ve forward piyasaları, işlemlerin yapılandırılması.
  • Fiyatlamada kullanılan modeller ve stratejiler.
 • Swap İşlemleri ve Risk Yönetimi
  • Swap işlemlerinin çeşitleri ve uygulamaları.
  • Türev ürünlerle risk yönetimi ve hedge stratejileri.
 • Regülasyon ve Uyum
  • Türev piyasalarını düzenleyen regülasyonlar.
  • Uyum süreçleri ve yasal çerçeveler.

Eğitim Talep Formu

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.