Generic filters
Search in title

Swift ve Xcode Kullanarak iOS Geliştirme Eğitimi

Eğitim Hakkında

Swift ve Xcode Kullanarak iOS Geliştirme Eğitimi”, mobil teknolojilere olan ilgi ve iOS uygulamalarına olan talebin artmasıyla birlikte, Swift programlama dilini ve Xcode geliştirme ortamını kullanmaktadır. Bununla birlikte, iOS uygulamaları geliştirmeyi öğretmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

Eğitim, katılımcılara Swift programlama dilinin temel öğelerini tanıtarak başlar. Swift’in modern ve esnek yapısını, veri tiplerini, fonksiyonları, kontrol yapılarını kapsamaktadır. Bununla birlikte, nesne yönelimli programlama prensiplerini kapsayan derslerle temel bir anlayış kazandırılmaktadır. Ayrıca, protokol tabanlı programlama, genelikler ve fonksiyonel programlama kavramları ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, Swift’in ileri düzey özellikleri üzerinde de durulmaktadır.

Eğitimde, Xcode’un detaylı bir incelemesi yapılmaktadır. Xcode’un kullanıcı arayüzü ele alınır ve Interface Builder ile kullanıcı arayüzü tasarımının nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Xcode’un derleme işlemleri, hata ayıklama araçları, versiyon kontrolü ve test otomasyonu gibi özellikleri üzerinde durulmaktadır. Eğitim boyunca katılımcılar, Xcode içerisinde gerçek projeler geliştirerek bu araçları pratiğe dökerler.

iOS SDK’nın temel özelliklerine de değinilir. Katılımcılar, iOS SDK’sında bulunan Cocoa Touch, Core Data, Core Animation gibi temel framework’ler ve kütüphaneleri öğrenirler. Bu, uygulamaların veri yönetimi, animasyonlar, dokunmatik arayüzler gibi özellikleri kullanılmaktadır. Böylece, daha karmaşık ve dinamik hale gelmesini sağlar.

Eğitim, aynı zamanda uygulama performansını artırmak ve uygulamaları App Store’a nasıl yayınlayacağınız konusunda da katılımcılara rehberlik eder.

Swift ve Xcode Kullanarak iOS Geliştirme Eğitimi özetle; Swift programlama dili, Xcode geliştirme ortamı ve iOS SDK’sının temellerini sağlam bir şekilde öğretmektedir. Bunun yanı sıra, katılımcıları iOS uygulama geliştirmeye hazırlayan, örnekler ve projelerle desteklenen kapsamlı ve uygulamalı bir programdır. Geliştiriciler, bu eğitimle iOS platformu için yüksek kaliteli, performanslı ve kullanıcı dostu uygulamalar geliştirmeye hazır hale gelirler.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 • Swift programlama dili: Swift programlama dilinin sintaksı, veri tipleri, fonksiyonlar, döngüler, sınıflar ve nesne yönelimli programlama kavramları gibi temel konuları öğreneceksiniz.
 • Xcode ortamı: Xcode ortamının arayüzünü, proje yapısını, simülasyon araçlarını, hata ayıklama tekniklerini ve uygulamanızı test etme sürecini öğreneceksiniz.
 • iOS uygulama geliştirme: iOS uygulama geliştirme sürecini, tasarımdan kodlamaya, uygulamanın test edilmesine ve App Store’a yüklenmesine kadar tüm aşamalarını öğreneceksiniz.
 • Uygulama tasarımı: iOS uygulamaları için kullanıcı arayüzü tasarımı konularını öğrenin, örneğin nesne yerleştirme, boyutlandırma, renklendirme ve font seçimi gibi
 • Veritabanı kullanımı: Veritabanı kullanarak verilerin depolanması, sorgulanması ve güncellenmesi konularını öğrenebilirsiniz.

Ön Koşullar

Swift ve Xcode kullanarak iOS geliştirme eğitimi almak için şu ön koşullar gerekmektedir:  
 • Programlama bilgisi: Temel programlama becerileri ve kavramları bilmek gerekir.
 • Mac bilgisi: Eğitim için bir Mac bilgisayarına ihtiyacınız vardır, çünkü Xcode sadece Mac için mevcuttur.
 • İngilizce bilgisi: Eğitim ve kaynakların çoğu İngilizce olduğundan, İngilizce bilmek işinizi kolaylaştırabilir.
  Bu koşulların yanı sıra, iOS uygulamalarına ve kullanıcı deneyimlerine olan ilginiz ve araştırma yapma isteğiniz de eğitimi daha verimli ve keyifli hale getirecektir.

