fbpx
Generic filters
Search in title

F5 BIG-IQ Merkezi Yönetim ve Otomasyon Eğitimi

Sistem Mühendisliği Eğitimi

Eğitim Hakkında

F5 BIG-IQ Merkezi Yönetim ve Otomasyon Eğitimi“, IT altyapılarının merkezi yönetimini ve otomasyonunu F5 BIG-IQ platformu üzerinden gerçekleştirmek üzerine odaklanır. Bu eğitim, sistem yöneticilerine, ağ operatörlerine ve otomasyon mühendislerine yöneliktir.  Eğitim, F5BIGIQ platformunun güçlü yönetim araçlarını, otomasyon stratejilerini ve en iyi uygulama yöntemlerini içerir.

Eğitim boyunca, katılımcılar F5 BIG-IQ platformu kullanır. Bu sayede IT altyapılarının merkezi yönetimi ve otomasyonunun temel prensiplerini öğrenirler. Servis yapılandırma yönetimi, güvenlik duvarı politikalarının uygulanması, trafik analizi ve raporlama, ve otomasyon süreçlerinin entegrasyonu gibi önemli konulara odaklanır. Eğitim, teorik bilgileri pratik laboratuvar çalışmaları ve gerçek dünya senaryoları ile harmanlar. Bu sayede katılımcılar, öğrendiklerini somut ve etkili bir şekilde uygulama imkanı bulurlar.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar, “F5 BIG-IQ Merkezi Yönetim ve Otomasyon Eğitimi” konusunda derinlemesine bilgiye sahip olur. F5 BIG-IQ platformunu kullanarak, IT altyapılarının yönetimini ve bakımını daha verimli, güvenli ve otomatik bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu, işletmelerin IT operasyonlarını optimize eder ve sistem kaynaklarından maksimum verim alınmasını sağlar.

Eğitim ayrıca, F5 BIG-IQ platformu ile IT yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi üzerine uygulama yöntemlerini de aktarır. Katılımcılar, sistem performansını izleme, güvenlik tehditlerine karşı koruma ve IT servislerinin otomatikleştirilmesi becerilerini geliştirirler. F5 BIG-IQ kullanarak, güvenli, ölçeklenebilir ve otomatize edilmiş IT yönetim çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunurlar.

Sonuç olarak, eğitim, IT altyapılarının merkezi yönetimi ve otomasyonu konusunda kapsamlı ve değerli bir kaynaktır. Sistem yöneticileri, ağ operatörleri ve otomasyon mühendisleri için önemli bir eğitimdir. Teorik içeriklerin pratik laboratuvar çalışmaları ve gerçek dünya senaryoları ile bütünleşir. Böylece katılımcıların bilgi ve becerilerini artırır. Bubağlamda eğitim, F5BIG-IQ ile IT altyapılarının yönetilmesine, iş sürekliliğine ve verimliliğe katkılar sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. BIG-IQ Temel Kavramlar
  • BIG-IQ mimarisi ve ana özellikler
  • BIG-IQ arabirimi ve yönetim araçları
 2. Merkezi Yönetim ve İzleme
  • F5 cihazlarının merkezi yönetimi
  • Performans izleme ve raporlama stratejileri
 3. Otomasyon ve Entegrasyon
  • BIG-IQ REST API kullanımı
  • Farklı sistemlerle entegrasyon stratejileri
 4. Güvenlik ve İzleme
  • Güvenlik politikalarının merkezi yönetimi
  • Log analizi ve tehdit izleme yöntemleri

Ön Koşullar

 • Temel ağ ve güvenlik bilgisi
 • F5 BIG-IQ temel bilgisi (tercihen)

Kimler Katılmalı

 • Ağ mühendisleri ve sistem yöneticileri
 • Büyük ölçekli ağ altyapılarından sorumlu IT profesyonelleri
 • Otomasyon ve merkezi yönetim konularında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller

Outline

 1. BIG-IQ Temel Kavramlar
  • BIG-IQ mimarisi ve ana özellikler
  • BIG-IQ arabirimi ve yönetim araçları
 2. Merkezi Yönetim ve İzleme
  • F5 cihazlarının merkezi yönetimi
  • Performans izleme ve raporlama stratejileri
 3. Otomasyon ve Entegrasyon
  • BIG-IQ REST API kullanımı
  • Farklı sistemlerle entegrasyon stratejileri
 4. Güvenlik ve İzleme
  • Güvenlik politikalarının merkezi yönetimi
  • Log analizi ve tehdit izleme yöntemleri

Eğitim Talep Formu