fbpx
Generic filters
Search in title

Temel Satış Sonrası Hizmetler Eğitimi

Eğitim Hakkında

Temel Satış Sonrası Hizmetler Eğitimi, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırma odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi hedefler. Bu eğitim, etkili satış sonrası hizmet stratejileri, müşteri ilişkilerinin yönetimi konularını ele alır. Ayrıca, şikayetlerin ele alınması ve müşteri geri bildirimlerinin değerlendirilmesi gibi konulara odaklanır. Katılımcılar, müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmanın önemini öğrenmektedir. Böylece, müşteri memnuniyetini artırmanın yollarını keşfederler. Aynı zamanda, kaliteli hizmet sunumunun nasıl sağlanacağı ve müşteri sadakatinin nasıl geliştirileceği üzerine bilgi edinirler. Bu keşif, müşteri tabanının genişletilmesi ve işletmenin marka değerinin artırılmasını amaçlar.

Temel Satış Sonrası Hizmetler Eğitimi, müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözüm süreçleri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, müşteri şikayetlerini fırsata çevirme ve olumsuz durumları pozitife dönüştürme tekniklerini öğrenirler. Bu bilgiler, müşteri memnuniyetinin korunması ve artırılması için gerekli temeli sağlar. Aynı zamanda, etkili iletişim becerileri ve empati kurma yöntemleri hakkında derinlemesine bilgi edinirler. Bu beceriler, müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurmayı ve onların ihtiyaçlarını anlamayı kolaylaştırır.

Müşteri geri bildirimlerinin toplanması ve analizi de eğitimde önemli bir yer tutar. Katılımcılar, müşteri geri bildirimlerini nasıl etkili bir şekilde toplayacaklarını ve bu bilgileri ürün veya hizmet iyileştirmelerinde nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Bu öğrenme, işletmenin sürekli gelişimine ve pazardaki konumunun güçlendirilmesine katkı sağlar. Aynı zamanda, satış sonrası hizmetlerin pazarlama stratejileriyle entegrasyonu üzerine stratejiler geliştirirler. Bu stratejiler, müşteri memnuniyetini artırma ve satış fırsatlarını maksimize etme amacına yöneliktir.

Sonuç olarak, bu eğitim, müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerine odaklanan satış sonrası hizmetlerin önemini vurgular. Katılımcılar, müşteri şikayetleri yönetimi, geri bildirim analizi, teknolojik araçların kullanımı ve müşteri sadakati programları konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, müşteri ilişkilerini güçlendirme ve satış sonrası hizmetlerin kalitesini artırma becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine ve işletmelerinin başarısına büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Satış Yönetiminin Temelleri: Satış yönetiminin temel kavramları, süreçleri ve önemi.
 • Satış Stratejilerinin Geliştirilmesi: Etkili satış stratejileri oluşturma, hedef pazar analizi ve hedef belirleme.
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM stratejileri, müşteri sadakatini artırma ve müşteri ilişkilerinin yönetimi.
 • Ekip Yönetimi ve Motivasyon: Satış ekiplerinin yönetimi, motivasyon teknikleri ve performans artırma stratejileri.
 • Zaman Yönetimi ve Organizasyon: Satış yöneticileri için zaman yönetimi ve etkili organizasyon stratejileri.
 • Satış Teknikleri ve Müzakere: Modern satış teknikleri, müzakere becerileri ve kapanış stratejileri.
 • Performans Ölçümü ve Analiz: Satış performansının ölçümü, analizi ve sürekli iyileştirme yöntemleri.

Ön Koşullar

 1. Müşteri hizmetleri ve iletişim becerileri.
 2. Problem çözme ve çatışma yönetimi yeteneği.
 3. Ürün ve hizmet bilgisine genel hakimiyet.
 4. Takım çalışması ve işbirliği becerileri.
 5. Müşteri memnuniyeti ve sadakati konusunda farkındalık.

Kimler Katılmalı

 • Yeni atanan veya mevcut satış yöneticileri.
 • Satış ekiplerinde liderlik yapmak isteyen profesyoneller.
 • Satış performansını ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen satış profesyonelleri.
 • KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin satış departmanlarında çalışanlar.
 • Satış ve pazarlama üzerine eğitim alan öğrenciler ve kariyerlerinde ilerlemek isteyenler.

Outline

1.Gün:
 • Satış Yönetiminin Temelleri ve Stratejileri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Ekip Yönetimi
2.Gün:
 • Zaman Yönetimi ve Etkili Satış Teknikleri
 • Performans Değerlendirme ve Satış Ekiplerinin Motivasyonu
Temel Satış Yönetimi Eğitimi, katılımcılara satış süreçlerini etkili bir şekilde yönetme, satış hedeflerine ulaşma ve satış ekiplerinin performansını maksimize etme konusunda gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitimle, katılımcılar satış yönetimi konusunda kendilerini geliştirir ve satış başarılarını artırabilirler.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.