Kimler Katılmalı

Aşağıdaki kişiler Swift ve Xcode kullanarak iOS geliştirme eğitimi için katılabilir:  
 • Programlama ilgisi olanlar: Programlamaya merakı olanlar ve iOS uygulamaları geliştirmeyi öğrenmek isteyenler.
 • Mobil uygulama geliştiricileri: Mobil uygulama geliştirme kariyerine atılmak isteyenler ve iOS platformunda uygulama geliştirme becerilerini geliştirmek isteyenler.
 • Web geliştiricileri: Web geliştiricileri iOS uygulamalarına geçmek isteyenler ve mobil uygulama geliştirme becerilerini eklemek isteyenler.
 • Freelance geliştiriciler: Kendi uygulamalarını geliştirmek isteyen freelance geliştiriciler ve bu uygulamaları satmak isteyenler.
 • Okul/üniversite öğrencileri: Bilgisayar mühendisliği veya benzer bir alanda eğitim alan öğrenciler ve iOS uygulama geliştirme becerilerini öğrenmek isteyenler.

Outline

Swift 

 • Introduction to Swift
 • Introduction to Playground
 • Variables and Constants
 • Optional & Forced Unwrapping
 • Class and Objects
 • Playing with Methods
 

Introduction to iOS Application Development

 • Introduction of iOS
 • What’s different about coding for iOS ?
 

iOS Stack and Setting development Environment

 • A top down tour of the layers
 • About UIKIT, Cocoa Touch
 • Setting up your project in XCODE
 

 Getting Familiar with XCODE ( IDE )

 • The XCODE workspace window
 • The Toolbar
 • The Navigator View
 • Project Navigator
 • Symbol Navigator
 • Search Navigator
 • Debug Navigator
 • Break- Point Navigator
 • Log Navigator
 • The Jump Bar
 • The Utility Pane
 • Closer look to Project
 

 MVC and User Interfaces

 • View Controller
 • Outlets and Actions
 • Button and Action Methods
 • Image View and Text Fields
 • Closing Keypad
 • Slider and Label
 • Tags,
 • Checkbox and Radio
 • Alert Controller
 • Switches and Segment Controls
 • Web View
 • More UI Components
 

 Auto rotation, Auto sizing

 • Mechanics of Autorotation
 • Points, Pixels and Retina display
 • Autorotation Approaches
 • View Orientation
 • Auto sizing with different apple devices
 

 Multi view Application

 • Architecture of Multi View Application
 • Root controller
 • Navigation Controller
 • Tab Bar Controller
 • Segues
 

 Working with Pickers

 • Date Picker
 • Single Component picker
 • Multi Component picker
 • Custom picker with images
 • Delegates and Data sources
 

 Table view with Navigation Controllers

 • Working with Table View
 • Working with Table View Controller
 • Grouped and Indexed Section
 • Header and Footer
 • Custom Table View
 • Connecting View controller with Table View Controller
 

 Basic Data Persistence

 • Store data in file
 • Core Data
 • SQLite Databases
 • Accessing remote database (Web Services)
 

 Grand Central Dispatch

 • Overview of Grand Central Dispatch
 • Slow worker
 • GCD: Playing with queues
 • Background processing
 

 Gestures

 • Taps Gesture
 • Pinch Gesture
 • Rotation Gesture
 • Swipe Gesture
 • Pan Gesture
 • Screen Edges Pan Gesture
 • Long Press Gesture
 

 Working with Maps

 • iOS Core Location Framework
 • iOS Map Kit Framework
 • The Location Manager
 • Getting Location Updates
 • Visualizing your movement on a map
 • Annotation
 • Latitude & Longitude
 

Camera, Photo Library, Collection

 • Image Picker Controllers
 • Camera and Library
 • UI Collection
 

Multimedia

 • Playing video using URL
 • Playing video using resource
 • Working with Audio
 

 Localization

 • Localization Architecture
 • Localize application
 

Deploy your application

 • Overview on deployment of application
 • Generating Certificate Request
 • Provision Profile
 • App ID Creation
 • Deploy Application

Eğitim Talep Formu