fbpx
Generic filters
Search in title

Etkili Geribildirim Verme ve Alma Eğitimi

Eğitim Hakkında

Etkili Geribildirim Verme ve Alma Eğitimi, iş ve özel hayat için önemlidir. Bu eğitim, iletişim becerilerini geliştirir ve ilişkileri güçlendirir. Katılımcılar, geribildirim süreçlerinin temel prensiplerini öğrenir. Ayrıca, yapıcı ve açık bir şekilde geribildirim verme teknikleri üzerinde durulur.

Eğitim, geribildirim almanın kişisel ve profesyonel gelişimdeki rolünü vurgular. Katılımcılar, eleştiri karşısında savunmacı olmamayı öğrenir. Bu eğitim, öz farkındalığı artırır ve kişisel gelişimi teşvik eder. Katılımcılar, alınan geribildirimden nasıl en iyi şekilde yararlanılacağını kavrar.

Eğitimde, duygusal zekanın geribildirim süreçlerindeki önemi ele alınır. Katılımcılar, duygusal tepkilerini nasıl kontrol edeceklerini öğrenir. Eğitim empati kurma becerilerini de geliştirir. Katılımcılar, başkalarının bakış açılarını anlama yeteneğini geliştirir.

Bu eğitim, geribildirim verirken ve alırken kullanılacak dilin önemini öğretir. Böylece katılımcılar, doğru kelimeleri seçme ve mesajlarını net bir şekilde ifade etme konusunda ustalaşır. Eğitim, geribildirim sırasında doğru zamanlamayı belirleme stratejilerini de sunar. Katılımcılar, geribildirim oturumlarını nasıl planlayacaklarını ve yöneteceklerini öğrenir.

Etkili Geribildirim Verme ve Alma Eğitimi, geribildirim kültürünü iş yerlerine entegre etmeyi amaçlar. Katılımcılar, bu kültürü takım ve organizasyon geneline nasıl yayacaklarını öğrenir. Eğitim, olumlu ve olumsuz geribildirim arasındaki dengeyi kurmayı öğretir. Katılımcılar, eleştirileri yapıcı bir biçimde nasıl formüle edeceklerini ve sunacaklarını anlar.

Sonuç olarak, iletişim becerilerini zenginleştirir. Katılımcılar, hem iş hem de kişisel hayatlarında daha etkili iletişimciler haline gelir. Bu bağlamda eğitim, bireylerin ve takımların daha uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar. Katılımcılar, bu eğitimle, geribildirim mekanizmalarını günlük hayatlarına başarıyla entegre eder.

Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Eğitim Planlamasının Temelleri: Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlama süreçleri ve temel kavramlar.
 2. Eğitim Programlarının Tasarımı: Etkili eğitim programları geliştirme, öğrenme hedeflerinin belirlenmesi ve eğitim içeriğinin oluşturulması.
 3. Eğitim Yöntemleri ve Teknolojileri: Çeşitli eğitim yöntemleri, uzaktan eğitim araçları ve teknolojik entegrasyon.
 4. Katılımcı Katılımı ve Motivasyonu: Katılımcı katılımını artırma teknikleri, motivasyon stratejileri ve etkileşimli öğrenme.
 5. Değerlendirme ve Geri Bildirim: Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi, geri bildirim mekanizmaları ve sürekli iyileştirme.
 6. Eğitim Bütçesi ve Kaynak Yönetimi: Eğitim bütçesinin planlanması, kaynakların etkin kullanımı ve maliyet yönetimi.

Ön Koşullar

 • Temel eğitim ve öğretim prensiplerine ilişkin bilgi.
 • İletişim ve sunum becerileri.
 • Planlama ve organizasyon yetenekleri.

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal eğitim yöneticileri ve eğitim danışmanları.
 • İnsan kaynakları profesyonelleri.
 • Eğitim ve gelişim departmanında çalışanlar.
 • Öğretmenler ve akademisyenler.
 • Eğitim materyali geliştiriciler.

Outline

Gün:
 • Sabah Oturumu: Eğitim Planlama Temelleri ve Materyal Geliştirme
  • Eğitim ihtiyaç analizi yöntemleri ve eğitim tasarım süreçleri.
  • Etkili eğitim materyalleri hazırlama teknikleri ve içerik geliştirme.
 • Öğle Sonrası Oturumu: Eğitim Yönetimi ve Teknolojik Araçlar
  • Eğitim programlarının yönetimi ve uygulanması, katılımcı etkileşimi stratejileri.
  • Eğitimde teknoloji kullanımı, çevrimiçi platformlar ve sanal sınıf uygulamaları.
 • Kapanış Oturumu: Değerlendirme ve Güncel Eğilimler
  • Eğitim değerlendirme metodolojileri, katılımcı performansının ölçülmesi.
  • Eğitim sektöründeki güncel eğilimler, yenilikçi eğitim yaklaşımları ve değişim yönetimi.

Eğitim Talep Formu

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.