fbpx
Generic filters
Search in title

Etik ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi

Eğitim Hakkında

Etik ve sosyal sorumluluk eğitimi, şirketlerin toplumsal değerlerine katkıda bulunmalarını sağlar. Bu eğitim, şirketlerin etik standartlarını yükseltir. Ayrıca, şirketlerin toplumla olan ilişkilerini güçlendirir. Eğitimler, çalışanların etik kararlar almasına yardımcı olur. Böylece, şirketlerin itibarı korunur ve artar.

Etik eğitimi, doğru ve yanlışı ayırt etmeyi öğretir. Çalışanlar, etik olmayan durumlarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenir. Ayrıca, etik ihlallerin sonuçları üzerinde durulur. Eğitim, şirket politikalarına ve yasalara uyumu vurgular. Sonuçta, çalışanlar daha bilinçli davranır.

Sosyal sorumluluk eğitimi, topluma katkı sağlamanın önemini anlatır. Çalışanlar, sosyal sorumluluk projelerini nasıl yürüteceklerini öğrenir. Ayrıca, sürdürülebilir iş uygulamaları üzerinde durulur. Eğitim, çevresel etkiyi azaltma yöntemlerini de içerir. Böylece, şirketler çevre dostu hale gelir.

Eğitim, şirket kültürünü de dönüştürür. Çalışanlar, kurumsal değerleri daha iyi benimser. Ayrıca, etik bir iş ortamı oluşturulur. Eğitim, açık iletişim ve saygıyı teşvik eder. Sonuçta, çalışanlar arası güven artar.

Etik ve sosyal sorumluluk eğitimi, müşteri ilişkilerini de iyileştirir. Müşteriler, etik şirketleri tercih eder. Ayrıca, bu şirketlerle uzun süreli ilişkiler kurar. Eğitim, müşteri güvenini ve sadakatini artırır. Sonuçta, şirketin pazar payı ve karlılığı yükselir.

Eğitim, liderlik becerilerini de geliştirir. Liderler, etik karar alma süreçlerinde örnek olur. Ayrıca, etik liderlik, takım ruhunu güçlendirir. Eğitim, liderlerin sorumluluklarını artırır. Sonuçta, şirket içinde etik bir liderlik kültürü oluşur.

Sonuç olarak, etik ve sosyal sorumluluk eğitimi, şirketlerin sadece içinde değil, dışında da etkili olmalarını sağlar. Eğitim, şirketlerin toplumsal sorunlara duyarlılığını artırır. Ayrıca, etik standartları güçlendirir. Her şirketin, bu tür bir eğitime yatırım yapması önemlidir. Eğitim, hem bireysel hem de kurumsal başarıyı destekler.

 

Neler Öğreneceksiniz?

  1. Etik İlkeler ve Kurumsal Değerler
   • Etik davranışın temel prensipleri
   • Şirket kültüründe etik değerlerin rolü
  2. Sosyal Sorumluluk Kavramı
   • Kurumsal sosyal sorumluluğun (CSR) tanımı ve önemi
   • Sosyal sorumluluk projelerinin planlanması ve uygulanması
  3. Etik Karar Alma
   • Etik karar verme süreçleri
   • Etik ikilemlerle başa çıkma yöntemleri
  4. Şeffaflık ve Uyum
   • İş süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik
   • Yasal uyum ve etik kodlara bağlılık
  5. Stakeholder İlişkileri Yönetimi
   • Paydaşların tanımlanması ve etkileşim stratejileri
   • Paydaş memnuniyetini artırma yolları

Ön Koşullar

 • Etik kavramlarına dair genel bir anlayışa sahip olmak.
 • İş dünyası ve kurumsal yapılar hakkında temel bilgi.

Kimler Katılmalı

 • Şirket yöneticileri ve liderler,
 • İnsan kaynakları profesyonelleri,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde çalışanlar,
 • Etik standartları ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar.

Outline

 • Giriş:
 • Sabah Oturumu: Etik İlkeler ve Sosyal Sorumluluk
  • Etik ilkelerin tanıtımı ve kurumsal değerlerle bütünleşmesi
  • Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin planlanması
 • Öğle Arası
 • Öğleden Sonra Oturumu: Etik Karar Alma ve Uyum
  • Etik karar verme mekanizmaları ve gerçek hayat senaryoları
  • İş süreçlerinde şeffaflık, uyum ve hesap verebilirlik
 • Gün Sonu: Soru-Cevap ve Tartışma
  • Katılımcıların sorularının yanıtlanması ve tartışılması
  • Eğitimden alınan anahtar noktaların özetlenmesi

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.