Generic filters
Search in title

Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi

Eğitim Hakkında

Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi, siber güvenlik farkındalığının her zamankinden daha önemli hale geldiği günümüzde, yazılım profesyonellerine yönelik kritik bir programdır. Bu özel olarak tasarlanmış eğitim, katılımcılara yazılım geliştirme süreçlerinde güvenliğin önemini vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra, güvenli yazılım geliştirmenin temel bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Program, yazılım sektörünün her seviyesinden katılımcıya açık olup, güvenli yazılımın temel kavramlarını ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde ele alır.

Eğitim, yazılım geliştiriciler, mimarlar ve proje yöneticileri gibi çeşitli profesyoneller için idealdir. Katılımcılar, siber güvenlik tehditlerini tanıma, bu tehditlere karşı korunma ve güvenli kodlama uygulamalarını öğrenirler. Bu program, yazılımın güvenliğini sağlamak için gerekli olan en iyi uygulamaları ve teknikleri sunar. Ayrıca, güvenli yazılım geliştirmede karşılaşılan zorlukları ve bu zorluklara nasıl yaklaşılması gerektiğini detaylandırır.

Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi, katılımcılara, yazılım projelerinde güvenlik odaklı bir yaklaşımı nasıl entegre edeceklerini öğretir. Eğitim, yazılım güvenliği konusunda farkındalık yaratır. Bununla birlikte, katılımcıların güvenli uygulamaları kendi projelerine uygulamalarını sağlar. Program, güvenlik ihlallerini önleme, riskleri azaltma ve yazılım güvenliğini artırma konularına odaklanır.

Bu eğitim programı, katılımcılara yazılım geliştirme süreçlerinde güvenlik konusunda kapsamlı bir anlayış sunar. Program, katılımcıların siber güvenlik alanındaki temel prensipleri anlamalarını ve bu bilgileri günlük yazılım geliştirme işlerine uygulamalarını sağlar. Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi, yazılım sektöründe çalışan profesyoneller için değerli bir kaynaktır. Böylece, katılımcıların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur. Bu eğitim, siber güvenlik bilincini artırır. Ayrıca yazılım projelerinin daha güvenli hale getirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitimi tamamladığınızda aşağıdaki konuları öğrenmiş olacaksınız:
 • Güvenli yazılım geliştirme prensipleri ve yöntemleri.
 • Yazılım güvenliği açıklarını tanıma ve bunlardan kaçınma.
 • Saldırı ve savunma stratejileri.
 • Güvenli yazılım tasarımı ve kodlama uygulamaları.
 • Güvenlik testlerinin nasıl yapılacağı.

Ön Koşullar

Bu eğitim için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak katılımcıların temel yazılım geliştirme bilgisine sahip olmaları faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim programı, aşağıdaki kişiler için uygundur:
 • Yazılım geliştiricileri ve mühendisleri.
 • Yazılım mimarları.
 • Bilgi güvenliği uzmanları.
 • Proje yöneticileri ve yöneticileri.
 • Güvenlik bilincini artırmak isteyen herkes.

Outline

Güvenli Yazılım Temelleri

 • Güvenli Yazılımın Önemi ve Temel Kavramlar
 • Saldırı Türleri ve Tehdit Modelleri
 • Kodlama ve Tasarım Hataları
 • Güvenlik Kod İncelemeleri ve Analizleri

Güvenli Yazılım Mimarileri

 • Güvenli Yazılım Tasarımı İlkeleri
 • Web Uygulama Güvenliği ve En İyi Pratikler
 • Veritabanı Güvenliği ve Veri Koruma Stratejileri
 • Uygulama Güvenliği için API ve Servis Mimarileri

Kod Güvenliği ve Savunma

 • Güvenli Kodlama Pratikleri ve Prensipleri
 • Güvenlik Testlerinin Temelleri
 • Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Stratejileri
 • Güvenlik Zafiyetleri ve Savunma Yöntemleri

Güvenlik Testleri ve Uygulama

 • Güvenlik Testleri ve Otomasyonu
 • Penetrasyon Testleri ve Örnek Senaryolar
 • Uygulama Güvenlik Değerlendirmesi ve Raporlama
 • Güvenlik Duvarları ve WAF’lar

İleri Düzey Konular ve Uygulama

 • Güvenli Yazılım Geliştirme İçin En İyi Uygulamalar
 • Güvenlik Olaylarını İzleme ve Yanıt Verme (SIEM)
 • Mobil Uygulama Güvenliği
 • Endüstri Trendleri ve Geleceği
Bu 5 günlük eğitim programı, katılımcılara güvenli yazılım geliştirmenin temellerini kapsamlı bir şekilde öğretmeyi amaçlar ve her gün teorik derslerin yanı sıra uygulamalı aktiviteler ve örnek senaryolar da içerir.

Eğitim Talep Formu