fbpx
Generic filters
Search in title

PRINCE2® ve Proje Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

PRINCE2® ve Proje Risk Yönetimi Eğitimi, riskleri fırsata çevirir. Bu eğitim, PRINCE2® metodolojisi çerçevesinde proje risk yönetimi süreçlerine odaklanır. Katılımcılar, projelerde potansiyel riskleri nasıl tanımlayacaklarını, değerlendireceklerini ve yöneteceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, riskleri azaltma ve fırsatlara dönüştürme stratejilerini keşfederler. Bu keşif, projelerin daha dirençli ve başarılı olmasını sağlar.

Eğitim, risk analizi ve değerlendirme teknikleri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, risklerin olasılığını ve etkisini nasıl değerlendireceklerini öğrenirler. Bu öğrenim, risk önceliklendirme ve etkili karar verme süreçlerini destekler. Aynı zamanda, proje hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynar.

Risk tepki stratejileri ve planlama da eğitimde yer alır. Katılımcılar, risklere karşı proaktif ve reaktif stratejiler geliştirme yöntemlerini öğrenirler. Bu yöntemler, projenin risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlar.

Eğitim, ayrıca, paydaşların risk yönetimi sürecine katılımı üzerine de odaklanır. Katılımcılar, paydaşları risk değerlendirme ve yönetim süreçlerine nasıl dahil edeceklerini öğrenirler. Bu katılım, paydaşların güvenini artırır ve projenin genel kabulünü destekler.

PRINCE2® ve Proje Risk Yönetimi Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların PRINCE2® çerçevesinde etkili risk yönetimi yapmalarına yardımcı olur. Eğitim, risk analizi, tepki stratejileri ve paydaş yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, projelerin risklere karşı daha dirençli olmasını sağlayabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, PRINCE2® proje yönetimi ve risk yönetimi konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, risk analizi, değerlendirme ve yönetim konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, riskleri etkili bir şekilde yönetme ve projeleri başarıya ulaştırma becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. PRINCE2® Metodolojisinin Temelleri
 2. Proje Yönetimi Süreçleri ve Aşamaları
 3. Risk Değerlendirme ve Analizi
 4. Proje Risk Yönetimi Stratejileri
 5. Risk Azaltma ve Müdahale Planları
 6. İlgili Taraflarla İletişim ve Raporlama
 7. PRINCE2® ile Proje Dokümantasyonu
 8. Case Study’ler ve Uygulamalı Senaryola

Ön Koşullar

 • Temel proje yönetimi bilgisi ve deneyimi
 • Risk yönetimi konseptlerine genel aşinalık
 • PRINCE2® metodolojisi hakkında temel anlayış (tercihen)

Kimler Katılmalı

 • Proje yöneticileri ve proje ekip üyeleri
 • PRINCE2® metodolojisini öğrenmek ve uygulamak isteyen profesyoneller
 • Risk yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen proje yönetimi uzmanları
 • Etkili proje yönetimi ve risk azaltma stratejileri uygulamak isteyen her seviyeden bireyler

Outline

 • PRINCE2® Metodolojisinin Temelleri
  • PRINCE2®’nin Temel Prensipleri ve Uygulamaları
  • Yönetim Çerçevesi ve Yaklaşımları
 • Proje Yönetimi Süreçleri ve Aşamaları
  • Proje Yaşam Döngüsü ve Aşamaları
  • Proje Planlaması ve Yürütme Süreçleri
 • Risk Değerlendirme ve Analizi
  • Risk Tanımlama ve Kategorizasyonu
  • Risk Analizi ve Değerlendirme Teknikleri
 • Proje Risk Yönetimi Stratejileri
  • Risk Azaltma ve Önleme Yaklaşımları
  • Risk Müdahale Planları ve Uygulamaları
 • Risk Azaltma ve Müdahale Planları
  • Risklere Müdahale Senaryoları
  • Etkili Risk Azaltma Stratejileri
 • İlgili Taraflarla İletişim ve Raporlama
  • Stakeholder Yönetimi ve İletişimi
  • Risk Raporlama ve Dokümantasyonu
 • PRINCE2® ile Proje Dokümantasyonu
  • Proje Belgeleri ve Raporları
  • Dokümantasyon Yönetimi ve Kayıt Tutma
 • Case Study’ler ve Uygulamalı Senaryolar
  • Gerçek Dünya Proje Örnekleri
  • Uygulamalı Risk Yönetimi Senaryoları

Eğitim Talep Formu