fbpx
Generic filters
Search in title

İleri Seviye Satış Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Satış süreçlerinin giderek daha karmaşık hale geldiği günümüz iş dünyasında, ileri seviye satış teknikleri, satış profesyonellerinin başarılarını belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. “İleri Seviye Satış Teknikleri Eğitimi”, deneyimli satış profesyonellerine yönelik özel olarak tasarlanmıştır. Bu iki günlük yoğun eğitim, katılımcıların mevcut satış becerilerini geliştirmelerine ve daha stratejik, danışmanlık odaklı satış yaklaşımlarını benimsemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Eğitim süresince, katılımcılara, kompleks satış süreçlerini yönetme, karar vericilerle etkili iletişim kurma, müzakere tekniklerini ileri seviyede kullanmayı öğretir. Ayrıca uzun vadeli müşteri ilişkileri kurma gibi konularda derinlemesine bilgi ve beceriler aktarılmaktadır.

Program, satışın psikolojik yönlerini, ileri düzey müşteri ihtiyaç analizi tekniklerini, stratejik hesap yönetimi pratiklerini ve satış sonrası hizmetlerin müşteri sadakatine etkisini de kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede konuları ele alacaktır. Katılımcılar, müşterilerin beklentilerini aşan, değer odaklı satış stratejileri geliştirmeyi öğrenecekler. Bu program, katılımcılara, zorlu rekabet koşullarında öne çıkmayı öğretmektedir. Bunun yanı sıra, satış hedeflerini sürdürülebilen bir şekilde gerçekleştirmenin yollarını göstermektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

 • İleri düzey müşteri ihtiyaç analizi ve danışmanlık odaklı satış yaklaşımları
 • Etkili iletişim ve dinleme becerileri ile karar vericilere ulaşma teknikleri
 • İkna edici müzakere ve kapanış teknikleri
 • Stratejik hesap yönetimi ve müşteri portföyü geliştirme
 • Satış sonrası hizmetlerin ve müşteri sadakat programlarının tasarımı
 • Satış psikolojisi ve alıcı davranışlarının anlaşılması
 • Karmaşık satış süreçlerinin yönetimi ve büyük anlaşmaların kapatılması
 • Teknolojik araçların ve sosyal medyanın ileri düzey satış süreçlerinde kullanımı

Ön Koşullar

Bu eğitim programına katılmak için katılımcıların temel satış prensipleri ve teknikleri konusunda sağlam bir anlayışa sahip olmaları ve en az orta düzeyde satış deneyimine sahip olmaları önerilir.

Kimler Katılmalı

 • Deneyimli satış profesyonelleri ve satış yöneticileri
 • Kurumsal satış ve B2B satış alanlarında çalışanlar
 • Stratejik hesap yöneticileri ve iş geliştirme yöneticileri
 • Satış performansını artırmak ve ileri düzey satış tekniklerini öğrenmek isteyen her seviyeden satış personeli

Outline

1. Gün:
 • Danışmanlık Odaklı Satış Yaklaşımları
  • Müşteri ihtiyaç analizi ve değer odaklı satış
  • Karar vericilere etkili ulaşma ve iletişim kurma teknikleri
 • İleri Düzey Müzakere ve Kapanış Teknikleri
  • İkna edici müzakere stratejileri
  • Başarılı kapanış teknikleri ve objeksiyonların üstesinden gelme
 • Stratejik Hesap Yönetimi
  • Müşteri portföyü yönetimi ve geliştirme
  • Uzun vadeli müşteri ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi
2. Gün:
 • Satış Sonrası Hizmetler ve Müşteri Sadakati
  • Satış sonrası hizmetlerin tasarımı
  • Müşteri sadakati programlarının oluşturulması ve yönetimi
 • Satış Psikolojisi ve Alıcı Davranışları
  • Satış psikolojisine giriş
  • Alıcı davranışlarının derinlemesine analizi
 • Teknoloji ve Sosyal Medyanın Satış Süreçlerinde Kullanımı
  • Dijital araçlar ve sosyal medyanın etkin kullanımı
  • Teknoloji destekli satış stratejileri
“İleri Seviye Satış Teknikleri Eğitimi”, katılımcılara, satış süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmeleri için gerekli araçları ve stratejileri sunarak, satış alanında uzmanlaşmalarını sağlayacak bir programdır. Eğitimin sonunda, katılımcılar, ileri düzey satış teknikleri ile müşteri ilişkilerini derinleştirecek ve satış hedeflerini etkili bir şekilde gerçekleştirecek donanıma sahip olacaklar.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.