fbpx
Generic filters
Search in title

Yetenek Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Yetenek Yönetimi Eğitimi, kuruluşların en değerli varlıkları olan insan kaynaklarını geliştirmelerine yardımcı olur. Bu eğitim, yeteneklerin nasıl çekileceğini, geliştirileceğini ve korunacağını öğretir. Katılımcılar, yetenek havuzlarını oluşturmanın ve yönetmenin temel prensiplerini kavrar. Ayrıca, çalışanların kariyer yollarını planlama yöntemleri de ele alınır.

Yetenek Yönetimi Eğitimi, çalışan bağlılığını artırma stratejileri üzerinde durur. Katılımcılar, motivasyon ve çalışan sadakatini artırmanın yollarını öğrenir. Eğitim, performans yönetimi süreçlerini de kapsar, böylece katılımcılar bu süreçleri verimli şekilde yürütebilir. Ayrıca, liderlik becerilerinin geliştirilmesi, eğitimde büyük önem taşır.

Bu eğitim, çalışanların sürekli gelişimine olanak tanıyan yöntemleri tanıtır. Katılımcılar, mentorluk ve koçluk gibi destek sistemlerini nasıl kuracaklarını öğrenir. Yetenek Yönetimi Eğitimi, aynı zamanda, farklı kuşaklardan çalışanları yönetme tekniklerini de içerir. Bu bilgiler, iş yerinde çeşitliliği ve uyumu teşvik eder.

Eğitim, kuruluşların rekabet avantajı elde etmelerini sağlayacak yetenekleri nasıl tanıyacaklarını öğretir. Katılımcılar, yetenekleri değerlendirme ve işe alım süreçlerini optimize etme yöntemlerini kavrar. Ayrıca, yetenek yönetimi süreçlerinin iş stratejileriyle nasıl entegre edileceğini anlar. Bu süreçler, kuruluşun genel başarısına katkıda bulunur.

Sonuç olarak, eğitim, insan kaynakları profesyonellerine kritik beceriler kazandırır. Eğitim, şirketlerin en değerli varlıklarını, yani insan kaynaklarını, etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Katılımcılar, bu eğitimle, yetenek yönetimi alanında derinlemesine uzmanlık kazanır. Bu uzmanlık, onların kariyerlerinde ilerlemelerine ve organizasyonlarının başarısına önemli katkılarda bulunur.

Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Yetenek Yönetiminin Temelleri: Yetenek yönetiminin önemi, temel kavramlar ve stratejiler.
 2. Yetenek Kazanımı ve İşe Alım: Etkili işe alım teknikleri, yetenek avcılığı ve dijital araçların kullanımı.
 3. Performans Yönetimi: Performans değerlendirme süreçleri, geri bildirim mekanizmaları ve çalışan gelişimi.
 4. Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon: Çalışan bağlılığını artıran stratejiler, motivasyon teknikleri ve kurum kültürü geliştirme.
 5. Kariyer Gelişimi ve Yönetimi: Çalışanların kariyer planlaması, eğitim ve gelişim fırsatları.
 6. Yetenek Yönetiminde Teknoloji Kullanımı: Modern teknolojiler ve yazılımların yetenek yönetimindeki yeri ve önemi.

Ön Koşullar

 • İnsan kaynakları veya yönetim alanında temel bilgi.
 • Liderlik ve ekip yönetimi ile ilgili temel deneyim.

Kimler Katılmalı

 • İnsan Kaynakları (HR) profesyonelleri.
 • Takım liderleri ve departman yöneticileri.
 • İK danışmanları ve eğitimciler.
 • Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri.

Outline

Gün:
 • Sabah Oturumu: Yetenek Yönetiminin Temelleri ve Yetenek Kazanımı
  • Yetenek yönetiminin iş stratejileri ile entegrasyonu.
  • İşe alım süreçlerinin optimizasyonu, etkin işe alım teknikleri ve dijital araçların etkin kullanımı.
 • Öğle Sonrası Oturumu: Performans ve Çalışan Bağlılığı Yönetimi
  • Performans değerlendirme teknikleri ve süreçleri.
  • Çalışan bağlılığını ve motivasyonu artırma yöntemleri, kurum kültürünün geliştirilmesi.
 • Kapanış Oturumu: Kariyer Gelişimi ve Teknolojinin Rolü
  • Kariyer gelişim planlaması ve çalışanların sürekli eğitimi.
  • Yetenek yönetimi süreçlerinde teknoloji ve yazılım kullanımı.

Eğitim Talep Formu

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.