Generic filters
Search in title

İleri Seviye Satış Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

İleri seviye satış teknikleri bir satıcının müşterileriyle etkili bir şekilde iletişim kurmasına, ihtiyaçlarını anlamasına ve ürün ya da hizmetlerini satın almaları için ikna etmesine yardımcı olabilir. İleri seviye satış teknikleri, satıcıların müşterileriyle daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarını, ihtiyaçlarını anlamalarını ve onları doğru şekilde yönlendirmelerini sağlar. Bu tekniklerin doğru şekilde kullanılması, satıcıların müşterileriyle daha sağlıklı ve uzun vadeli ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. İletişim Becerileri: Bir satıcının, müşterileriyle etkili bir şekilde iletişim kurması çok önemlidir. İletişim becerileri, satıcının müşteriyle etkileşim sırasında anlaşılabilir ve net bir şekilde konuşmasına, müşterinin ihtiyaçlarını anlamasına ve onları doğru şekilde yönlendirmesine yardımcı olur.
 2. Sorular Sorma: Satıcıların, müşterilerine doğru sorular sorması, müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamalarına yardımcı olur. Sorular ayrıca müşterilerin zihninde satıcının ürün ya da hizmetlerinin onlar için doğru seçim olduğuna dair bir algı yaratır.
 3. Ürün/Hizmet Bilgisi: Satıcıların, sattıkları ürün ya da hizmet hakkında derin bir bilgiye sahip olmaları gerekir. Müşterilerin sorularını yanıtlamak için gerekli olan bu bilgi, satıcının müşterinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve onlara doğru ürün/hizmeti sunmasına yardımcı olur.
 4. Fiyatlandırma: Satıcıların fiyatlandırma konusunda deneyimli olması ve müşterilerin ürün ya da hizmetleri satın almalarını sağlamak için doğru fiyatı belirlemesi gerekir. Satıcıların fiyatlandırma konusunda stratejik düşünmeleri ve müşterilerin bütçelerini anlamaları önemlidir.
 5. İkna Yeteneği: Satıcıların müşterileri ikna etme yeteneği, satış sürecinde önemlidir. İkna yeteneği, müşterinin ihtiyaçlarını anlama, onları doğru yönlendirme ve doğru argümanlar kullanma becerisi gerektirir.
 6. Problem Çözme: Satıcılar, müşterilerinin sorunlarını çözmeye yardımcı olacak şekilde ürün ya da hizmetlerini sunmalıdır. Bu, müşterilerin satıcının sunduğu ürün ya da hizmeti satın almalarına neden olabilir.
 7. Müşteri İlişkileri Yönetimi: Satıcıların müşteri ilişkileri yönetimi konusunda deneyimli olması gerekir. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlama, onları doğru şekilde yönlendirme, satış sonrası hizmetleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörler, satıcıların müşterileriyle sağlıklı ve uzun vadeli bir ilişki kurmalarına yardımcı olabilir.
 8. Müşteriye Özel Yaklaşım: Satıcıların her müşteriye özel bir yaklaşım sergilemeleri önemlidir. Her müşteri farklı ihtiyaçlara ve isteklere sahip olduğu için, satıcılar her müşteriyle farklı bir yaklaşım sergilemeli ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak ürün ya da hizmetleri sunmalıdır.
 9. Güvenilirlik: Satıcıların müşterilerine güven vermesi önemlidir. Müşteriler, ürün ya da hizmet satın almadan önce satıcılarının güvenilir olduğunu hissetmek isterler. Güvenilirlik, satıcının ürün ya da hizmetlerinin kalitesi, satış sonrası hizmetleri ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlerden kaynaklanabilir.
 10. Takım Çalışması: Satıcılar, takım çalışması yaparak müşterilere daha iyi hizmet sunabilirler. Takım çalışması, satıcıların birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve müşterilere daha iyi hizmet sunmak için birlikte çalışmalarını sağlar.

Kimler Katılmalı

İleri seviye satış teknikleri, satış ve pazarlama konusunda çalışan profesyonellerin, işletme sahiplerinin ve satış ekiplerinin katılması için uygundur. Bu teknikler, satış alanında kariyer yapmak isteyen bireylerin de faydalanabileceği bir konudur. Satış teknikleri, tüm sektörlerde uygulanabilir olduğundan, bu eğitimlere farklı sektörlerde faaliyet gösteren kişiler de katılabilirler. Eğitim, ürün ya da hizmet satışı yapan kişilerin yanı sıra, satış sonrası hizmetleri de yöneten kişilere yönelik olabilir. İleri seviye satış teknikleri eğitimlerine katılmak isteyen kişilerin, işletme, pazarlama ya da satış alanlarında en az birkaç yıllık tecrübeye sahip olmaları, iletişim becerileri yüksek, müşteri odaklı ve yeniliklere açık olmaları önerilir.

Eğitim İçeriği

Giriş
 • İleri seviye satış tekniklerinin tanımı
 • Neden ileri seviye satış tekniklerine ihtiyaç duyulur?
Satış Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Satış becerilerinin tanımı
 • Satış becerilerinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler
 • Satış becerilerinin ölçümü
Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması
 • Müşteri ihtiyaçlarının tanımı
 • Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi için yapılan çalışmalar
 • Müşteri ihtiyaçlarının analizi
Müşterilerle Etkili İletişim Kurulması
 • Etkili iletişimin önemi
 • Etkili iletişim becerileri
 • Müşterilerle iletişim kurarken yapılan hatalar
Müşterilerin Satın Alma Sürecine Etkili Müdahale Edilmesi
 • Satın alma sürecinin tanımı
 • Müşterilerin satın alma sürecine etkili müdahale etmek için kullanılan teknikler
 • Satın alma sürecinde yapılan hatalar
Ürün/Hizmet Sunumunun Yapılması
 • Ürün/hizmet sunumunun önemi
 • Ürün/hizmet sunumunun hazırlanması
 • Ürün/hizmet sunumunda yapılan hatalar
Müşteri İtirazlarının Ele Alınması
 • Müşteri itirazlarının tanımı
 • Müşteri itirazlarına yanıt verme teknikleri
 • Müşteri itirazlarına yanıt verirken yapılan hatalar
Satış Sonrası Hizmetlerin Sunulması
 • Satış sonrası hizmetlerin tanımı
 • Satış sonrası hizmetlerin önemi
 • Satış sonrası hizmetlerin sunulması için kullanılan teknikler
Müşteriye Özel Yaklaşım Sergilenmesi
 • Müşteriye özel yaklaşımın önemi
 • Müşteriye özel yaklaşım sergilemek için kullanılan teknikler
 • Müşteriye özel yaklaşımda yapılan hatalar
Güvenilirlik
 • Güvenilirliğin önemi
 • Güvenilirliği artırmak için yapılması gerekenler
 • Güvenilirlikte yapılan hatalar
Takım Çalışması
 • Takım çalışmasının önemi
 • Takım çalışmasının yararları
 • Takım çalışmasında yapılan hatalar
Örnek Olaylar ve Senaryolar Üzerinden İleri Seviye Satış Teknikleri
 • Gerçek hayattan örnek olaylar ve senaryolar üzerinden ileri seviye satış teknikleri
İleri Seviye Satış Tekniklerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi
 • İleri seviye satış tekniklerinin ölçümü ve değerlendirilmesi
 • Satış sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümü
Sonuç ve Öneriler
 • İleri seviye satış tekniklerinin önemi
 • Eğitimlerin etkili olması için öneriler
 • İleri seviye satış tekniklerinin şirketlere katkıları